Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

PISA 2022: els resultats dels estudiants espanyols es mantenen en la mitjana de l'OCDE

Notícia

Els coneixements en matemàtiques, ciències i comprensió lectora de l'alumnat empitjoren respecte a l'anterior informe, però això succeeix també en la majoria de països de l'OCDE, desvetlla l'estudi

  • 20/12/2023
  • Temps de lectura 8 mins

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Els coneixements dels adolescents espanyols en matemàtiques, ciències i lectura han empitjorat en general respecte a l'any 2015, assegura el nou Informe PISA 2022, llançat recentment per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). I és que el rendiment mitjà dels estudiants de 15 anys a Espanya és, en les tres matèries, "significativament més baix que el 2012 i el 2015, l'última avaluació els resultats de la qual són plenament comparables als del 2022, a nivell nacional", assegura l'estudi. 
 
El Programa per a l'Avaluació Internacional d'Alumnes (PISA) avalua els coneixements i capacitats dels joves de 15 anys en matemàtiques, lectura i ciències. Les proves exploren la capacitat dels alumnes per resoldre problemes complexos, pensar de forma crítica i comunicar-se eficaçment. "Això permet saber fins a quin punt el sistema educatiu els prepara per als reptes de la vida real i l'èxit futur", afirma l'OCDE en el seu informe. 
 
A continuació, coneix com es desenvolupen els adolescents espanyols en els indicadors analitzats en l'Informe PISA, i en quins aspectes es pot millorar.

Espanya està lleugerament per sobre de la mitjana de l'OCDE en matemàtiques

El 73% dels joves de 15 anys espanyols ha assolit el nivell 2 en competències matemàtiques, dos punts per sota que en l'anterior edició de l'informe, però per sobre de la mitjana de l'OCDE (69%). Els i les alumnes que superen aquest nivell són capaços d'interpretar i reconèixer com representar matemàticament una situació senzilla, com, per exemple, comparar la distància total entre dues rutes alternatives.

Espanya ha obtingut 473 punts (la mitjana de l'OCDE és de 472) en aquesta matèria, 13 menys que en l'edició de l'any 2015. Per comunitats autònomes, les que han obtingut millor puntuació són: Castilla y León (499), Cantabria i Asturias (totes dues amb 495 punts).  

L'Informe PISA 2022 també destaca que el 6% dels estudiants a Espanya han estat capaços d'assolir la puntuació màxima en aquesta assignatura, és a dir el nivell 5 o 6 en la prova, encara que aquest percentatge se situa tres punts percentuals per sota de la mitjana dels territoris que conformen l'OCDE.

D'altra banda, els països asiàtics continuen en el top d'economies amb els millors registres en aquest aspecte. El 41% dels i les alumnes de Singapur van obtenir un nivell 5 o 6 en matemàtiques, seguits de Taipéi (32%), Macao (29%), Hong Kong (27%), Japó (23%) o Corea (23%). 

Aquests joves arriben a plantejar matemàticament situacions complexes i segueixen estratègies adequades per a la resolució de problemes. "Només en 16 dels 81 països i economies participants a PISA 2022, més del 10% dels alumnes van assolir el nivell 5 o 6 de competència", indica l'informe.
 
matemáticas
La majoria dels adolescents espanyols es capaç d'interpretar i reconèixer com representar matemàticamente una situació senzilla Imatge: Freepik.

Comprensió lectora: 1 de cada 4 joves no entén el que llegeix

1 de cada 4 (24%) dels adolescents a Espanya no té un bon nivell de comprensió lectora, és a dir, no superen el nivell 2. De fet, la puntuació que ha obtingut el país en aquest aspecte és de 474 punts, 22 per sota dels recollits a l'informe PISA 2015. 

No obstant això, aquesta xifra no s'allunya de la de la mitjana de l'OCDE, tan sols 2 punts per sobre (476). Aquests joves tenen dificultats per identificar la idea principal d'un text i trobar informació. Per comunitats autònomes, les que han obtingut millor puntuació són: Castilla y León (498), Asturias (497) i Madrid (496). 

En el costat oposat, un 5% de l'alumnat destaca per la seva excel·lent comprensió lectora, obtenint un nivell 5 o 6 en les proves (7% en la mitjana de l'OCDE). Aquest petit percentatge d'adolescents és capaç de comprendre textos llargs, entendre conceptes abstractes i establir diferències entre fets i opinions.

