Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

L'FP Dual eleva la inserció laboral i apunta a les pimes per expandir el seu impacte

Nota de premsa


 • Valora

 • Deixa el teu comentari
 • Els titulats d'FP Dual presenten major inserció laboral que els egressats d'FP de la modalitat no dual. El 78% dels tècnics superiors que han cursat la dual té feina als 4 anys de finalitzar els seus estudis enfront el 69% dels no dual.
   
 • L'FP Dual és beneficiosa per a alumnat i empreses: proporciona als estudiants experiències en entorns laborals reals, i és "una formació directament vinculada amb les necessitats dels diferents sectors productius", assegura Juan Carlos Tejeda, director d'Educació i Formació de la CEOE, en entrevista per a Educaweb.
   
 • Implicar cada vegada més les empreses en aquesta modalitat formativa i donar a conèixer més l'FP Dual, són alguns dels reptes que aquesta ha de superar. "El nostre principal objectiu és portar la dual a les mitjanes i petites empreses", assenyala Clara Sanz, secretària general de Formació Professional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en entrevista.
 
Barcelona, 19 de març de 2024.
 
Els titulats d'estudis de Formació Professional (FP) presenten alta inserció laboral, i més encara els egressats de la modalitat dual, desvetllen les estadístiques del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD), recollides i analitzades en el monogràfic El potencial de l'FP Dual, del portal d'orientació acadèmica i professional Educaweb.

El 78% dels tècnics superiors que van cursar la modalitat dual al curs 2018-2019 treballa 4 anys després de titular-se, 9 punts percentuals més que els egressats de cicles formatius de grau superior (CFGS) de l'FP no Dual.

Aquesta diferència es manté per als egressats de cicles formatius de grau mitjà (CFGM): el 74% tenia feina al cap de 4 anys de finalitzar els estudis, mentre que el percentatge descendeix fins al 68% per als tècnics titulats d'un CFGM no Dual.

L'FP Dual afavoreix la inserció laboral perquè és "una formació directament vinculada amb les necessitats reals dels diferents sectors productius, i fins i tot amb les de les pròpies empreses, permetent un ajust perfecte entre la qualificació dels treballadors i aquestes necessitats", afirma Juan Carlos Tejeda, director d'Educació i Formació de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en entrevista a Educaweb.

A més, proporciona als estudiants les primeres experiències laborals. "L'obtenció de qualsevol títol o certificat implica haver passat un període de formació en empreses", afirma Clara Sanz, secretària general de Formació Professional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD), en entrevista per al monogràfic.
 

Els 5 beneficis de l'FP Dual

L'FP Dual no només proporciona més inserció laboral als estudiants i una experiència pràctica en entorns reals de treball, sinó que també ofereix altres beneficis, segons els experts consultats.
 
 1. Afavoreix la presa de decisions professionals més fonamentada: l'FP Dual aporta més experiència laboral i contribueix al fet que les preses de decisions, per part de l'alumnat, estiguin basades realment en els seus interessos.
   
 2. Aporta un aprenentatge més enriquit: la formació en alternança entre l'aula i l'empresa proporciona un entorn d'aprenentatge dinàmic i multifacètic, enriquint l'experiència educativa. A més, els estudiants compten amb dues figures de referència: el tutor de centre i el d'empresa. El primer es responsabilitza de l'aprenentatge més teòric en el centre d' estudis, i el segon s'encarrega de l'aprenentatge de l'alumne o alumna a l'empresa.
   
 3. Integra l'estudiant en el món laboral real: els estudiants s'incorporen a equips de treball, adquirint habilitats pràctiques i resolent problemàtiques en escenaris reals.
   
 4. És una font de talent per a les empreses: les companyies tenen accés a talent jove que formaran segons les seves necessitats específiques, i valoraran la seva incorporació a la plantilla en finalitzar la formació i la seva avaluació.
   
 5. Proporciona major ocupabilitat: Els titulats d'FP Dual tenen una major ocupabilitat gràcies a la combinació de formació teòrica i pràctica.

Els reptes de l'FP Dual i les seves possibles solucions

L'FP Dual enfronta diversos desafiaments que requereixen atenció:

  REPTE POSSIBLE SOLUCIÓ
1 Millorar el flux d'aprenents cap a empreses.
 
S'han de simplificar els processos de contacte entre estudiants i empreses, involucrant entitats que facilitin aquesta connexió.
Introduir una entitat o figura que faciliti el procés.
 
