Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Les dones es decanten per l'FP online i els cicles de les famílies Sanitat i Imatge Personal

Novetat Educaweb

 • 22/06/2023
 • Temps de lectura 5 mins

 • Deixa el teu comentari
 • Valora


Quines són les titulacions de Formació Professional (FP) més demandades pels estudiants segons el seu gènere? Quina modalitat formativa prefereixen? L'Observatorio Educaedu de la Formación respon aquestes i altres qüestions relacionades en la seva nova newsletter, una publicació online gratuïta que analitza el mercat de la formació a Espanya a partir de fonts oficials i internes del Grup Educaedu, al qual pertany Educaweb.
 
El número 12 d'aquesta publicació, que s'ha donat a conèixer recentment, analitza l'evolució de les preferències formatives dels usuaris dels portals del Grup Educaedu, segons tipus de formació (cicles d'FP, graus universitaris, màsters i cursos no reglats) i modalitat (online o presencial), fent èmfasi en quines són les titulacions d'FP més sol·licitades per gènere, entre d'altres qüestions.
 
La nova newsletter destaca que l'alumnat de Formació Professional ha augmentat significativament en els últims cinc cursos, un 29,8% en conjunt, segons les últimes estadístiques sobre l'FP del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP).
 
Ara bé, l'increment més acusat en nombre d'estudiants s'ha donat principalment en l'FP online, ja que ha crescut en un 157,1% en l'últim lustre, sent les dones les que més aposten per estudiar cicles formatius en aquesta modalitat: en l'FP de Grau Mitjà suposen el 65,7%  de l'alumnat, i en la superior,  el 61,7%.
 
Les dades de les recerques de formació dels usuaris dels portals del Grup Educaedu apunten cap a aquesta tendència de major demanda d'FP a distància: el 58% que va sol·licitar informació sobre cicles formatius en l'últim trimestre de 2022, s'ha decantat per aquesta modalitat.
 
Una novetat important de la newsletter és que, per primera vegada, l'Observatorio presenta dades sobre les taxes de conversió de les 20 titulacions d'FP més buscades pels seus usuaris. És a dir, quantes sol·licituds d'informació es converteixen en matriculacions en algun cicle d'FP, tres mesos després d'haver-se realitzat.
 
Les dades obtingudes indiquen que la taxa de conversió mitjana de les sol·licituds d'informació d'FP online és superior a la presencial (25,5% enfront del 24,96%, respectivament), la qual cosa denota aquesta preferència dels usuaris per continuar aprenent a distància. 
 

La bretxa de gènere a l'FP: les alumnes són minoria en els àmbits tecnològic-industrials

 
En la secció A fondo de la newsletter es destaca la bretxa de gènere existent en l'FP, especialment en cicles formatius de l'àmbit tecnològic i industrial, on les dones continuen sent minoria, perdent així rellevants oportunitats per al seu futur laboral.  És el cas de la família d'Instal·lació i Manteniment, on elles constitueixen el 2,5% dels estudiants matriculats en els cicles de grau mitjà, i el 4,5% en els de grau superior.
 
Sobre això, Guadalupe Bragado, directora de Formació Professional de CCC Centro de Estudios Profesionales, explica en entrevista que per revertir aquesta situació resulta fonamental difondre entre les dones les oportunitats que ofereix l'FP a través d'accions d'orientació i comunicació de les fites de les titulades de cicles formatius.
En general la presència de noies a l'FP és menor que la dels nois: el curs 2021-2022, per exemple, només el 29,5% de l'alumnat d'FP Bàsica, el 45,1% de la d'FP de Grau Mitjà i el 48,9% de l'FP de Grau Superior són dones, segons les últimes estadístiques de Formació Professional del MEFP publicades el mes de maig del 2023.
 
Quan s'analitzen aquestes dades i les extretes de les demandes d'informació dels portals del Grup Educaedu es mostra un clar biaix de gènere entre les opcions preferides pels estudiants.  Per exemple, 14 de les titulacions Top 20 d'FP més buscades pels usuaris del Grup Educaedu coincideixen entre homes i dones, encara que en posicions diferents. És el cas de la titulació de Tècnic Superior en Transport i Logística, que és la 9a titulació més buscada pels usuaris homes, però la 20a entre les dones.
 