8 de cada 10 adolescents poden identificar fenòmens científics correctament

El 79% dels joves van assolir, almenys, el nivell 2 en ciències, 3 punts per sobre de la mitjana de l'OCDE (76%). Això significa que 8 de cada 10 són capaços de reconèixer la correcta explicació de fenòmens científics coneguts i poden utilitzar aquests coneixements per identificar si una conclusió és vàlida basada en les dades proporcionades. 

Tot i així, només el 5% de l'alumnat destaca per la seva excel·lència en aquesta branca de coneixement (7% de mitjana als països de l'OCDE), la qual cosa significa que han assolit el nivell 5 o 6 en aquest Informe PISA 2022. Aquests nois i noies poden aplicar de forma creativa i autònoma els seus coneixements sobre ciències en una àmplia varietat de situacions, incloses les que no els resulten familiars. 

Espanya ha obtingut una puntuació mitjana de 485 en ciències, la mateixa xifra que marca la mitjana de l'OCDE, tot i que en aquesta edició ha baixat la seva puntuació en 18 punts respecte a l'any 2015. Per territoris destaquen: Castilla y León, i Galicia (totes dues amb 506 punts) i Cantabria (504).
 

Els nois destaquen en matemàtiques i les noies en lectura

L'OCDE assegura que els nois van obtenir 10 punts més de mitjana que les seves companyes en matemàtiques, mentre que elles van superar-los a ells en 25 punts en lectura a Espanya. Aquest patró s'estén a la resta dels països analitzats en l'estudi. 

A nivell mundial, en matemàtiques, els adolescents van tenir millors resultats que les noies a 40 països, mentre que el contrari només va succeir en 17 economies, i en els 24 territoris restants no es van trobar diferències significatives. 

Pel que fa a la lectura, elles van obtenir puntuacions superiors als nois en tots els països participants, excepte en 2.

bienestar emocional
El nivell de satisfacció de vida es més baix entre los joves de 15 anys. Imatgen: Freepik.

Els adolescents que reben suport de les seves famílies milloren els seus resultats

Les dades que es desprenen de l'Informe PISA 2022 demostren que les famílies que s'impliquen amb les escoles i l'aprenentatge dels adolescents han disminuit substancialment entre el 2018 i el 2022 en molts països.

El 2022, el 46% dels pares i mares dels joves van contactar per iniciativa propia amb els instituts per interessar-se pels progressos dels seus fills, quan el 2018 aquest percentatge era del 54%.

"Els joves, que pertanyen a sistemes educatius que mostren tendències positives en quant a la involucració parental entre 2018 i 2022, tendeixen a obtenir resultats estables o millors en matemàtiques", conclou l'estudi.

Les dades claus de PISA 2022, en resum

A continuació, et presentem l'evolució dels resultats de l'alumnat espanyol en l'informe PISA 2022, comparant-los amb els de la mitjana dels països de l'OCDE.

 
Indicadors Espanya 2022 Mitjana
de l'OCDE 2022
Puntuació global en matemàtiques 473 472
% alumnat amb nivell 2 en matemàtiques 73% 69%
% alumnat amb nivell 5 en matemàtiques 6% 9%
Puntuació global en ciències 485 485
% alumnat amb nivell 2 en ciències 79% 76%
% alumnat amb nivell 5 o 6 en ciències 5% 7%
Puntuació global en comprensió lectora 474 476
% alumnat amb nivell 2 en comprensió lectora 76% 74%
% alumnat amb nivell 5 o 6 en comprensió lectora 5% 7%
% adolescents insatisfets amb la seva vida 15% 18%
Elaboració pròpia en base a l'Informe PISA 2022.

Fitxa tècnica

L'Informe PISA 2022 se centra en avaluar els joves de 15 anys en les àrees de matemàtiques, lectura i ciències. A més, en properes edicions de l'estudi s'inclouran dues innovacions: una avaluació sobre l'educació financera (només en alguns dels països) i una altra sobre el pensament creatiu de l'alumnat. Els resultats d'aquestes dues últimes àrees veuran la llum al 2024.

En la investigació han participat 690.000 estudiants d'instituts de 81 països. A Espanya s'han sotmès a aquestes proves 30.800 alumnes de 966 centres educatius, és a dir, el 90% dels estudiants de 15 anys del país.

Noelia Carmona Núñez Redactora
Sóc periodista, redactora i editora de continguts a Educaweb, on també gestiono les xarxes socials corporatives.

Vaig estudiar el Grau en Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona amb Menció en Periodisme Especialitzat en Cultura i Societat. Treballo a Educaweb amb la il·lusió d'informar les persones perquè prenguin decisions sobre el seu futur acadèmic i professional a través de les nostres publicacions sobre formació, educació i treball.
Deixa el teu comentari