"La nova llei d'FP ja recull per primera vegada la figura dels 'agents socials, organismes i entitats intermèdies', que actuen com a mediadors entre els centres educatius, les empreses i altres actors clau com les administracions públiques", explica Tejeda.
2 Captar més empreses, especialment pimes.
 
Només el 0,3% de les empreses acollien estudiants d'FP Dual en les seves empreses el curs 2016-2017 (dada més recent del MEFPD).
Les companyies afirmen que hi ha un excés de tràmits administratius i contractuals, que se sumen a les dificultats derivades de les diferents normatives autonòmiques.
Facilitar els tràmits burocràtics i incentivar la seva participació.
 
Proporcionar reconeixements a les companyies que ja participen, donar incentius econòmics i flexibilitzar les regulacions laborals per facilitar la contractació d'aprenents
3 Difondre millor com funciona l'FP Dual.
 
Existeix desconeixement sobre aquesta modalitat formativa, ja que només el 4,4% del total d'alumnat de Formació Professional cursava FP Dual en el curs 2021-2022, segons el MEFPD.
Implementar estratègies de comunicació efectives.
 
Donar a conèixer aquesta modalitat formativa entre les famílies, estudiants i empreses a través de campanyes i accions de comunicació, com ara: difusió de guies i fullets informatius, vídeos testimonials d'empreses, centres d'FP i exalumnes, entre d'altres.
4 Millorar l'orientació acadèmica i professional.
 
Cal proporcionar més orientació a les persones i empreses perquè aquestes coneguin els beneficis de l'FP Dual i es decantin per "ocupacions amb més inserció laboral i cap a l'FP Dual intensiva", assenyala Tejeda.
Aplicar la nova Llei d'FP, que atorga més rellevància a l'orientació.
 
"Apostem per una àmplia estratègia d'orientació professional permanent que acompanyi les persones des d'edats molt primerenques i també durant la seva vida laboral", explica Sanz.
5 Comptar amb més perfils docents amb experiència empresarial.
 
La falta de formació per part del professorat i equips directius sobre l'FP Dual limita la seva expansió, i que els docents puguin oferir una formació de qualitat i rellevant pel món laboral.
Facilitar la formació dels docents.
 
Proporcionar-los estades en companyies o cursos especialitzats perquè coneguin la realitat empresarial.
Elaboració pròpia amb fonts extretes del Monogràfico 410 d'Educaweb.

L'FP Dual en xifres

En la següent infografia es resumeixen dades clau sobre l'FP Dual recollides en el monogràfic temàtic d'Educaweb.
 
Infografia de l'FP Dual

 

El Monogràfic, la publicació mensual temàtica d'Educaweb

El Monogràfic és la publicació mensual temàtica d'Educaweb. S'hi analitza a fons un tema sobre orientació acadèmica i professional, educació, formació i ocupació. Cada número inclou: un reportatge, una o diverses entrevistes a persones expertes i articles d'opinió.

Es poden consultar els més de 400 números a l'hemeroteca d'Educaweb i subscriure's per rebre'ls cada mes al correu electrònic.

Alguns monogràfics publicats són:
 

Educaweb, l'únic portal referent en orientació acadèmica i professional

Educaweb és un cercador d'educació i formació especialitzat en orientació acadèmica i professional que des de 1998 facilita als usuaris la informació que necessiten per trobar la formació més adequada per desenvolupar el seu projecte professional i de vida. Al seu portal, que compta amb un cercador amb més de 30.000 cursos i 20.000 centres de formació, ofereix continguts, eines i serveis d'accés lliure que ajuden l'usuari a escollir la formació més adequada.
 
Educaweb ha aconseguit destacar com a eina essencial per a la recerca de formació i informació, amb gairebé 27 milions de visites durant el 2021 i uns 900.000 usuaris registrats en l'últim any.
 
Educaweb forma part del Grup Educaedu, que compta amb més de 50 portals de formació a 20 països que generen una audiència global de pràcticament 120 milions de visites l'any a tot el món. Aquesta audiència el converteix en el líder dels cercadors de formació en països com Espanya, Mèxic, Colòmbia i Xile. En concret, a Espanya el grup ha aconseguit una audiència de gairebé 50 milions d'usuaris en l'últim any, cosa que el converteix en el líder del mercat.

Per més informació:

Deixa el teu comentari