Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Els perfils d'FP més demandats en els sectors sanitari i farmacèutic

Notícia

Els tècnics en higiene bucodental i els auxiliars de geriatria són alguns dels perfils amb estudis d'FP més buscats per les empreses, segons la consultora Adecco

  • 20/09/2022
  • Temps de lectura 7 mins

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Mayra Bosada. Redacció d'Educaweb

Les titulacions relacionades amb els àmbits sanitari i farmacèutic han incrementat de manera global el seu pes en l'oferta d'ocupació, especialment arran de la pandèmia. Així ho assegura la consultora Adecco en dos informes recents que analitzen els perfils més requerits i els salaris oferts en aquests sectors.
 
En la Guia salarial 2022 Adecco – Posicions essencials Healthcare i Life Sciences, l'empresa de recursos humans analitza quins són els perfils més sol·licitats en aquestes àrees, en les quals ha augmentat la demanda de titulats de Formació Professional, especialment en el sector de la salut.
 
Els informes asseguren que els titulats d'FP de l'àmbit sanitari més demandats en les ofertes laborals són els tècnics en cures auxiliars d'infermeria, tècnics superiors en higiene bucodental, així com els auxiliars de geriatria.
 
En el cas de la indústria farmacèutica, ha augmentat principalment la demanda de perfils d'FP associats a la producció de productes farmacèutics, com els operaris de granulat, barrejat i compressió. També hi ha més ofertes laborals per als auxiliars de laboratori.
 
A continuació, coneix més detalls sobre les posicions que més ofereixen les empreses per a titulats d'FP en els sectors sanitari (healthcare) i farmacèutic (life sciences), segons els informes d'Adecco:
 

1. Auxiliar de geriatria

L'envelliment de la població espanyola avança de forma imparable cada any: el 2022 ja es comptabilitzen 133 persones majors de 64 anys per cada 100 menors de 16, quan el 2021 la xifra era de 129, segons dades de l'INE. A més, el país ja supera el 20% d'espanyols majors de 65 anys i el 6% més de 80. Aquesta situació porta amb si la necessitat creixent de professionals, com els auxiliars de geriatria, que proporcionen cures a les persones majors en els seus domicilis, en residències geriàtriques, centres de dia i hospitals.
 
Segons l'informe d'Adecco, el 94% de les ofertes d'ocupació per a ocupar llocs d'auxiliar de geriatria sol·liciten professionals amb Formació Professional, enfront del 5% que demanden titulats universitaris d'Infermeria. De fet, els titulats de cicles formatius de grau mitjà de la família de Sanitat són els més demandats per a treballar en aquesta posició.
 
Quant al salari, la retribució mitjana per al perfil d'auxiliar de geriatria és de 17.788,97 euros bruts anuals, similar a l'oferta el 2021 per a aquestes posicions. Quan el professional que es requereix té una experiència d'entre 1 i 10 anys, el seu salari oscil·la entre els 14.000 i els 15.756 euros. A partir dels 10 anys d'experiència es pot arribar a guanyar 20.254 euros bruts anuals.
 
La Comunitat de Madrid (46%), Comunitat Valenciana (18%), el País Basc (13%) i Catalunya (8%) són les que més demanden aquests professionals.
 

2. Higienista bucodental

higienista bucodental

El Tècnic Superior en Higiene Bucodental s'encarrega de prevenir i controlar malalties bucodentals i realitzar la higiene bucal de les persones. L'informe d'Adecco assegura que el 88% de les ofertes laborals que sol·liciten higienistes bucodentals demanen titulats de Formació Professional especialitzats en aquesta àrea.
 
El salari mitjà per a aquests professionals se situa entorn dels 16.302 euros bruts anuals. Ara bé, si tenen dos anys d'experiència, els higienistes bucodentals poden guanyar 12.000 euros de mitjana, i fins a 19.846 si porten més d'una dècada en el sector. Andalusia i el País Basc són les comunitats que demanden més aquest perfil.

 

3. Auxiliar de laboratori

auxiliar de laboratorio

Els auxiliars de laboratori figuren entre els perfils més demandats en les ofertes laborals de l'àmbit farmacèutic. Són professionals que s'encarreguen d'ajudar als científics bioquímics, biomèdics o mèdics extraient les mostres microbiològiques i portant el control d'emmagatzematge dels reactius i medis de cultiu per al seu correcte registre. També elaboren solucions químiques, classifiquen mostres de sang i teixits, eliminen les deixalles, i procedeixen a l'etiquetatge d'aquests.
 
Més de la meitat de les empreses que busquen auxiliars de laboratori sol·liciten perfils amb Formació Professional en Química i en Indústries Alimentàries. Respecte al salari mitjà que reben aquests professionals, l'informe assenyala que s'ha produït un creixement del 8% respecte a l'any passat, passant de 16.800 euros bruts anuals als 18.240 euros actuals. Ara bé, poden arribar a percebre 19.333 euros si té més de tres anys d'experiència.
 
La demanda d'auxiliars de laboratori es concentra especialment en la Comunitat de Madrid i Catalunya, però enguany s'ha estès a altres comunitats autònomes com Andalusia, Comunitat Valenciana, País Basc i Múrcia.
 

