Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientar les persones treballadores: clau per millorar l'economia

Notícia

8 organismes internacionals expliquen, en un informe, els beneficis que aporta l'orientació per als treballadors i les empreses, i com potenciar-la

  • 15/09/2023
  • Temps de lectura 8 mins

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Mayra Bosada. Redacció d'Educaweb

Oferir orientació professional a les persones treballadores és fonamental perquè puguin afrontar els reptes d'un mercat laboral canviant, i perquè les empreses, l'economia i la societat progressin. Aquest és un dels principals missatges del nou estudi Investing in Career Guidance. The Case for Workers, elaborat per 8 organismes internacionals.

La tercera edició d'aquest informe dedicat a l'orientació dels treballadors ha estat publicada en conjunt pel Banc Mundial, el Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (Cedefop), la Comissió Europea, la Fundació Europea de Formació (ETF), el Grup de Treball Interinstitucional sobre Orientació Professional (IAG Career Guidance), l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), l'Organització Internacional del Treball (OIT) i la UNESCO.

En aquesta publicació, donada a conèixer recentment, les entitats internacionals comparteixen la seva visió sobre per què és important l'orientació tant per als treballadors com per les seves empreses, i quines són les claus per millorar-la i que més persones puguin accedir-hi. 
 
Coincideixen en que aquesta és fonamental perquè els treballadors "desenvolupin tot el seu potencial, progressin verticalment i horitzontalment, assoleixin la satisfacció i trobin sentit a les seves decisions professionals", especialment en un context en què el mercat de treball es transforma contínuament i pressiona les persones perquè es reciclin i es formin contínuament, segons l'estudi.

Els beneficis d'orientar permanentment les persones que treballen

La nova edició d' Investing in Career Guidance. The case of workers afirma que l'orientació professional és necessària perquè fa més conscients als treballadors sobre les seves aspiracions, les competències amb què compten i les que necessiten adquirir. A més, "millora la seva comprensió de les oportunitats i del valor de l'aprenentatge permanent, i els capacita per prendre decisions ben informades".
 
Així mateix, accedir a serveis orientadors de qualitat i de manera permanent contribueix al fet que les persones que treballen puguin desenvolupar noves funcions o canviar de feina o ocupació.  A més a més, orientant-se, tenen més facilitat per formar-se i adaptar-se a la introducció de noves tecnologies i processos en els seus treballs, argumenten aquests organismes internacionals. 
 
L'informe fa èmfasi en que l'orientació és especialment beneficiosa per als qui es troben en les últimes etapes de la seva carrera professional, les dones i els treballadors desplaçats o migrats, ja que els facilita el reciclatge i la millora de les qualificacions, i contribueix a garantir la igualtat d'oportunitats i de gènere. 
 
Des de la perspectiva de les empreses, orientar els treballadors permet que puguin fer un millor ús de les seves capacitats, la qual cosa contribueix a la seva productivitat. Així mateix ajuda a que les organitzacions puguin "trobar, desenvolupar i retenir el talent, i aplicar estratègies de gestió de l'edat, augmentant així la motivació del personal i creant un entorn de treball positiu", sostenen els organismes internacionals.

L'economia i la societat també es poden beneficiar de l'orientació professional de les persones perquè aquesta té el potencial de dirigir-les des de sectors en declivi cap a ocupacions emergents, "donant suport a transicions verdes i digitals més fluides i inclusives", afirma l'informe.
 

8 propostes per millorar l'orientació professional de les persones treballadores

Si bé en els darrers anys, dins de la Unió Europea, se li ha donat més importància a l'orientació de les persones treballadores, encara hi ha diverses accions per dur a terme per millorar-la i aprofitar el seu potencial, segons la publicació. Per això, els organismes internacionals proposen:
 

1. Establir una estratègia nacional d'orientació permanent

Les administracions han d'establir estratègies nacionals d'orientació permanent i integrar-les en les polítiques públiques d'aprenentatge permanent, ocupació, educació, joventut, igualtat de gènere, inclusió social i ecosistemes digitals nacionals, segons l'estudi.
 

2. Major inversió pública i privada en l'orientació

Així mateix, es requereix més suport financer públic i privat perquè tota la ciutadania tingui accés a l'orientació professional, independentment de la seva situació econòmica i social.

En aquest sentit, l'estudi advoca perquè tant els governs, com les empreses, els centres formatius i els mateixos sindicats i organitzacions de treballadors inverteixin en els serveis d'orientació i facilitin que la societat hi accedeixi sense cap tipus de cost.

Això és necessari perquè "la prestació privada de serveis d'orientació pot ser costosa i corre el risc d'excloure els qui més la necessiten", indica el document.
 

3. Promoure la col·laboració i coordinació entre diversos agents per oferir orientació

A banda d'invertir en orientació, les organitzacions d'empresaris, treballadors i de la societat civil, així com els centres formatius privats i públics, s'han de coordinar per orientar les persones treballadores que ho requereixin, destaca l'informe.

Així, en l'orientació dels treballadors s'han d'implicar múltiples actors. Per exemple, es poden establir associacions publicoprivades o acords de cooperació entre proveïdors, que, a més a més, hauran de determinar estàndards de qualitat compartits.

orientación profesional en las empresas
8 organismes internacionals advoquen perquè les empreses facilitin als seus treballadors serveis d'orientació. Imagen: Freepik.

