Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"La Formació Professional continua essent un ensenyament desconegut"

Entrevista

Les professores EvaMaríaHerrera iInmaculada Olivares asseguren que el programa Orienta en FP: Mirant al Futur, guanyador del PremiImplika-Educawebde Formació Professional, proporciona una orientació integral a l'alumnat

  • Temps de lectura 9 mins

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Inmaculada Olivares Alcázar i Eva María Herrera Jiménez Coordinadores d’emprenedoria i professores de Formació i Orientació Laboral
A la 15a edició dels Premis Educaweb, per primer cop, es reconeix l'orientació que es fa als centres d'FP a través del nou guardó Premi Implika-Educaweb de Formació Professional. El guanyador d'aquesta nova categoria és el programa d'orientació Orienta en FP – Mirant al Futur, que duu a terme el CIFP Politècnic de Cartagena.
 
El projecte inclou diverses línies d'actuació que el centre du a terme per orientar, de manera integral, l'alumnat i la ciutadania en general: acompanyaments personalitzats; esdeveniments de networking entre alumnat i empreses; jornades de portes obertes del centre formatiu; xarrades a centres educatius per promoure l'oferta de la FP, així com també un programa d'acompanyament per a l'emprenedoria de l'alumnat i una borsa d'ocupació que s'actualitza de manera constant.
 
La iniciativa està dirigida tant a estudiants de 16 anys en endavant, com a ciutadania interessada a cursar una FP, professionals de l'orientació, organitzacions empresarials i empreses del sector industrial i tecnològic.
 
 
En què consisteix el programa Orienta en FP d'orientació guanyador del primer Premi Implika-Educaweb de Formació Professional?
 
El projecte té un caràcter integral, que abasta tots els aspectes i les vies de l'orientació acadèmica i professional. Per fer-ho, treballem en les línies d'actuació següents:
 
1. Fem un acompanyament totalment personalitzat als nostres usuaris en matèria d'orientació acadèmica i professional. Ens caracteritzem perquè som al costat de l'alumnat i els usuaris al llarg de la seva trajectòria acadèmica i professional, guiant-los en la presa de decisions i prestant-los un suport que els faci sentir que no estan sols.

En aquest sentit, proporcionem informació específica sobre:
 
  • Accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior, i accés a la universitat des dels cicles formatius.
  • Sortides professionals de la FP.
  • Certificats de professionalitat com a via d'obtenció d'un títol professional.
  • Què és i quins passos cal seguir en el procés de reconeixement, avaluació, acreditació i registre de las competències professionals (PREAR) com a via per a l'obtenció d'un títol professional.
 
També formem en les eines precises per a la inserció reeixida al mercat laboral: coneixement personal (qui soc? què m'agrada? quin és el meu fort?); soft skills; itinerari acadèmic i professional; CV, cartes de presentació i entrevistes de feina.
 
2. Hem creat una Borsa d'Ocupació del centre a la qual pot accedir l'alumnat i de la qual en fem una gran difusió des de tots els departaments. Per nodrir-la estem en contacte permanent amb les empreses. D'aquesta manera, visibilitzem els ensenyaments a les organitzacions, mostrant-los el potencial humà del qual poden disposar. 

3. Anualment celebrem Jornades de Portes Obertes del CIFP Politècnic, en format networking. Durant una setmana proporcionem a l'alumnat xerrades amb empreses sobre temes tecnològics i industrials relacionats amb l'FP i el treball amb alumnat de la FP Dual. 
A més, els estudiants de l'ESO i Batxillerat d'altres centres visiten les nostres instal·lacions, els mostrem els tallers i laboratoris del centre, i fem demostracions pràctiques i de manipulació dels treballs i les tecnologies que l'alumnat del centre duu a terme.
 
Igualment, per a les empreses visitants, muntem un aparador amb els treballs i les tecnologies que desenvolupen el estudiants d'FP.

4. Prestem una atenció prioritària a les visites als IES de l'entorn per promocionar la nostra oferta d'FP.

En aquestes visites ens reunim amb orientadors dels centres per mostrar-los la nostra oferta formativa i les sortides professionals, sense oblidar-nos de l'actuació que pensem que és la més rellevant: impartim xerrades a l'alumnat de l'ESO i Batxillerat per donar-los a conèixer la nostra oferta d'FP i FP Dual i la gran importància que tenen els nostres cicles formatius pel fet que estan vinculats amb les professions STEAM. A més, ens preocupem per visibilitzar la importància del paper de la dona als sectors professionals connectats amb els nostres cicles.

