Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

El mercat laboral crearà més ocupació per a titulats d'FP des del 2023 fins al 2035

Notícia

Es generaran 3,8 milions de feines per a tècnics i tècnics superiors, especialment en la indústria manufacturera i les activitats sanitàries, segons l'Observatori de la Formació Professional

  • 14/12/2023
  • Temps de lectura 7 mins

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


L'ocupació de les persones que compten amb un títol de Formació Professional (FP) es veurà incrementada en gairebé tots els sectors econòmics en la pròxima dècada, segons l'informe anual de l'FP La Formación Profesional ante los retos sociales, elaborat per CaixaBank Dualiza, amb la col·laboració d'Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad. 

Concretament, es crearan 3,8 milions d'oportunitats laborals per a titulats d'FP des de 2023 fins a 2035, de les quals, 2,2 milions seran per a egressats de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), i 1,6 milions per als qui es titulen de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), desgrana l'informe.  

Aquesta perspectiva de creixement en l'ocupació per als qui hagin estudiat algun cicle formatiu es tradueix en el fet que 3 de cada 10 (27,1%) ofertes de treball exigiran tècnics o tècnics superiors en les seves vacants pel 2035, apunta l'estudi. 

De fet, aquesta tendència ja venen avalant-la diversos organismes internacionals com el Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (Cedefop) que, després d'una anàlisi de les demandes futures de la societat i el mercat laboral, ha conclòs que seran necessaris un 50% més de tècnics i tècnics superiors dels que hi ha actualment a Espanya, segons el seu informe Skills Forecast 2020 Spain.  

"És clau continuar impulsant la Formació Professional a Espanya, i per a això es necessita d'una major involucració de tots els agents socials, des de les administracions públiques, fins als centres de formació i les empreses", ha recordat Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, en un comunicat.
 
técnicos fp
Els titulats d'FP optaran a 3,8 milions d'oportunitats laborals entre 2023 y 2035. Imagen: Freepik.

La indústria manufacturera és el sector econòmic on més creixerà la presència de titulats d'FP

D'entre els 20 sectors catalogats per la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) i que s'han tingut en compte per a l'elaboració d'aquest informe anual de l'FP de CaixaBank Dualiza, hi ha tres àmbits que destaquen per ser els que més oportunitats laborals generaran entre 2023 i 2035.

La indústria manufacturera s'erigeix com el sector amb més creixement d'ocupació, ja que l'estudi estima que la presència de tècnics i tècnics superiors d'FP creixerà fins a representar el 40,8% de tots els i les professionals que s'exerceixen en aquest àmbit El 2022, aquests treballadors qualificats suposaven el 32,7% del total de persones que es desenvolupen professionalment en el sector de la indústria manufacturera. 

Altres àmbits laborals com les activitats sanitàries i els serveis socials també experimentaran un augment en la demanda de titulats d'FP, passant del 32,9% que representaven el 2022 al 39,8% al 2035. 

Finalment, el tercer àmbit que necessitarà cobrir més llocs de treball amb tècnics i tècnics superiors serà el sector del comerç i reparació de vehicles, que creixerà en 8 punts percentuals fins a situar-se en el 36,5% per al 2035, pronostica l'estudi.
 

En quins sectors disminuirà la demanda de tècnics i tècnics superiors?

Cal destacar que, encara que s'observa un creixement en la demanda de tècnics i tècnics superiors en les ofertes d'ocupació, aquest fenomen no succeeix en tots els àmbits econòmics.

Hi ha tres sectors productius en els quals disminuirà la proporció de titulats d'FP que tenen actualment, respecte al total de treballadors que exerceixen en aquest àmbit. Aquests són:

  • El sector de la construcció (-1,5%).

  • L'àmbit de l'energia elèctrica, gas i vapor (-6,3%).

  • El sector d'indústries extractives (-1,5%).


