140

Professions d'Economia i administració d’empreses

Filtrar
Els revisors de comptadors efectuen la lectura de comptadors d'electricitat, gas o aigua a habitatges i oficines. Així mateix, s'encarreguen d'informar sobre l'existència de comptadors defectuosos o que s'han fet malbé.
A les benzineres autoservei, els empleats cobren, mantenen en condicions l'esplanada de l'estació i despatxen a la botiga. En algunes benzineres petites, els empleats posen la gasolina en el vehicle dels clients.
Els directors de presó gestionen presons i altres institucions, com, per exemple, centres per a delinqüents juvenils. S'ocupen de tot allò relacionat amb el personal, incloent-hi la formació i la disciplina. Els directors són responsables de la seguretat i l'atenció general, així com del progrés i l...
Els inspectors de control de qualitat supervisen que els productes compleixin amb les normes de qualitat i seguretat. Entre les seves funcions concretes trobem l'elaboració d'un pla de control; comprovar les mostres i examinar els productes; registrar els controls realitzats i elaborar informes. Les...
Els escombriaires retiren les escombraries domèstiques i recullen els residus industrials i comercials. Generalment treballen com a part d' un equip en un camió d'escombraries, recollint les escombraries i descarregant-les en un punt.
Els caps de vendes planifiquen i organitzen el treball d'un equip de venedors, sense sortir-se d'un pressupost acordat. Estableixen els objectius de vendes per a l'equip i avaluen els èxits dels agents comercials.
Els assessors fiscals presten assessorament sobre qüestions fiscals a empreses i particulars. Examinen la situació econòmica del client, calculen el nivell d'impostos que li corresponen i busquen vies legals per reduir la seva factura tributària. Preparen les declaracions de la renda i entren en con...
Els venedors telefònics fan trucades telefòniques per tractar de vendre béns o serveis a empreses o individus. Generalment, han de realitzar un cert nombre de trucades diàries, sovint fent el seguiment dels clients als quals s'han enviat fullets o publicitat.
Els gerents de magatzem són responsables de la gestió diària dels magatzems. Organitzen la planificació de les entregues, registren les mercaderies quan arriben i quan surten, i organitzen l'emmagatzematge eficaç de mercaderies al magatzem.
Els comerciants detallistes decideixen quins productes han de tenir en estoc les botigues i supermercats. S'asseguren que hi hagi en estoc i exposades la varietat i quantitat adequades de productes, a fi de preveure la demanda, satisfer les necessitats dels clients i maximitzar els beneficis.
Els secretaris presten suport administratiu als directius i altres professionals. Les seves responsabilitats inclouen utilitzar l'ordinador per redactar cartes, informes i altres documents, atendre trucades telefòniques, organitzar reunions, portar l'agenda del seu cap i atendre les visites.
Els auxiliars administratius ajuden a mantenir el funcionament correcte i eficaç de les oficines. Realitzen una gran varietat de tasques administratives, com ara l'actualització, registre i emmagatzemament d'informació, la fotocòpia, l'arxivament, el tractament de text, l'atenció al telèfon i la ges...
Els comptables porten la comptabilitat de les empreses privades o públiques. Controlen la situació financera, avaluen les implicacions financeres de les decisions empresarials i preparen la comptabilitat de l'empresa per assegurar-se que mostra una imatge precisa de les activitats i la situació fina...
Els directors són responsables del funcionament d'equips, departaments i empreses. La seva feina acostuma a implicar supervisar els altres; també poden dirigir activitats, processos, recursos materials i informació. Els directors defineixen la línia a seguir i la posen en pràctica, i de vegades pren...
Els recepcionistes donen la benvinguda als clients o a altres tipus de visitants. Asseguts o drets rere un escriptori o taulell, reben la gent quan arriba i atenen les preguntes dels visitants. També poden tenir altres funcions, per exemple, realitzar el tractament de textos, concertar cites, prepar...
L'assistent a la direcció treballa de forma conjunta amb els directius de les empreses, realitzant tasques d'atenció telefònica, atenció al públic, gestió, organització, coordinació i planificació de tasques d'administració i suport.
El tècnic en control de qualitat manté i fa complir els procediments del sistema de qualitat de les organitzacions, assegurant-se que els productes i serveis compleixen amb els estàndards de qualitat.
L'administratiu comercial treballa en els serveis de suport a la producció en oficines d'empreses dedicades al comerç. Entre les seves tasques hi ha les de preparar i ajudar en la preparació de plans de producció, verificar les existències o encarregar-se dels registres pertinents.
L'administratiu realitza tasques administratives i d'oficina d'acord amb els procediments establerts per cada organització.
L'operador de telemàrqueting promou i ven productes o serveis de les empreses a clients o possibles clients a través de trucades telefòniques.