Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Quines carreres estudiar per aconseguir més oportunitats laborals?

Notícia

Els titulats de graus universitaris relacionats amb la salut o les enginyeries tenen més inserció laboral, segons U-Ranking

 • 30/05/2024
 • Temps de lectura 5 mins

 • Valora

 • Deixa el teu comentari
Noelia Carmona. Redacció d'Educaweb.

8 de cada 10 noves ocupacions creades entre 2013 i 2023, als quals han accedit els joves d'entre 22 i 29 anys, els han ocupat titulats de carreres universitàries, segons l'informe La inserción laboral de los universitarios 2013-2023, publicat dins del projecte U-Ranking, iniciativa de la Fundació BBVA i Ivie.

En concret, al llarg d'aquesta dècada s'han generat 437.000 llocs nous de feina per a nois i noies en aquesta franja d'edat, dels quals 345.800 (79%) han estat ocupats per graduats de la Universitat.

No obstant això, no totes les carreres ofereixen les mateixes oportunitats laborals. "Els egressats en ciències de la salut i enginyeries són els que obtenen millors resultats en ocupació i qualitat de les seves ocupacions", expliquen els organismes impulsors d'aquest estudi en un comunicat.
 

ingenieros electrónicos
Els titulats en Enginyeria Electrònica són els que tenen la taxa més alta d'ocupació. Imatge: Freepik.

Les 10 carreres amb major inserció laboral

Els graduats en Medicina són els que tenen la millor taxa d'inserció laboral, ja que el 95% dels egressats d'aquesta carrera es troba treballant als 5 anys de finalitzar els seus estudis. A més a més, 9 de cada 10 percep un salari net mensual per sobre dels 1.500 euros, i tots (99,9%) tenen una ocupació que s'ajusta al seu nivell d'estudis.

En segon lloc, se situen els titulats en Enginyeria Aeronàutica: el 97% està treballant i el 96% ho fa en un lloc d'acord amb la seva formació. 9 de cada 10 enginyers aeronàutics guanyen més de 1.500 euros nets mensuals.

I en tercera posició es troben els egressats del Grau en Enginyeria de Computadors. El 96% d'ells té ocupació i aquesta és adequada amb el seu nivell formatiu en un 95%. La majoria d'aquests professionals (86%) tenen salaris superiors als 1.500 euros nets al mes.

En la següent taula et presentem les 10 carreres amb les taxes d'inserció laboral més altes d'Espanya.

Posició i carrera universitària Taxa d'ocupació Ingressos mensuals de +1.500 € Adequació de la feina al nivell d'estudis Adequació de la feina a l'àrea d'estudis
1. Medicina 95% 91,8% 99,9% 99,2%
2. Enginyeria Aeronàutica 96,6% 91,8% 96,3% 84,9%
3. Enginyeria de Computadores 96% 86,4% 95,4% 87,8%
4. Enginyeria de Tecnologies Industrials 94,4% 84,1% 92,3% 87,3%
5. Desenvolupament de software y d'aplicacions i enginyeria multimèdia 96,3% 79,7% 92,8% 89%
6. Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació 97,1% 79,5% 91,2% 86,1%
7. Enginyeria Multimèdia 97,4% 77,6% 90,1% 90,5%
8. Enginyeria de l'Energia 93,2% 82,8% 95,5% 80,5%
9. Enginyeria Elèctrica 93,5% 83,2% 87,1% 85,6%
10. Enginyeria en Electrònica 97,5% 78,8% 89,9% 81,3%
Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l'informe La inserción laboral de los universitarios 2013-2023

Com es calcula la inserció laboral?

Segons el Ranking de inserción laboral por estudios del qual parteix l'esmentat informe, la inserció laboral es calcula tenint en compte les variables següents:
 
 • La taxa d'ocupació: percentatge de graduats que estan ocupats 5 anys després de titular-se.
   
 • Els ingressos mensuals: percentatge d'egressats amb un sou major o igual a 1.500 euros nets mensuals.
   
 • Adequació de l'ocupació al nivell d'estudis: percentatge de graduats que té una feina que requereix formació universitària.
   
 • Adequació de l'ocupació a l'àrea d'estudi: percentatge de graduats que estan treballant exclusivament en la seva àrea d'estudis o relacionada.
   

Arquitectura i Història de l'Art, els graus amb menys oportunitats laborals

La carrera d'Arqueologia és la que presenta la pitjor dada d'inserció laboral, d'entre els més de 100 estudis universitaris analitzats. Tot i que la seva taxa d'ocupació no és de les més baixes (77%), aquests professionals són els pitjor pagats: només 1 de cada 10 guanya més de 1.500 euros nets mensuals.

El segueixen els titulats del Grau d'Història de l'Art: només el 65% d'ells té feina als 5 anys de finalitzar la carrera. A més a més, la meitat treballa en una ocupació que no s'ajusta al seu nivell de formació, i el 74% té un lloc de feina que no d'adequa a la seva àrea d'estudis.

Consulta en aquesta taula les 5 titulacions amb les dades d'inserció laboral més baixes.
 
Posició y carrera universitària Taxa d'ocupació Ingressos mensuals de +1.500 € Adequació de la feina al nivell d'estudis Adequació de la feina a l'àrea d'estudis
1. Arqueologia 77% 10,7% 62% 54%
2. Història de l'Art 65% 25,4% 51,3% 35,8%
3. Conservació i Restauració 63,8% 16,6% 82,2% 60,5%
4. Belles Arts 72,1% 21% 67,3% 55,3%
5. Gestió i Administració Pública 84% 27,3% 43,6% 44%
Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l'informe La inserción laboral de los universitarios 2013-2023. 

Sabies que...?

 • Cursar un màster atorga avantatges salarials, amb una base de cotització mitjana un 11% superior a la dels graduats.
   
 • Les taxes d'atur dels titulats de 22 a 29 anys s'han reduït del 29,2% al 12,5% en el període 2013-2023.

Fitxa tècnica

L'informe La inserción laboral de los universitarios 2013-2023, publicat dins del projecte U-Ranking, iniciativa de la Fundació BBVA i Ivie, té per objectiu analitzar la inserció laboral dels joves d'entre 22 a 29 anys.

Per a l'anàlisi s'han pres com a referència més de 31.000 egressats del curs 2013-2014 en 101 camps d'estudis i la seva posició dins del mercat laboral als 5 anys de finalitzar els seus estudis (2019).
Deixa el teu comentari