Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

'Equipaments 2030', equipaments municipals de futur

Contingut patrocinat

La Diputació de Barcelona contribueix a la transformació d'instal·lacions i espais municipals educatius, esportius i de joventut perquè esdevinguin equipaments responsables i educadors

  • 09/11/2022
  • Temps de lectura 6 mins

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona ajuda a transformar les instal·lacions i els espais municipals de la província de Barcelona perquè esdevinguin equipaments responsables i educadors amb un paper més actiu i inclusiu a la societat. Cal una nova mirada que superi els límits de l'edifici i que integri l'entorn, les persones i la comunitat. Amb l'Agenda 2030 com a guia i horitzó de futur, la Diputació ho fa amb la convicció que per dibuixar un futur millor es necessita donar impuls a un nou tipus d'equipaments.

En el context actual, els municipis s'enfronten a tres grans reptes globals: el canvi climàtic, l'augment de la intolerància i de les desigualtats socials i la desconfiança envers la democràcia. Fer front a aquests reptes i contribuir a la creació d'espais més participatius, més accessibles, més igualitaris i més sostenibles suposa un desafiament enorme per als municipis.
 
És per això que neix Equipaments 2030, el nou projecte transformador de la Diputació de Barcelona que té com a finalitat transformar i dotar de nou significat els 6.118 equipaments i espais municipals educatius, esportius i de joventut que hi ha a la província de Barcelona. Es treballa perquè tots aquests edificis i espais puguin ser participatius, accessibles, igualitaris i sostenibles, compromesos amb l'Agenda 2030 i la Carta de Ciutats Educadores.

Aquests equipaments han de convertir-se en l'epicentre de la transformació i de la transmissió de valors com ara la inclusió, la diversitat, la no-discriminació, la interculturalitat, l'equitat de gènere, la igualtat de drets, la participació democràtica i la ciutadania activa. Aquest projecte compta ja amb l'adhesió de 268 ajuntaments barcelonins i amb una inversió de 8.700.000 euros.
 
Els equipaments públics municipals no són només espais construïts, sinó que també són punts de trobada, de convivència, de relacions socials i de construcció de ciutadania activa. A través del projecte Equipaments responsables i educadors es faran un seguit d'actuacions en aquests espais per redefinir-los i per dotar-los de significats més oberts, d'acord a quatre pilars fonamentals: participació, accessibilitat, igualtat/integració i sostenibilitat.
 
D'una banda, es fomentarà la participació activa de la ciutadania en la gestió i la governança dels espais, per tal d'arrelar un sentit de comunitat i de responsabilitat cívica.
 
A més, es garantirà l'accés universal i equitatiu a tota la ciutadania, sense cap mena de discriminació o barrera, sigui per raons econòmiques, de gènere, d'edat, de nacionalitat, de color, de llengua, de discapacitat, d'orientació sexual o de religió.
 
Es treballarà també perquè aquests espais siguin espais lliures de masclisme i de qualsevol mena d'abús, discriminació o violència, i perquè esdevinguin punts de trobada i de convivència intergeneracional i intercultural entre veïns.
 
Per últim, s'invertiran recursos per transformar els edificis, espais i instal·lacions en equipaments sostenibles i ambientalment responsables, compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic, amb l'eficiència energètica i amb l'economia circular.
 
Des de la Diputació de Barcelona es vol atorgar un reconeixement de compromís i de qualitat a totes les instal·lacions i espais municipals compromesos amb els objectius d'aquest projecte, mitjançant un distintiu visible per a la ciutadania, per tal que s'evidenciï a primer cop d'ull la gestió responsable i educadora dels equipaments participants.
 
El projecte Equipaments 2030 està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), atès que promou la transformació d'instal·lacions i espais públics en equipaments capdavanters, sostenibles i educadors quant a salut, benestar, educació de qualitat, igualtat de gènere, energies assequibles i no contaminants, innovació i millora d'infraestructures, reducció de les desigualtats i contribució en la configuració de ciutats i comunitats sostenibles.
 
Més informació a:
www.diba.cat/web/pam-2020-2023/equipaments-responsables-i-educadors-2030

Equipaments participatius: El jovent ha contribuït en el disseny de l'Espai jove La Nau, de Vilafranca del Penedès
Equipaments participatius: El jovent ha contribuït en el disseny de l'Espai jove La Nau, de Vilafranca del Penedès / Imatge: Diputació de Barcelona.
 
Equipaments integradors: L'escola bressol Casa del Molí, de L'Hospitalet de Llobregat, disposa d'aules multisensorials
Equipaments integradors: L'escola bressol Casa del Molí, de L'Hospitalet de Llobregat, disposa d'aules multisensorials / Imatge: Diputació de Barcelona
 
Equipaments sostenibles: Plaques solars a la coberta de l'escola Charles Darwin del Prat de Llobregat / Imatge: Diputació de Barcelona
Equipaments sostenibles: Plaques solars a la coberta de l'escola Charles Darwin del Prat de Llobregat / Imatge: Diputació de Barcelona
 
  Distintiu Equipaments 2030 / Imatge: Diputació de Barcelona
Distintiu Equipaments 2030 / Imatge: Diputació de Barcelona
Deixa el teu comentari