"Dels tres, el més alarmant és el de la construcció, ja que alberga el 6,5% de la població ocupada a Espanya (els altres dos sectors esmentats aglutinen el 0,6%). A més, la matriculació associada a la família professional que en major mesura es vincula al sector de la construcció (Edificació i Obra Civil) segueix disminuint", alerta l'estudi.
 

técnicos fp
Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l'informe La Formación Profesional ante los retos sociales.

8 de cada 10 oportunitats laborals procediran del relleu generacional

Son diversos els factors que poden donar peu al sorgiment de noves oportunitats laborals, com la revolució tecnològica, la transició mediambiental o els canvis generacionals, entre d'altres, apunta l'informe. 

Precisament, l'arribada a la jubilació de la generació dels baby boomers (treballadors que actualment tenen entre 50 i 65 anys) serà la major font de generació d'ocupació entre el 2023 i el 2035, ja que 8 de cada 10 (82,2%) procediran de la necessitat de reemplaçament de les persones que surtin del mercat laboral en jubilar-se. "L'impacte de la dinàmica demogràfica en el mercat laboral espanyol serà de gran magnitud", detalla l'estudi. 

Per cobrir els llocs de feina que generarà el relleu generacional seran necessaris, entre d'altres, titulats d'FP. No obstant això, el percentatge d'empreses que contracten tècnics i tècnics superiors és només de l'11,1% a Espanya una proporció encara menor de la mitjana del conjunt de la UE27 (32,4%).

A més a més, la contractació de persones egressades de cicles formatius es dona principalment entre les empreses amb més de 250 treballadors (30,1%), tot i que les pimes (companyies amb menys de 250 empleats) suposen el 99% del teixit empresarial espanyol. 

Per sectors, les empreses que compten amb més titulats d'FP en les seves plantilles són aquelles l'activitat econòmica de les quals està relacionada amb la informació i les comunicacions; activitats financeres i assegurances (14,6%), seguit del sector industrial (14,3%). Per contra, els que menys contracten treballadors amb aquest nivell formatiu són: la construcció (8%) i les activitats de comerç a l'engròs i per menor, transport, allotjament i restauració (9,6%). 

Comparant les dades d'Espanya amb les de la mitjana de la UE27, s'observen "diferències clares" en quant a la presència de titulats d'FP en sectors com la construcció, on el 40,9% dels seus treballadors tenen aquesta formació, 32 punts percentuals més que a Espanya, detalla l'estudi.

Fitxa tècnica

L'informe anual de l'FP La Formación Profesional ante los retos sociales (2023), elaborat per l'Observatori de la Formació Professional de CaixaBank Dualiza, en col·laboració amb Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, té per objectiu analitzar l'estat actual i l'evolució en els últims anys d'un conjunt d'indicadors amplis relacionats amb la Formació Professional a Espanya i a les seves comunitats i ciutats autònomes. 

Per a l'elaboració de l'estudi, l'Observatori recull dades quantitatives de fonts estadístiques públiques i privades per, a través de 370 indicadors únics i més de 2.000 indicadors combinats, obtenir una visió comprensiva de l'FP.

Per estimar les oportunitats d'ocupació atribuïbles a la Formació Professional, l'informe pren com a referència l'evolució del percentatge d'ocupació que suposa l'FP en cada sector del 2014 al 2022. Sobre aquesta base s'ha estimat des del 2023 i fins al 2035 l'evolució que suposa el percentatge de titulats d'FP en l'ocupació de cada sector, utilitzant el mètode de mínims quadrats.

Noelia Carmona Núñez Redactora
Sóc periodista, redactora i editora de continguts a Educaweb, on també gestiono les xarxes socials corporatives.

Vaig estudiar el Grau en Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona amb Menció en Periodisme Especialitzat en Cultura i Societat. Treballo a Educaweb amb la il·lusió d'informar les persones perquè prenguin decisions sobre el seu futur acadèmic i professional a través de les nostres publicacions sobre formació, educació i treball.
Deixa el teu comentari