5. Hem ideat un nou programa d'acompanyament als plans d'empresa del nostre alumnat. Per fer-ho, rebem la col·laboració de diverses organitzacions empresarials i organismes externs que assessoren i informen l'alumnat dels passos que cal seguir i les eines disponibles per crear un negoci..
 

Quins són els motius pels quals han volgut desenvolupar un programa d'orientació integral centrat en l'FP?
 
Al llarg de la nostra trajectòria professional hem comprés la importància que té per a les persones que personal qualificat les guiï en el seu procés de presa de decisions a l'hora de triar o redefinir el seu itinerari de formació, qualificació i exercici professional; així com també posar a la seva disposició eines adequades que els facilitin trobar una ocupació ajustada a les seves característiques professionals i personals.
 
D'altra banda, considerem que és imprescindible visibilitzar l'alta demanda de les empreses pel que fa a capital humà format en FP i, en concret en FP Dual i, específicament, en els cicles formatius que oferim vinculats amb l'activitat industrial i les noves tecnologies.
 
Així mateix, pensem que, per a la consecució d'una labor integral d'orientació, cal crear xarxes de comunicació fluides entre els orientadors dels centres d'FP, els professionals de l'orientació acadèmica dels IES i els orientadors laborals dels ajuntaments i el Servei d'Ocupació i Formació de la Regió de Múrcia.
 
El CIFP Politècnic de Cartagena destaca perquè és un centre amb un gran compromís en matèria d'emprenedoria, per la qual cosa treballem per donar resposta a les necessitats dels joves en matèria d'orientació cap a l'emprenedoria, atesos els beneficis que aporta l'autoocupació al teixit productiu i perquè és una sortida professional en auge.
 
 
Què destacaria del seu programa d'orientació? Quin impacte i abast ha tingut fins ara?
 
El més destacat del nostre programa d'orientació és que la nostra labor té un caràcter integral, ja que treballem en tots camps precisos per facilitar l'accés a l'ocupació i l'autoocupació de la població, parant una atenció especial al desenvolupament de les soft skills.
 
Així mateix, el programa té un component inclusiu, perquè ens dirigim a estudiants del nostre centre, però també a l'alumnat (i famílies) i orientadors educatius dels IES de l'entorn que tenen l'edat de prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i professional; així com també a qualsevol persona que es trobi en un moment de la seva trajectòria laboral en què necessiti orientació, i a les empreses interessades en personal qualificat en FP.
 
El nostre programa està tenint un gran abast, ja que fem una gran difusió de la nostra labor orientadora a les xarxes socials, televisió local i premsa. A més, posem l'accent en la importància que té per a les empreses l'FP i l'FP Dual, com a formació basada en innovació i centrada en resoldre problemes i mancances de les empreses industrials i tecnològiques.
 
Quin paper juguen les empreses col·laboradores en el programa d'orientació? Per què han decidit involucrar-les?
 
Per desenvolupar adequadament la nostra tasca d'orientació resulta imprescindible rebre la col·laboració i el suport d'empreses i organitzacions empresarials, perquè seran les encarregades d'oferir els llocs de treball als quals aspiren els nostres orientats.
 
Per això, els orientadors i el professorat del CIFP Politècnic hem d'estar en contacte permanent amb les empreses, mitjançant canals de comunicació de doble via, des dels quals el nostre centre informa les organitzacions sobre els beneficis que l'FP i l'FP Dual els proporcionaran. Per part seva, les empreses ens expliquen quines són les seves demandes i necessitats, no només pel que fa a qualificació professional, sinó també quant a habilitats transversals que demanden dels seus treballadors.
 
Aquest treball comunicatiu facilita que les empreses coneguin el ventall de qualificacions que l'FP els brinda; i al nostre centre ens permet ajustar la formació a les competències professionals i personals requerides per les empreses del sector.
    

Per què és important treballar en xarxa amb les administracions, les empreses i altres centres a l'hora de fer programes d'orientació?
 