4. Major implicació del sector empresarial en l'orientació dels treballadors

Les empreses tenen un paper fonamental a l'hora de facilitar als seus empleats l'accés als serveis d'orientació, segons els organismes internacionals. Per això recomanen que les companyies contractin orientadors i orientadores independents per ajudar el seu personal en moments de canvi en les necessitats de qualificació.

Així mateix, l'estudi assenyala que les organitzacions empresarials, en especial les que representen sectors industrials o les pimes, han de ser més actives a l'hora d'orientar les persones que treballen, ja sigui implantant aquests serveis en les seves entitats o donant difusió als que ofereixen altres organitzacions.

 
5. Oferir tant orientació en línia com presencial

L'informe destaca la importància de facilitar als treballadors l'accés a l'orientació, per la qual cosa, l'ús de la tecnologia pot ser una gran aliada en aquesta tasca. No obstant això, resulta fonamental equilibrar els serveis d'orientació en línia amb els presencials.

Per utilitzar adequadament les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en el procés orientador és indispensable formar els orientadors i les persones treballadores en competències digitals, així com invertir en les infraestructures que permetin dur a terme l'orientació a distància, sostenen les entitats internacionals.

 
6. Ampliar els serveis d'orientació existents i difondre'ls
 

Generalment la ciutadania s'orienta a través dels serveis públics d'ocupació, però, aquests solen posar el focus en les persones que busquen feina. Per això, els organismes internacionals que signen l'informe recomanen ampliar l'orientació a totes les persones independentment de la seva situació laboral.

Així mateix, l'estudi assenyala que la majoria dels treballadors desconeixen els beneficis que l'orientació els pot aportar, ni tampoc saben com accedir-hi, per la qual cosa, cal dur a terme campanyes de difusió tant per part de les administracions com de les empreses.

 
7. Avaluar l'orientació proporcionada per determinar el que funciona

L'informe fa èmfasi en la necessitat d'avaluar i donar seguiment a les accions d'orientació que s'ofereixen a les persones treballadores, per tal de millorar-les i establir indicadors de qualitat.
 

8. Proporcionar més orientació a les persones amb treballs informals

Els treballadors informals, és a dir, els qui treballen per compte propi en l'economia informal o submergida constitueixen més de la meitat de la mà d'obra mundial i majoritàriament no tenen accés a serveis d'orientació, segons l'estudi.

Per això, els 8 organismes internacionals autors de l'informe advoquen perquè aquestes persones rebin orientació i informació sobre ocupacions, tendències del mercat laboral i ajudes a la formació a través d'altres canals, com els mitjans de comunicació.

8 organismos internacionales piden que se extienda más la orientación online
L'informe dels organismes internacionals assenyala que se s'ha de formar als orientadors perquè duin a terme l'orientació en línia adequadament. Imagen: Freepik.

Bones pràctiques d'orientació per als treballadors

En l'informe es donen a conèixer alguns exemples d'iniciatives d'orientació dedicades especialment a les persones treballadores, que afavoreixen el seu desenvolupament professional, i que han estat desenvolupades per diferents entitats tant públiques com privades:

  • Espanya. El sindicat Comissions Obreres de Castella i Lleó compta amb la iniciativa FOREMCyL, que imparteix formació i orientació professional, per tal de contribuir a la millora de la qualificació professional i la inserció laboral de les persones amb o sense ocupació de Castella i Lleó.
 
  • Sud-Àfrica. El servei públic d'ocupació d'aquest país du a terme un programa de ràdio setmanal en el que s'ofereix orientació professional en directe i en els 10 idiomes oficials, per així poder arribar a una població majoritàriament rural de 15 a 65 anys.
 
  • Àustria. La Cambra de Comerç regional de Tirol dóna suport a les empreses en el desenvolupament del seu personal oferint orientació als empleats i duent a terme la seva avaluació i plans de desenvolupament professional.

Fitxa tècnica

L'informe Investing in Career Guidance. The Case for Workers ha estat elaborat per 8 organismes internacionals i està centrat en explicar els beneficis d'orientar les persones treballadores, tant per a elles mateixes, com per a les empreses i l'economia.

Aquest estudi és el tercer d'una sèrie que va començar el 2019 amb el llançament de l'informe Investing in Career Guidance, elaborat aleshores per 6 organismes internacionals (Cedefop, la Comissió Europea, l'ETF, l'OCDE, l'OIT i la UNESCO) amb l'objectiu de difondre les raons per les quals l'orientació és fonamental.   

El 2021, les mateixes institucions van publicar una segona edició de l'informe, fent èmfasi en que orientar les persones era més important que mai, a causa dels efectes de la pandèmia sobre el mercat laboral.
 

Sabies què?

  • La majoria dels adults que no utilitzen serveis d'orientació no sent la necessitat de fer-ho (57%), segons l'informe Career Guidance for Adults in a Changing World of Work (2021), elaborat per l'OCDE i basat en més de 5.000 enquestes a treballadors de 6 països. Així mateix, el 20% no sabia que existien els serveis; l'11% no tenia temps (per motius laborals, familiars o de cura dels fills); el 4% va trobar el servei massa costós; el 3% no va trobar un assessor d'orientació laboral; el 2% va considerar el servei de mala qualitat; i el 2% restant va pensar que el servei es va oferir en un moment o lloc no adequat.
 
  • Les dades de l'esmentat estudi mostren que 4 de cada 10 treballadors consultats han recorregut a l'orientació professional en els últims cinc anys, no només per progressar en la seva ocupació actual, sinó també per trobar noves oportunitats d'ocupació o formació.
Deixa el teu comentari