Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Només 4 de cada 10 treballadors del sector turístic compta amb titulació especialitzada

Reportatge

L'FP pot contribuir a suplir la falta de formació professionalitzadora que presenten l'hoteleria i el turisme, segons un estudi de l'Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza

  • 23/10/2023
  • Temps de lectura 8 mins

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Noelia Carmona. Redacció d'Educaweb
El repte més gran al que s'enfronta el sector de l'hoteleria i el turisme és professionalitzar l'activitat de les persones que s'hi dediquen, sobretot tenint en compte que el 60% dels qui treballen en aquests àmbits no compten amb formació especialitzada, alerta l'informe El sector turístico en España, elaborat per l'Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza amb la col·laboració d'Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad. 
 
I és que, les empreses relacionades amb el turisme i l'hoteleria s'enfronten a una escassetat de personal qualificat, la qual cosa alenteix la recuperació del sector després de l'aturada que es va viure durant la pandèmia, segons l'informe Perspectivas Turísticas 2023, de l'Alianza para la Excelencia Turística, (Exceltur).
 
En aquest sentit, els estudis de Formació Professional (FP) ajudarien a capacitar els treballadors d'aquest sector, ja que contribueixen a "formar a molts d'ells i a acreditar les competències d'altres que no tenen la titulació malgrat comptar amb l'experiència", sosté l'estudi de l'Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza.
 
Al 2022, el sector turístic a Espanya donava feina a 2.616.430 persones, la qual cosa suposa el 12,8% del total de treballadors del país. D'aquests el 60% exerceix en tres àmbits bàsics: restauració (36,2%), hotels i allotjaments (14,1%) i transports (9,2%), explica l'esmentat informe.

Només 2 de cada 10 treballadors compta amb una FP

La majoria dels empleats, que es dediquen directa o indirectament al sector turístic a Espanya, no compta amb formació professionalitzadora, és a dir, el seu màxim nivell d'estudis és l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) o el Batxillerat, per la qual cosa no han rebut una formació específica en cap de les múltiples ocupacions que ofereix aquest àmbit. 
 
Concretament, el 37% d'ells té l'ESO i el 21% dels treballadors i treballadores d'aquest sector compten amb la titulació de Batxillerat com a màxim nivell educatiu. "La Formació Professional té un alt potencial i una gran oportunitat per professionalitzar un percentatge important del sector per diverses vies, que inclouen, el reconeixement de l'experiència professional", argumenta l'anàlisi. 
 
En aquest sentit, cal destacar que només el 23% dels ocupats compta amb una titulació d'FP, tenint més pes els tècnics superiors (12,6%), que els tècnics (9,8%). Finalment, el 18,6% restant dels treballadors en aquest àmbit compta amb estudis universitaris.
 
hoteleria i turisme
Elaboració pròpia a partir de dades de l'informe El sector turístico en España, elaborat per l'Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza.

Quins són els cicles de la família d'Hoteleria i Turisme més demandats per l'alumnat?

Entre els qui ja han fet el pas i han decidit formar-se cursant algun dels cicles formatius pertanyents a la família professional d'Hoteleria i Turisme, destaquen, segons el nombre de matriculats, el nivell formatiu i la modalitat d'impartició, els següents estudis:
 

   
recepcionista
1 de cada 3 treballadors en el sector turístic a Espanya es estranger. Imagen: Freepik.
 

Les matriculacions en cicles d'FP d'Hoteleria i Turisme disminueixen un 9%

En els últims anys, s'ha observat un creixement sostingut en el nombre d'alumnes en l'FP, fins a superar l'1,13 milions de matriculats en el curs 2023-2024, segons dades del MEFP. Tanmateix, aquest increment no s'ha traslladat als cicles de la família professional d'Hoteleria i Turisme, i que estan directament relacionats amb el sector.

Les xifres mostren un declivi de matriculacions en els cicles de Turisme (-3,8%) i Hoteleria (-5,3%) en 4 cursos acadèmics (entre 2017-2018 i 2021-2022), la qual cosa suposa un 9% menys d'alumnat en els cicles d'FP d'aquesta família, segons l'informe de l'Observatorio.