En l'actualitat, el treball col·laboratiu en xarxa amb organismes implicats en l'orientació és essencial per oferir als destinataris un servei caracteritzat per l'excel·lència.
 
Amb aquesta perspectiva, els orientadors del CIFP Politècnic oferim a l'alumnat i els usuaris la formació i les eines precises perquè s'enfrontin a un món laboral canviant i cada cop més competitiu. Però la nostra feina es quedaria incompleta si no féssim les derivacions als serveis específics d'orientació de les administracions autonòmiques i locals perquè els expliquessin les seves accions concretes. A això cal afegir-hi la posada en contacte que habilitem entre alumnat i empreses, que enriqueix enormement l'aprenentatge dels estudiants que han confiat la seva formació al nostre centre i que, alhora, facilita la captació de talent per part de les empreses.
 
Igualment, cal treballar mà a mà amb els orientadors educatius dels IES, perquè encara avui, la Formació Professional continua essent un ensenyament "desconegut". Per això, una part important de la nostra feina és que hem de visibilitzar l'FP i l'FP Dual com a ensenyaments atractius i amb un alt índex d'ocupabilitat.

 
Quins són els reptes més importants que han hagut d'afrontar en la implementació del programa?
 
Són diversos els reptes als quals hem hagut de fer front, però gràcies a l'equip de professionals que conformen el CIFP Politècnic estem superant els obstacles, ja que l'equip directiu està molt implicat i el claustre de professors és molt conscient de la importància de l'orientació en la vida professional de l'alumnat.
 
El primer repte ha estat conscienciar als estudiants de la importància de treballar les soft skills com a habilitats imprescindibles, no només per emprendre amb una idea de negoci, sinó també per treballar per compte d'altri. Després de moltes converses i trobades amb persones que dirigeixen grups humans a empreses, totes afirmen que les soft skills són fonamentals per emprendre o treballar per compte d'altri.
 
D'altra banda, captar el talent femení s'ha convertit en un dels nostres objectius prioritaris, ja que la formació que oferim està vinculada principalment al sector industrial, al qual tradicionalment han accedit, majoritàriament, els homes. Treballem per visibilitzar la importància de les dones al sector industrial; són necessàries més dones carrosseres, soldadores, electricistes, mecàniques de vehicles…
 
 
Què significa per a vostès haver guanyat el Premi Implika-Educaweb de Formació Professional? Què creu que aportarà al seu projecte guanyar aquest guardó?
 
Per a les persones que formem part del CIFP Politècnic de Cartagena haver obtingut el Premi Implika-Educaweb de Formació Professional ha suposat una gran satisfacció, ja que hem vista recompensada i reconeguda la gran tasca que desenvolupem i a la qual dediquem tant d'esforç i il·lusió. És un treball en equip amb professorat de totes les famílies professionals, la qual cosa enriqueix la nostra labor implementada al CIFP Politècnic, així com la nostra trajectòria professional individual.
 
Obtenir aquest guardó ens permetrà incrementar exponencialment la nostra visibilitat com a centre compromès amb l'orientació laboral. A més, aquest premi suposa un gran suport per al nostre programa i ens impulsarà cap a l'excel·lència, amb la qual cosa aconseguirem el nostre objectiu general: esdevenir un centre referència en matèria d'orientació laboral.
 
Així mateix, la difusió que ens dona guanyar aquest premi facilitarà que el nostre projecte i les seves accions es puguin replicar a altres centres, la qual cosa convertirà l'orientació laboral en un dels pilars bàsics d'actuació d'altres centres docents.
Mayra Bosada Morán Redactora
Sóc redactora i editora de continguts d'actualitat d'Educaweb sobre temes d’educació, formació, treball i orientació; i també en sóc la responsable de comunicació. Em motiva que la meva feina contribueixi a ajudar a les persones a decidir el seu projecte de vida i professional.

Vaig estudiar la Llicenciatura en Comunicació i el Maestría en Mercadotècnia al Tec de Monterrey (Mèxic); així com un Màster en Periodisme a la Universitat de Barcelona-Columbia University. I també compto amb més de 30 anys d'experiència com a periodista i gestora de continguts en empreses dedicades a l'educació i la comunicació a Espanya i Mèxic.
Deixa el teu comentari