En la següent infografia es resumeix quines són les 5 titulacions d'FP més sol·licitades exclusivament per les alumnes, i quines pels alumnes.

Les 5 titulacions d'FP que més trien només les dones i només els homes
Font: Dades internes Grup Educaedu.
Top 5 titulacions d'FP de les quals més sol·licituds d'informació s'han rebut exclusivament per les dones i pels homes.
 

La newsletter del Grup Educaedu en vuit punts clau

 1. La formació és cada vegada més important per a la ciutadania: 8.036.400 persones majors de 16 anys van realitzar algun tipus de formació reglada o no reglada durant el quart trimestre de 2022, la xifra més alta registrada des del primer trimestre de 2014.
   
 2. En les recerques de cicles de Formació Professional, la majoria dels usuaris dels portals del Grup Educaedu (el 58%) es decanta per la modalitat online, un percentatge que s'acosta per primera vegada al 65% registrat el març de 2020, a l'inici de la pandèmia. 
   
 3. Pel que fa a les recerques de cursos no reglats i graus universitaris la major part dels usuaris prefereix la formació presencial.  En els màsters succeeix el contrari: la majoria prefereix els de modalitat online.
   
 4. Els cicles d'FP que es consoliden com els més buscats pels usuaris dels portals del Grup Educaedu, tant en modalitat online com presencial són: Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria i Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia. Ambdues titulacions ocupen les dues primeres posicions del Top 20 de l'FP online des de 2020, i de l'FP presencial des de 2021.
   
 5. En analitzar les taxes de conversió de les titulacions Top 20 sol·licitades pels usuaris (és a dir les sol·licituds d'informació sobre cicles formatius que acaben materialitzant-se en una inscripció), es conclou que la taxa de conversió mitjana de les sol·licituds d'informació d'FP online és més alta que la de l'FP presencial: 25,5% enfront del 24,96%, respectivament. A més, les dades indiquen que els cicles formatius de la família de Sanitat presenten taxes altes de conversió.
   
 6. Les tres titulacions en modalitat online que han generat ràtios de conversió majors del 32% han estat les de Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (34,8%), Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic (33,1%), i Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (32,5%).
   
 7. En la modalitat presencial, les tres ràtios de conversió més altes s'han registrat en les titulacions de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (33,12%); Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic (32,22%); i Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat (31,33%).
   
 8. Hi ha un clar biaix de gènere entre les opcions formatives preferides per l'alumnat. De les titulacions Top 20 sol·licitades pels usuaris, la majoria estan relacionades amb la tecnologia i la indústria; mentre que les dones prefereixen estudis relatius a la família de Sanitat, Imatge Personal i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
 
La newsletter del Observatorio Educaedu de la Formación va néixer el març del 2020 per oferir informació actualitzada sobre el mercat de la formació, per tal d'ajudar els centres i les seves direccions a prendre decisions basades en evidències.  
 
El treball d'anàlisi elaborat es basa en els criteris de navegació i recerca dels més de 50 milions d'usuaris que visiten els portals del Grup Educaedu a Espanya, a banda de les fonts oficials.
 
L'últim número ja està disponible i la subscripció és gratuïta.
Mayra Bosada Morán Redactora
Sóc redactora i editora de continguts d'actualitat d'Educaweb sobre temes d’educació, formació, treball i orientació; i també en sóc la responsable de comunicació. Em motiva que la meva feina contribueixi a ajudar a les persones a decidir el seu projecte de vida i professional.

Vaig estudiar la Llicenciatura en Comunicació i el Maestría en Mercadotècnia al Tec de Monterrey (Mèxic); així com un Màster en Periodisme a la Universitat de Barcelona-Columbia University. I també compto amb més de 30 anys d'experiència com a periodista i gestora de continguts en empreses dedicades a l'educació i la comunicació a Espanya i Mèxic.
Deixa el teu comentari