Malgrat el decreixement d'estudiants matriculats en estudis d'FP de la família d'Hoteleria i Turisme, cal destacar que altres cicles formatius relacionats indirectament amb aquests sectors, i corresponents a altres famílies professionals, sí que han vist créixer el nombre de matriculats.

Alguns d'aquests estudis, els cicles dels quals s'imparteixen en més de 170 centres a Espanya, són: Tècnic en Gestió Administrativa (de la família professional Administració i Finances), Tècnic en Guia en el Medi Natural i de Lleure (família Activitats Físiques i Esportives) o Tècnic Superior en Comerç Internacional (família Comerç i Màrqueting).

Els titulats en algun cicle formatiu relacionat amb l'àmbit del turisme augmenten

Malgrat que les matriculacions han decaigut, el nombre de titulats en algun dels cicles formatius relacionats amb el turisme ha crescut a Espanya. "Els titulats en FP en l'àmbit del turisme han augmentat un 42% en els últims 5 cursos, encara que de manera més acuciada en els cicles d'FP indirectes (62,7%) que en els directes (7,4%)", sosté l'informe.

El curs 2020-2021 es van titular 36.072 persones en cicles indirectes relacionats amb el turisme i 14.112 en cicles directes, apunta l'estudi.

Tanmateix, tots aquests titulats que entren en el món laboral no són suficients per cobrir les demandes de personal que demanen les empreses. En el sector hoteler "és on es pot apreciar amb més intensitat la falta de personal qualificat per a cobrir l'alta demanda de llocs que ha deixat la reactivació de l'activitat turística i hotelera, que la crisi sanitària va portar associada", explica Julia Carpio, Directora de Servei en Adecco Staffing, en un article d'opinió per a Educaweb.

 

Un sector amb alta estacionalitat, jornades parcials i contractes temporals

El sector del turisme es caracteritza per oferir ocupacions lligades a l'estacionalitat i per comptar amb una suma de contractes temporals per sobre de la mitjana d'altres ocupacions i sectors. De fet, els assalariats amb un contracte fix discontinu en l'àmbit del turisme suposen del 12,3%, quan la mitjana general a Espanya és del 3,7%, detalla l'informe
 
Un altre indicador en el qual destaca aquest sector és en la contractació de treballadors a temps parcial: el 25,3% té aquest tipus de jornada, enfront del 14,4% del total d'empleats d'altres sectors productius. Així mateix, el 24,9% dels assalariats treballen sota un contracte temporal, 4 punts percentuals més que en la resta del conjunt de treballadors, compara l'esmentat estudi. 
 
De fet, un dels motius pels quals falten professionals qualificats en aquest sector és per aquestes condicions més desfavorables associades als seus llocs de treball, el tipus de jornada i els salaris baixos. A més, aquestes circumstàncies s'han manifestat especialment després de la pandèmia quan va haver-hi "una fuga de mà d'obra cap a altres sectors amb major estabilitat i millors condicions", argumenta el Servei Estatal Públic d'Ocupació (SEPE) en el seu informe Tendencias del Mercado de Trabajo en España 2023, elaborat por l'Observatorio de las Ocupaciones.

Sabies que...?

  • El 30% dels treballadors ocupats en el turisme era estranger el 2022, 11 punts percentuals més que en el conjunt de la resta de sectors. Aquest percentatge s'eleva fins al 43% en el cas del subsector del lloguer de vehicles de motor.
 
  • El turisme també ocupa a un major percentatge de persones joves de 16-24 anys (12,1%) en comparació amb la resta dels sectors (5,6%).


Fitxa tècnica

L'informe El sector turístico en España, publicat por l'Observatorio de la Formación Profesional, forma part de les publicacions mensuals elaborades per CaixaBank Dualiza amb la col·laboració d'Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad. 
 
Per a l'elaboració dels informes, l'Observatorio recull dades quantitatives de fonts estadístiques públiques i privades per, a través de 370 indicadors únics i més de 2.000 indicadors combinats, obtenir una visió comprensiva de l'FP.

Deixa el teu comentari