Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

L'OCDE demostra que l'orientació millora el futur laboral dels adolescents

Notícia

Un informe basat en estudis longitudinals de 10 països indica que explorar, experimentar i reflexionar sobre el món laboral en l'adolescència millora el futur professional de l'alumnat de 14 a 16 anys

 • 18/11/2021
 • Temps de lectura 8 mins

 • Valora

 • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb

Contingut

Explorar el món laboral, clau per al futur laboral dels adolescents
Les experiències laborals en l'adolescència són positives per al seu futur professional
Reflexionar sobre el futur laboral en l'adolescència
Com assolir una orientació efectiva entre els adolescents
Fitxa tècnica
 
 

Quan els estudiants exploren i experimenten el món laboral i reflexionen sobre el seu futur acadèmic i professional a través de l'orientació, poden aconseguir millors resultats en les seves ocupacions com a adults joves. Aquesta és la conclusió principal de l'informe How youth explore, experience and think about their future: A new look at effective career guidance, publicat recentment per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).

En l'estudi, l'OCDE analitza 12 recerques longitudinals de 10 països en els quals s'han avaluat com les activitats d'orientació en les quals participen els adolescents i les seves actituds respecte al seu futur professional influeixen en els resultats de la seva carrera professional quan són més grans. Coneix algunes de les evidències obtingudes per l'organisme internacional.
 
 

Explorar el món laboral, clau per al futur laboral dels adolescents

 
En la seva anàlisi, l'OCDE ha demostrat que sis activitats d'orientació professional que els adolescents poden realitzar en els instituts influeixen positivament en les seves carreres laborals futures. Aquestes són:
 

 • Activitats d'autoconeixement i reflexió professional realitzades en els centres educatius, inclosos qüestionaris professionals i sessions sobre com triar una carrera.
 • Xerrades sobre el seu futur acadèmic i professional amb professionals de l'orientació del centre educatiu.
 • Xerrades de professionals o fires d'ocupació.
 • Visites a empreses (job shadowing).
 • Activitats per a adquirir habilitats per a sol·licitar una feina o realitzar entrevistes de treball.
 • Programes ocupacionals de curt termini o treballs de jornada parcial.

 
Entre les evidències trobades per l'OCDE destaca el cas del Canadà, on estudiants de 15 anys que van participar en sessions d'orientació amb un orientador del seu centre educatiu, guanyen un salari 3% més alt als 30 anys que els seus companys que no van participar en aquestes activitats en la seva adolescència.
 
Un altre exemple que esmenta l'estudi s'ha presentat a Corea: l'alumnat que va visitar una empresa als 15 anys té un 23% menys de probabilitats de no estudiar ni treballar als 25 anys que els seus companys que no ho van fer.
Encara que explorar el món laboral a través de l'orientació acadèmica i professional és positiu, a Espanya menys del 10% de l'alumnat de 15 anys ha realitzat tres activitats clau per aprofundir en el mercat del treball (realitzar sessions d'orientació amb un orientador o orientadora, assistir a una fira d'ocupació i visitar un lloc de treball), davant del 45% dels estudiants de Dinamarca o el 20% de mitjana de l'OCDE.

  
En aquest sentit, l'informe conclou que:
 
 • Els estudiants necessiten explorar quins són els treballs i professions existents en el mercat laboral per poder visualitzar i planificar el seu futur.
 • És especialment important que tinguin l'oportunitat d'interactuar directament amb ocupadors i llocs de treball.
 • Els alumnes i alumnes obtenen una visió autèntica del món laboral si l'exploren, perquè aclareixen i confirmen les seves ambicions professionals i com es poden aconseguir.
 

Les experiències laborals en l'adolescència són positives per al seu futur professional


Les experiències laborals que els estudiants adquireixen als 15 anys influeixen positivament en el seu futur laboral, afirma l'OCDE. En aquest sentit, existeixen tres formes per tal que l'alumnat adolescent pugui experimentar el món del treball i guanyar experiència sobre aquest. Totes elles estan directament relacionades amb millors resultats en la carrera professional adulta, segons l'anàlisi de l'organisme internacional. Aquestes són:
 
 • Les ocupacions remunerades de jornada parcial.
 • Les pràctiques professionals o internships.
 • Les activitats de voluntariat en la comunitat.

Una de les evidències que les experiències laborals en l'adolescència incideixen positivament en el futur professional dels estudiants es reflecteix en els resultats d'un estudi longitudinal realitzat al Regne Unit, en el qual es va comprovar que els adolescents que han tingut una feina remunerada als 16 anys guanyaven un 6% més als 25 que els seus companys que no van treballar en l'adolescència.
 
D'altra banda, un dels estudis analitzats per l'OCDE i que es va realitzar als Estats Units indica que els alumnes que han treballat durant mitja jornada entre els 14 i 16 anys tenen un 22% menys probabilitats de ser ninis entre els 27 i 29 anys que els seus companys que no van treballar quan eren adolescents.
 
Com a conclusió de la seva anàlisi sobre la importància d'experimentar el món laboral en l'adolescència, l'OCDE indica que:
 
 • Les experiències laborals durant l'adolescència brinden als estudiants l'oportunitat d'aprendre sobre la cultura del treball i desenvolupar habilitats tècniques i transversals que són valorades pels ocupadors.
 • Així mateix, experimentar el món laboral ajuda l'alumnat a aclarir les seves ambicions, adquirir noves perspectives sobre la seva educació i guanyar un valor addicional, sobretot si aquestes experiències laborals estan relacionades amb les seves aspiracions professionals.
 • Ara bé, aquestes experiències sobre el món del treball poden ser més efectives si es duen a terme abans que els adolescents prenguin decisions importants sobre el seu futur acadèmic, com, per exemple, abans d'acabar l'ESO.