4. Tècnic en anatomia patològica i citodiagnòstico

Els tècnics d'anatomia patològica i citodiagnòstic destaquen entre els perfils d'FP de la família de Sanitat més demandats en les ofertes d'ocupació per a titulats de Formació Professional. Entre les seves funcions es troba obtenir mostres biològiques i condicionar les mateixes per a la seva posterior anàlisi, així com interpretar i validar els resultats tècnics de l'anàlisi de mostres biològiques i cultius cel·lulars.
 
La majoria de les empreses que requereixen candidats per a aquesta posició sol·liciten que hagin cursat el Cicle Formatiu de Grau Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic i que tinguin entre 3 i 5 anys d'experiència.
 
Quant a la retribució d'aquests professionals, el seu salari mitjà assoleix els 21.666 euros bruts anuals, encara que pot arribar als 22.250 euros quan tenen més d'una dècada d'experiència. En l'últim any, el 90% de l'oferta d'ocupació publicada per a aquest perfil s'ha concentrat a Catalunya i a la Comunitat de Madrid.
 

5. Operari de granulat, barrejat i compressió

operario de granulado, mezclado y compresión

El perfil d'operari de granulat, barrejat i compressió és el més demandat entre els tècnics i operaris del sector farmacèutic i químic, segons Adecco. Aquest professional s'encarrega de preparar la matèria primera del producte a fabricar i duu a terme processos de compressió, encapsulat, barrejat, granulat o recobriment, entre altres. A més, controla la qualitat dels processos i s'assegura de complir les normes mediambientals i de seguretat.
 
Un 29% de les empreses que busquen candidats per a aquest perfil demanen que tinguin estudis de Formació Professional de les famílies de Química i Sanitat, en tant que la resta de les ofertes laborals requereix d'aspirants amb formació mínima de graduat escolar i ESO.
 
El salari mitjà que perceben aquests professionals és de 16.521 euros bruts anuals. En les ofertes que requereixen perfils amb entre 5 i 10 anys d'experiència el salari mitjà és major de 19.000 euros. D'altra banda, és a la Comunitat de Madrid on es genera més de la meitat de les ofertes per a aquest perfil.

 
6. Customer service

El perfil de Customer service és un dels quals més apareix en les ofertes de treball del sector farmacèutic. És un professional que posa en contacte als clients amb les empreses, i resol els dubtes, consultes i suggeriments que poden sorgir abans, durant o després d'un procés de compra.
 
L'informe assegura que 7 de cada 10 empreses sol·liciten candidats amb una Formació Professional per a ocupar aquest lloc. Els cicles formatius de grau mitjà i grau superior més demandats per les companyies per a aquesta posició són els de les famílies de Comerç i Màrqueting i d'Administració i Gestió. La resta de les ofertes publicades no especifiquen un nivell formatiu concret.
 
El salari mitjà per a aquest perfil se situa en 26.940 euros bruts anuals, un 14% més respecte a la retribució mitjana registrada el 2021. Això es deu principalment a l'escassetat de professionals amb bon nivell d'anglès, un dels requisits més demandats per a aquesta posició. Quant a les comunitats autònomes que registren més ofertes d'ocupació per a aquest perfil, figuren Catalunya, la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i País Basc.
 

7. Operari de condicionament

operario de acondicionamiento
Aquest professional s'encarrega del procés de condicionament de productes farmacèutics i afins, realitzant els ajustos necessaris en màquines, equips i instal·lacions, per a aconseguir assolir les condicions adequades per a la seva producció.
 
La meitat de les empreses interessades a contractar aquest perfil requereixen titulats en Formació Professional, principalment en cicles formatius de grau mitjà i grau superior de les famílies de Química.
 
El salari mitjà que rep aquest professional se situa en els 17.613 euros bruts anuals, però els professionals amb més de 10 anys d'experiència poden percebre més de 19.000 euros anuals de mitjana. Les comunitats autònomes on es registren més ofertes de treball per a aquests professionals són la Comunitat de Madrid i Catalunya.
 

8. Visitador farmacèutic

La principal tasca d'aquest professional és visitar als metges per a presentar i subministrar els productes farmacèutics, mostrant les característiques, propietats i beneficis de cada medicament.
 
El 53% de les ofertes laborals que requereixen cobrir les posicions d'aquest perfil sol·liciten candidats titulats de cicles formatius de grau superior de les famílies de Sanitat i Química, en tant que el 47% restant cerca personal amb titulació universitària en Farmàcia, Biologia, Bioquímica i Biotecnologia, entre altres.
 
La retribució mitjana que reben aquests professionals se situa en 26.103 euros bruts anuals. Si el candidat és acabat de titular, la retribució mitjana és de 16.521 euros, però els qui disposen més de 10 anys d'experiència poden arribar a guanyar fins a 30.000 euros bruts anuals.
 
Són diverses les comunitats autònomes on es requereix cobrir aquest perfil: la Comunitat de Madrid, Catalunya i Andalusia, que concentren el 28%, 26% i 16% del total d'ofertes laborals, respectivament.
 
Per a saber més detalls sobre els perfils més demandats en l'àmbit de la sanitat i farmacèutic, pots consultar els informes Guia salarial 2022 Adecco – Posicions essencials Healthcare i Life Sciences.
Deixa el teu comentari