Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Equitat educativa i el paper dels ajuntaments en educació, claus per al nou mandat de la Diputació

Contingut patrocinat

Treballar per l'equitat educativa i reivindicar el paper dels ajuntaments per poder donar millor resposta als reptes d'educació són les prioritats i els àmbits de treball de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona per al mandat 2023-2027

  • Temps de lectura 6 mins

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Diputació de Barcelona.
Les prioritats d'aquest nou mandat es tradueixen en dues idees força. La primera és treballar per l'equitat educativa, un objectiu recollit a l'Agenda per al Desenvolupament Sostenible, a l'ODS número 4: "Cal garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat promovent oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom".
 
El repte relacionat amb l'equitat educativa i el seu gran impacte en problemes persistents com l'abandonament escolar prematur, la segregació escolar o la manca d'èxit educatiu per a un percentatge significatiu de les persones, no és nou, però l'agenda pública l'ha assenyalat especialment i destaca la necessitat d'abordar-lo de forma urgent.
 
Cal dissenyar i posar en funcionament des dels governs locals noves polítiques que, mitjançant l'acompanyament als col·lectius vulnerables, afrontin amb la major solvència possible aquests reptes en una època de crisi econòmica i social.
 
Com a segona idea força, es vol reivindicar i reforçar el paper dels ajuntaments a l'hora de dissenyar i desenvolupar solucions per donar resposta als reptes educatius.
 
És necessari intensificar el treball de reforç als equips polítics i tècnics dels ajuntaments barcelonins promovent espais de formació, d'intercanvi i de trobada, així com aprofundir en el treball en xarxa amb els agents educatius locals.
 
Des de l'Àrea d'Educació s'està incidint en quatre àmbits de treball:
  • Acompanyar el desenvolupament d'oportunitats educatives en clau d'equitat.
  • Promoure l'equitat i l'escolaritat equilibrada.
  • Consolidar les experiències de l'Educació a Temps Complet i les Ciutats Educadores.
  • Promoure les xarxes d'escoles municipals com a actiu i com a recurs educatiu.

Oportunitats educatives en clau d'equitat

L'abandonament escolar prematur és un problema públic de primera magnitud. A Catalunya es dona una taxa d'abandonament del 16,9%, una xifra molt superior, encara que en els darrers anys s'hagi reduït, a la mitjana europea, que es situa al voltant del 10%.
 
La situació actual d'incertesa econòmica i de malestar social ha fet que les probabilitats de desvincular-se del procés educatiu s'incrementin en un sector important de joves, fet que posa de relleu la necessitat d'assegurar que els joves tinguin al seu abast els recursos necessaris per desenvolupar una trajectòria educativa amb les màximes garanties d'èxit possible.
 
Per combatre aquesta tendència els governs locals han d'ampliar i adaptar els recursos d'oportunitats educatives en clau d'equitat, reforçar els serveis d'orientació i d'acompanyament integral als joves en risc, desenvolupar accions per millorar el benestar emocional d'infants i joves i facilitar la continuïtat i la reconnexió amb el sistema educatiu de la població jove, tot assegurant un acompanyament que garanteixi la personalització dels itineraris i el suport en les transicions educatives.
 
Aquest acompanyament ha de tenir una dimensió preventiva al llarg de tot l'itinerari educatiu, i fer èmfasi en etapes clau com l'ESO i la transició a l'educació post obligatòria.
 
Des de l'Àrea d'Educació es reconeix la importància del problema actuant a dos nivells. Un primer nivell amb l'impuls del projecte transformador NOE 4.10, que proposa implementar un sistema d'orientació i acompanyament a escala local que compti amb un suport tecnològic que vertebri i universalitzi la informació de la població jove que abandona els seus estudis sense haver adquirit les competències necessàries per a la inserció social i laboral o sense haver acreditat la secundària obligatòria. Una intervenció que es realitza en coordinació amb els agents locals i supramunicipals que intervenen en aquests processos.
 
Un segon nivell es concreta en la consolidació i promoció de tots els productes de suport vinculats a l'orientació i a facilitar les transicions educatives.

Equitat i escolaritat equilibrada

El Pacte Nacional contra la Segregació suposa un canvi de les polítiques actives de planificació escolar i reforça el paper dels ajuntaments com a actor en la lluita contra la segregació educativa i social. Ara cal redissenyar i acompanyar les campanyes d'inscripció escolar.
 
Des de la l'Àrea d'Educació es dona suport a una nova generació de polítiques locals de planificació escolar mitjançant la provisió de suport econòmic i tècnic per impulsar les mesures corresponents als municipis, així com al desplegament i a la consolidació de les Oficines Municipals d'Escolarització.

Educació a temps complet i Ciutats Educadores

El treball realitzat des dels Plans Educatius d'Entorn, el moviment de Ciutats Educadores i les experiències locals en Educació a Temps Complet, que sovint conflueixen, ha permès assentar a l'imaginari col·lectiu que l'educació transcendeix els murs de l'escola.
 
Les ciutats i els pobles passen a desenvolupar una triple funció: com a espai d'oportunitats educatives, com a font d'aprenentatges significatius en funció de cada context territorial, i com a agent educatiu.
 
Els ajuntaments han liderat, amb el suport de la Diputació i la participació d'altres agents de la comunitat educativa, el moviment Ciutats Educadores, que consolida el binomi educació i territori. Cal reforçar un model on l'entorn connecti aprenentatges, temps, espais i agents educatius, generant autèntics ecosistemes educatius locals.

Xarxa d'escoles municipals

Els ajuntaments de la província de Barcelona gestionen una extensa xarxa de centres educatius de titularitat municipal: prop de 600 equipaments entre escoles bressol, escoles de persones adultes, escoles de música i arts i escoles municipals d'educació especial.
 
Des de la Diputació de Barcelona es consolida la línia de suport a les escoles municipals i als centres educatius a dos nivells: amb recursos tècnics i econòmics per acompanyar el seu funcionament i gestió, i amb suport al desenvolupament del sistema de xarxes d'escoles municipals (XEM).


Més informació a www.diba.cat/web/educacio
Deixa el teu comentari