Encara que els estudis analitzats per l'OCDE evidencien la importància d'experimentar el món laboral durant l'adolescència per a prendre millors decisions en el futur professional, a Espanya només el 20% dels estudiants ha treballat a temps parcial o durant les vacances, davant el 40% de la mitjana de l'OCDE, segons l'informe.
   

Reflexionar sobre el futur laboral en l'adolescència


L'informe de l'OCDE també posa l'accent en la importància que els adolescents tinguin actituds positives respecte el seu futur professional i  reflexionin sobre aquest. En aquest sentit, identifica cinc aspectes de les actituds dels adolescents sobre la seva carrera professional que es vinculen amb millors resultats laborals:
 
 • Certesa de carrera: que els estudiants tinguin clar el tipus de treball que esperen exercir en 10 o 15 anys.
 • Motivació respecte a l'escola: que l'alumnat estigui convençut que la seva educació és rellevant per al treball que s'imaginen realitzar en el futur.
 • Alineació de carrera: que els estudiants concebin que els plans educatius són suficients per a les carreres que desitgen exercir.
 • Ambició de carrera: que l'alumnat desitgi treballar en llocs directius o professionals.
 • Originalitat de carrera: que els estudiants aspirin a ocupacions originals, més enllà de les més tradicionals que la majoria dels adolescents del seu país desitgen tenir.
 
L'anàlisi de l'OCDE assegura que hi ha evidències del fet que els estudiants que tenen ambicions laborals clares obtenen millors resultats en el treball més endavant i se senten satisfets amb la seva vida professional.
A més, les possibilitats que els alumnes tinguin un futur prometedor augmenten considerablement si pensen seriosament en ell i comparteixen aquests pensaments amb professionals de l'orientació o amb persones adultes conforme avancen en la seva educació. En aquest sentit, l'informe recomana que les escoles i les famílies encoratgin als estudiants, des de Primària, a visualitzar i planificar el seu futur laboral.
 
Entre les evidències trobades per l'organisme internacional sobre aquest tema destaquen els casos de Dinamarca i Suïssa, on adolescents que no tenien clares les seves ambicions professionals als 15 anys, han guanyat un 11% i 20% menys als 25 anys, respectivament, que els seus companys adolescents que sí que les tenien clares.
 

Com assolir una orientació efectiva entre els adolescents


L'informe no només aporta evidències clares de com serveix l'orientació, sinó que a més a més treu a la llum algunes conclusions sobre com ha de ser l'orientació dels adolescents perquè tinguin més oportunitats d'èxit professional en el futur:
 
Hi ha prou evidència sobre quines són les característiques d'una orientació acadèmica i professional efectiva per als adolescents, segons l'OCDE. Explorar i experimentar el món laboral i reflexionar sobre el seu futur professional generen menys probabilitats de desocupació, faciliten aconseguir millors sous i ser més feliços amb les seves carreres quan són adults.
 
 • Pocs estudiants estan preparats per a afrontar les transicions acadèmiques i professionals, per la qual cosa el paper dels orientadors és clau en aquest sentit.
 • L'orientació acadèmica i professional ha de començar abans dels 15 anys.
 • Els estudiants han d'explorar el món del treball des de Primària.
 • L'alumnat ha d'experimentar el mercat laboral des de l'adolescència.
 • S'ha d'encoratjar i capacitar als estudiants perquè pensin críticament sobre el seu futur laboral.
 • Es requereix més recerca sobre què funciona en orientació, especialment pel que fa a les activitats orientadores que ajudin l'alumnat a reflexionar sobre el seu futur professional, les experiències laborals en empreses per a adolescents i les ocupacions originals desitjades pels estudiants.
 • Els governs han de tenir en compte que l'orientació té un paper central que exercir en la recuperació postpandèmia, i secundar-la amb recursos.
 
 

Ficha técnica

L'estudi How youth explore, experience and think about their future: A new look at effective career guidance es basa en 12 investigacions longitudinals realitzades en 10 països, que inclouen en total 67.000 estudiants.
 
Els estudis analitzats provenen d'Alemanya, Austràlia, el Canadà, Corea, la Xina, Dinamarca, els Estats Units, el Regne Unit, Suïssa i l'Uruguai.
 
L'anàlisi de l'OCDE identifica les relacions entre les actituds/activitats relacionades amb l'orientació professional entre els 14 i els 16 anys i els millors resultats en l'ocupació de 10 a 15 anys després en termes de:
 
• Taxes més baixes de joves que no estudien ni treballen (ninis).
• Salaris més alts.
• Major satisfacció laboral, professional o vital.
 
L'informe forma part del projecte Career Readiness de l'OCDE, mitjançant el qual l'entitat analitza diferents estudis internacionals disponibles perquè els professionals de l'orientació i l'educació, així com els responsables polítics, tinguin evidències sobre el que funciona realment en l'orientació professional i així puguin ajudar millor als joves en les seves transicions acadèmiques i laborals, reduint així el risc de desocupació. 

Deixa el teu comentari