Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Educació de 0 a 100

Contingut patrocinat

La Diputació de Barcelona impulsa el lideratge educatiu del món local. Els ajuntaments i les escoles ofereixen formació diversa i continuada al llarg de la vida

  • 28/09/2023
  • Temps de lectura 5 mins

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Diputació de Barcelona
Els municipis de la província de Barcelona són titulars de 726 centres educatius, finançats i gestionats com a serveis de proximitat i de qualitat. Conformen una xarxa d'escoles i de professionals que acompanyen infants, adolescents i persones adultes al llarg de la vida per ajudar-los a créixer i a poder gaudir d'un futur millor, tot procurant garantir l'equitat d'oportunitats i l'equilibri territorial.

Hi ha 503 escoles bressol 0-3 municipals i 10 centres d'infantil 3-6 en nuclis petits que asseguren la continuïtat de molts municipis rurals. Ofereixen atenció i cura de la primera infància d'alta qualitat pedagògica i faciliten la conciliació a les famílies joves.
 

El 96% de les escoles bressol 0-3 que hi ha a Catalunya són de titularitat municipal

Aquest és un compromís costós per als ajuntaments, però amb un alt retorn i amb rendibilitat social i humana. D'aquesta manera, els municipis contribueixen a equiparar les oportunitats i les trajectòries de tothom ja des de ben petits. Són el primer filtre educador que anivella i redueix la desigualtat d'entrada a l'ensenyament bàsic.

Hi ha 50 ciutats educadores reconegudes a la província de Barcelona, amb serveis i amb equips tècnics que ofereixen i sostenen projectes educatius de ciutat, programes d'activitats extraescolars, d'estiu educador, de reforç escolar, plans educatius d'entorn, d'enriquiment curricular, de cura emocional, d'esports escolars i de participació dels infants, així com programes d'orientació, de transició i de noves oportunitats educatives i de FP per prevenir l'abandonament prematur dels estudis i enfortir l'èxit educatiu. Els municipis reforcen la qualitat educativa i la continuïtat formativa de tots els seus infants, adolescents i joves, perquè totes i tots compten i tenen un talent a desenvolupar i els ajuden a fer-ho col·laborant amb escoles i instituts de primària i de secundària de forma co-responsable i activa.

De la vella tradició municipalista que es va anticipar a la resta d'administracions per equipar pobles i viles amb escoles i instituts, encara es mantenen 4 centres d'infantil i primària i 4 instituts i instituts-escola de titularitat municipal. També hi ha 9 escoles municipals d'educació especial, nascudes per cobrir la necessitat de moltes famílies des d'uns ajuntaments sempre predisposats a arribar allà on no arriben les altres administracions. Compten amb uns equips docents i pedagògics que treballen en xarxa.

Educació de 0 a 100 - Diputació de Barcelona

A més, s'està duent a terme una tasca de planificació i de suport, amb oficines municipals d'escolarització, per garantir una escolaritat equilibrada que redueixi la segregació escolar, en coordinació amb els serveis socials i amb el Departament d'Educació. Perquè els municipis són una unitat educativa de referència vital per lluitar contra la pobresa infantil, amb ajuts de menjador i de transport, amb beques i amb suport a les escoles. I són també fonamentals per tenir cura d'un mapa escolar equilibrat.   

Hi ha una xarxa de més de 120 escoles municipals de música i arts repartides per la província de Barcelona, que configuren el bressol de les vocacions artístiques al nostre país. Els municipis cuiden i promouen la cultura i donen suport a les arts i a l'educació artística, com un dret de la ciutadania obert a totes les edats. Un dret que s'eixampla amb l'oferta de biblioteques, centres cívics i altres equipaments culturals municipals.

Hi ha una xarxa de 77 escoles de persones adultes i de segona oportunitat de titularitat municipal per contribuir a ampliar coneixements, a facilitar itineraris d'èxit i a apoderar la seva participació com a ciutadans actius a totes i tots aquells que en el seu moment no en van tenir l'oportunitat o bé van deixar la formació que els pertocava.

Els municipis treballen per enfortir democràcies educades i educadores que desenvolupin la convivència, la tolerància i el progrés personal i col·lectiu. Educar no és només una activitat escolar, sinó que es tracta d'una funció social i comunitària que va més enllà de les aules i de l'edifici escolar. Les ciutats, les viles i els pobles són co-responsables de la qualitat educativa i també són espais educadors que construeixen sentit de comunitat, de cohesió i vincles que enriqueixen tothom.

A més, els edificis i els solars de 1.002 centres públics d'infantil i primària i de 55 instituts-escola de la província de Barcelona formen part del patrimoni municipal i correspon als ajuntaments ocupar-se del seu manteniment i del servei de consergeria.
Els ajuntaments també estan pacificant els entorns escolars, obrint els patis i oferint els edificis escolars com a refugis climàtics, sobretot a l'estiu, en època de fortes calors.

Hi ha una esfera educadora que és municipal i representa el 15% de la despesa pública educativa no universitària a Catalunya. Aquesta és una inversió necessària que té un impacte elevat i que millora les oportunitats dels nostres infants, adolescents, joves i persones adultes.

Els municipis fan que l'educació avanci i aquest curs 2023-24 serà novament un repte per a l'educació local, sempre en clau d'equitat i de qualitat, que comptarà amb el suport econòmic, tècnic i material de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona.

Més informació a www.diba.cat/educacio-tota-la-vida
Deixa el teu comentari