Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Els perfils amb més futur en l'àmbit sanitari i sociosanitari

Notícia

Els tècnics més reclamats per les empreses d'aquests sectors hauran de tenir coneixements sobre noves tecnologies, segons un informe de CaixaBank Dualiza i Fundació BCN FP

 • 13/05/2022
 • Temps de lectura 9 mins

 • Valora

 • Deixa el teu comentari

Quins seran els perfils de Formació Professional més sol·licitats en els àmbits sanitari i sociosanitari en els pròxims anys? Per tal de resoldre aquesta qüestió, i altres més relacionades amb el futur dels professionals d'aquests sectors, el Observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza i la Fundació BCN Formació Professional, han publicat l'estudi El sector sanitario y sociosanitario catalán en clave de FP.
 
L'informe detecta els perfils emergents més buscats i de difícil cobertura en els sectors sanitari i sociosanitari a Catalunya, a partir de dades recopilades a través d'enquestes, entrevistes i grups focals. Tot i que els resultats de l'estudi se centren en aquesta comunitat autònoma, aquests es poden extrapolar en l'àmbit estatal.

Tanmateix, la investigació explora les característiques, dinàmiques i tendències del mercat de treball en aquests sectors i analitza amb una mirada prospectiva les necessitats formatives, "per a poder millorar la diferent oferta d'FP associada", apunten des de Fundació BCN Formació Professional a través d'un comunicat.

Segons l'informe, el sector sanitari inclou aquells serveis de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, diagnòstic, tractament i assistència hospitalària i ambulatòria; mentre que el sociosanitari es refereix a les cures remunerades a persones grans i dependents a institucions i la llar.

 Et presentem a continuació quins són els perfils d'FP emergents i més demandats per les empreses, segons els resultats de l'estudi:

Els perfils d'FP emergents en els sectors sanitari i sociosanitari

Les tendències innovadores del sector sanitari i sociosanitari comprenen la digitalització; la integració social i sanitària; el big data i la intel·ligència artificial; la telemedicina, teleconsulta i teleassistència; les unitats 3D; models alternatius de residències, entre altres innovacions. Per a desenvolupar-les i proveir de millors serveis als usuaris, es requerirà potenciar certs perfils tècnics.
 
Així, els resultats de l'estudi indiquen que entre les ocupacions que es necessitaran en el futur en els àmbits sanitari i sociosanitari s'hi ubiquen aquelles vinculades especialment a les noves tecnologies i la digitalització que estan impactant els serveis que s'ofereixen.
 
L'informe assenyala com a exemple la radiologia digital, que "no pot estar liderada exclusivament pel camp mèdic o de la informàtica". I posa èmfasi que el perfil de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear especialitzat en radiologia digital serà una peça clau perquè aquesta nova tècnica es pugui consolidar.

En l'àmbit sanitari es preveuen ocupacions emergents al voltant de la gestió de casos i la bioinformàtica, una disciplina científica que té per objectiu investigar, desenvolupar i aplicar eines informàtiques per tal de millorar el tractament de dades clíniques dels pacients.
 
També es requeriran perfils al voltant de la implementació de tecnologies digitals o de desenvolupament de la imatge, com podrien ser els "metaanalistes" (que analitzen la informació obtinguda en diferents assajos clínics), tècnics en ecografia, macroscòpia, TAC i ressonància magnètica; així com tècnics d'impressió 3D de pròtesis.

 Ara bé, per apropar tecnologies emergents com el 3D als centres sanitaris "cal generar professionals qualificats de diferents especialitats i nivells perquè puguin treballar i dur a terme projectes de manera col.laborativa", indica l'estudi.

D'altra banda, es preveu que s'intensificarà la tasca conjunta de radiòlegs i tècnics d'imatge en l'àmbit del diagnòstic, així com d'enginyers i tècnics en fabricació mecànica "i que en tots dos processos es comptarà amb el lideratge d'aquestes dualitats de perfils".

  Auxiliar de enfermería geriátrica
Imatge: freepik

Els perfils emergents o que s'estimen més rellevants per als pròxims anys al sector sociosanitari són, per ordre, auxiliar d'infermeria geriàtrica, auxiliar de gerontologia i auxiliar d'infermeria a domicili, segons els resultats de l'estudi.

Els educadors especialitzats en persones grans, auxiliars de rehabilitació, experts en cures pal·liatives i cuidadors psiquiàtrics són altres perfils emergents que l'informe assenyala que seran més demandats en l'àmbit sociosanitari en els pròxims anys.

En el següent llistat s'indica un resum dels 6 perfils tècnics emergents que l'informe considera claus en els sectors sanitari i sociosanitari, per ordre d'importància::
 

 

Sector sanitari

Sector sociosanitari
1 Tècnic d'avaluació i control de qualitat  Auxiliar d'infermeria geriàtrica
2 Tècnic de procediments administratius clínics (assistent clínic i/o gestió documental) Auxiliar de gerontologia
3 Tècnic especialista en big data Auxiliar d'infermeria a domicili
4 Tècnic en tractament d'imatges Educador especialitzat en persones grans
5 Operador de centres de coordinació d'urgències i emergències Auxiliar d'infermeria en rehabilitació
6 Tècnic especialista en ecografia Treballador familiar
  

Els titulats d'FP dels àmbits sanitari i sociosanitari amb més ocupació

Auxiliar de enfermería
Imatge: freepik

La majoria de les ocupacions del sector sanitari vinculades al sistema d'FP presenten bones perspectives en termes d'ocupació, però no passa el mateix amb la qualitat dels llocs de feina. De fet, l'estudi fa èmfasis que, segons els indicadors que ha analitzat, la majoria de les ocupacions tècniques en l'àmbit sanitari i sociosanitari vinculades a la funció pública estan "força precaritzades".

