Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Les dades obertes són un recurs per equilibrar l'accés a informació de valor"

Entrevista

Lourdes Muñoz, cofundadora de Iniciativa Barcelona Open Data, associació guanyadora de la 10a Menció Ciutat Orientadora, explica com fan servir les dades obertes per facilitar la presa de decisions

  • Temps de lectura 4 mins

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Lourdes Muñoz Santamaría. Cofundadora de l’associació Iniciativa Barcelona Open Data
Aquest any se celebra el 10è aniversari de la Menció Enric Renau i Permanyer a la investigació social aplicada en educació, formació i treball. En aquesta edició, el guardó s'ha centrat en les iniciatives que promouen, de manera destacada, l'ús i la reutilització de les dades obertes.

El jurat de la 10a Menció ha reconegut la tasca realitzada per Iniciativa Barcelona Open Data, una associació que promociona l'ús de les dades obertes entre els diferents col·lectius (administracions, empreses i ciutadania) per dur a terme investigacions de caràcter social que aporten valor al territori.

L'entitat, integrada per acadèmics, periodistes, enginyers i altres experts, treballa a  l'entorn de cinc eixos: xarxa o creació de comunitats, divulgació, formació, investigació i emprenedoria.
 

Quan i com sorgeix l'associació Iniciativa Barcelona Open Data?

L'Associació Iniciativa Barcelona Open Data es va fundar el 2016. Es tracta d'un projecte inspirat en l'Open Data Institute, del qual som node de Barcelona. Compartim amb altres nodes ODI el fet de promoure al màxim l'ús de dades obertes per proporcionar millores al conjunt de la societat, i que aquestes dades siguin realment accessibles per a totes les persones i empreses.

Promovem l'ús de les dades obertes per generar intel·ligència social i col·lectiva a través d'accions de divulgació, formació i emprenedoria; tot això basat en les dades obertes. També col·laborem en les construccions de webs i observatoris basats en dades obertes dedicades a diverses temàtiques, com ara drets de les dones, promoció del petit comerç, associacionisme, etc.


Què són les dades obertes i què aporten als professionals, les administracions, les empreses i la ciutadania en general?

Les dades obertes són aquelles que es publiquen amb formats accessibles i que permeten la lliure reutilització per a qualsevol persona, empresa o organització. En l'anomenada era de la informació i la comunicació, les dades són un recurs molt preuat i les dades obertes que produeixen les administracions públiques ens aporten valor per a la presa de decisions. Això resulta especialment rellevant, ja que la majoria dels processos informàtics actualment són automatitzats i es basen en dades (big data, intel·ligència artificial, blockchain...).

Volem subratllar la importància que les dades obertes públiques són una oportunitat per als qui no tenen la capacitat de generar-les o comprar-les, com és el cas del petit comerç, les entitats socials o els ajuntaments petits. Les dades obertes esdevenen un recurs per equilibrar l'accés a informació de valor. Potser l'accés real a dades fiables és una nova bretxa digital que cal mesurar especialment a les organitzacions i empreses.
 

Pensa que la ciutadania és conscient del potencial que té l'ús i la reutilització de les dades obertes? Com treballen per empoderar-la?

Calen accions de divulgació des d'un enfocament d'empoderament de la ciutadania perquè conegui la potencialitat de les dades obertes, i més encara en el moment actual en què la majoria de la informació està centrada en el big data i la intel·ligència artificial emprada per les grans corporacions digitals.

Disposar de dades públiques de qualitat que proporcionin les institucions és l'única alternativa per no dependre de les dades de les grans corporacions. D'aquesta manera, tant la ciutadania com els governs podran disposar de dades creïbles i imparcials que mesurin els reptes socials, com el canvi climàtic, el dret de les dones, la pobresa...


Quin potencial d'impacte tenen les dades obertes en la investigació social aplicada, especialment en l'àmbit de l'educació, la formació i el treball?

Si les dades obertes es publiquen amb qualitat, és a dir, actualitzades periòdicament, en temps real, geolocalitzades i estandarditzades, poden tenir un gran impacte en l'acceleració de la investigació social.

Recentment, hem estat promovent el Rànquing millors dades obertes #50Datasets, precisament per recopilar els datasets que compleixin els paràmetres de qualitat i serveixin per donar resposta als reptes socials.

Disposar d'aquestes dades permet mesurar reptes públics de manera complementària a la metodologia tradicional de les enquestes.
    

Quines condicions serien necessàries per impulsar l'ús de dades obertes amb un impacte social alt?

Les institucions públiques han de planificar la publicació de dades orientades a propòsits; per tant, que els equips responsables del portal de dades obertes planifiquin els calendaris de publicacions de dades obertes d'acord amb els reptes socials de la seva institució o àmbit territorial.

Hem de superar una primera etapa en la qual els processos automatitzats, com ara els pressupostos, el personal, les ajudes, l'endeutament, les subvencions, el pagament a proveïdors, etc., s'han publicat amb open data. Sens dubte, aquestes són dades interessants que han de ser publicades per criteri de transparència. Ara, les institucions han de pensar quines dades han de recopilar i automatitzar per produir dades que serveixin per planificar polítiques públiques concretes, com ara reduir les emissions per mobilitat, cobrir les necessitats dels serveis d'educació o millorar l'atenció a les dones que són víctimes de violència masclista.


La formació és un altre dels seus eixos de treball. Què pretenen aconseguir amb els cursos gratuïts i la formació professional acreditada en dades obertes?

Amb la formació en dades obertes pretenem formar professionals de diverses disciplines en la identificació, el procés i l'ús de dades obertes, perquè puguin traslladar-ho als seus àmbits respectius. En l'Open Data School BCN oferim formació acreditada en dades obertes, certificats amb reconeixement internacional de l'Open Data Institute.

Pretenem proporcionar eines perquè tots els professionals puguin ser capaços d'emprar aquestes dades.


I, per acabar, què suposa per a l'equip d'Iniciativa Barcelona Open Data haver guanyat la 10a edició de la Menció Enric Renau i Permanyer?

Per al nostre equip es tracta d'un gran reconeixement que, des de l'àmbit de la sociologia i la politologia, amb aquesta visió pública i social, es reconegui el nostre treball de divulgació. Precisament, una de les nostres missions és promoure la reutilització de les dades obertes en disciplines no tecnològiques, que no empren tan habitualment les tecnologies d'analítica de dades. Esperem que aquest reconeixement ajudi al fet que més persones d'aquest àmbit s'animin a fer servir les dades obertes.
Deixa el teu comentari