Ara bé, l'informe assenyala que els cinc professionals més demandats per les organitzacions del sector sanitari, públiques o privades, tant amb estudis universitaris com d'FP, són, per aquest ordre:
 1. Infermeria (83,9% dels contractes són per aquests perfils)
 2. Tècnic en cures auxiliars d'infermeria (58,9%)
 3. Medicina (51,8%)
 4. Documentació i administració sanitària (17,9%)
 5. Auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència (10,7%)
En el sector sociosanitari, els perfils més buscats per les empreses són:
 1. Auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència (69,6%)
 2. Infermeria (37,0%)
 3. Tècnic en cures auxiliars d'infermera (28,3%)
 4. Neteja (14,5%)
 5. Fisioterapeuta (10,1%)

Ara bé, les organitzacions que ofereixen tant serveis sanitaris com sociosanitaris, busquen especialment els següents perfils:
 1. Infermeria (78,9%)
 2. Tècnic en cures auxiliars d'infermera (71,1%)
 3. Medicina (39,5%)
 4. Auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència (31,6%)
 5. Psicòlegs clínics (10,5%)
En general, gairebé 9 de cada 10 empreses del sector sanitari i 8 de cada 10 del sociosanitari tenen dificultats per contractar determinats perfils, assegura l'informe, essent el d'infermeria el més difícil de cobrir per al 80% de les organitzacions.

D'altra banda, la meitat de les empreses del sector sociosanitari consultades per l'informe assenyalen que tenen dificultats per a trobar auxiliars d'atenció a la dependència. Així mateix, 2 de cada 10 organitzacions consideren difícil cobrir vacants per a tècnics en cures auxiliars d'infermeria.

Els principals motius pels quals les empreses tenen dificultats per a cobrir certs llocs de treball és que no aconsegueixen prou personal amb la qualificació requerida o perquè les condicions laborals resulten poc atractives per als aspirants.
 

Necessitats formatives sanitàries i sociosanitàries a la FP

Les dades que llança l'estudi suggereixen que fa falta proporcionar formació adequada a les persones per ocupar els llocs que s'ofereixen en els àmbits sanitari i sociosanitari, fet que indica també algunes necessitats formatives que caldria reforçar des dels centres formatius, segons l'informe.  

En aquest sentit, recomana ampliar l'oferta formativa en àrees relacionades amb:

 

1. Noves tendències dels sectors sanitari i sociosanitari

Per exemple, incloure als programes d'estudis la formació en big data, la bioinformàtica, digitalització en el camp de l'anatomia patològica, genètica i nous avanços en teràpies cel·lulars o biologia molecular, en el cas del sector sanitari.

En l'àmbit sociosanitari, s'ha d'incidir en formació relacionada amb la integració dels sistemes social i sanitari, gestió de casos i medicació sistèmica en cures.
 

2. Incrementar les línies d'especialització

L'informa, assenyala que s'ha de fomentar que els perfils tècnics d'FP del sector sanitari s'especialitzin en certs camps, com en ecografia, tractament d'imatges, ressonància magnètica, citodiagnòstic o macroscòpia.

En el sector sociosanitari, es requereix que els tècnics d'FP tinguin una major especialització en temes com deterioraments cognitius, salut mental o psicogeriatria, discapacitat, pacient pal·liatiu i pacient agut.
 

3. Formar en competències tècnico-professionals per a la cura de persones grans

Auxiliar de enfermería geriátrica
Imagen: freepik
 
En el cas específic de l'àmbit sociosanitari, l'informe considera necessari que els perfils d'FP adquireixen coneixements i aptituds tècnico-professionals, com, per exemple, tècniques de mobilització, cuidat de nafres, prevenció d'úlceres i caigudes, alimentació, habilitats relacionades amb el suport psicològic, etc.

4. Formar en competències transversals i establir titulacions híbrides a la FP

Tanmateix, l'estudi posa l'accent que es necessita més formació en competències transversals per als perfils d'FP d'ambdós sectors.

A més, considera necessari impulsar noves especialitats i titulacions híbrides dins del sistema d'FP que responguin als perfils emergents que seran més demandats per les empreses en el futur, la majoria d'ells vinculats a les noves tecnologies.

Vols tenir més informació sobre el mercat laboral per a titulats d'FP? Et proposem consultar els següents continguts d'Educaweb:

Sabies que...?


Fitxa tècnica

L'estudi El sector sanitario y sociosanitario catalán en clave de FP, elaborat per el Observatorio de la FP de Caixabank Dualiza i Fundació BCN Formació Professional s'ha realitzat a partir d'un enfocament metodològic mixt que ha combinat una revisió bibliogràfica amb l'ús de tècniques d'investigació quantitatives i qualitatives.

Per conèixer els perfils més demandats, emergents, de difícil cobertura, així com les principals necessitats formatives d'aquests sectors s'ha dut a terme una enquesta online a 261 responsables de formació, recursos humans o gerents d'empreses, entitats proveïdores de serveis sanitaris i sociosanitaris de Catalunya.

Addicionalment, s'han fet 33 entrevistes a sindicats i associacions professionals, representants de recursos humans, centres formatius, associacions empresarials i altres proveïdors del sector, així com a perfils i institucions expertes. També s'han portat a terme 4 grups de discussió amb professorat d'FP i treballadors del sector sanitari i sociosanitari.
 

Deixa el teu comentari