143

Professions d'Economia i administració d’empreses

Filtrar
Els directors de màrqueting ajuden a promoure i donen a conèixer productes, marques i serveis. Poden dedicar-se a aplegar informació sobre els clients i competidors, el llançament de nous productes i el mesurament de l'èxit de les campanyes de màrqueting.
Els investigadors operacionals investiguen una àmplia gamma de problemes de gestió. Utilitzen metodologies lògiques i analítiques per resoldre problemes, ajuden les empreses a trobar formes més eficients de funcionar, amb la finalitat de reduir els costos, d'oferir un servei millor al client i de mi...
Els gerents de producció treballen en la indústria manufacturera i són els responsables de gestionar els materials i els treballadors. Es asseguren que la producció és tan eficient com sigui possible.
Els encarregats de compres compren béns en grans quantitats per vendre'ls a botigues, en línia, a través de catàlegs de venda per correu o a canals comercials de televisió, per exemple. Compren mercaderies d'importadors, fabricants i majoristes. Seleccionen articles d'acord amb la naturalesa dels ne...
Els secretaris bilingües porten a terme tasques de secretaria que impliquen l'ús d'una o més llengües estrangeres, com ara la redacció de cartes i altres documents, i parlar per telèfon. Alguns secretaris viatgen o treballen a l'estranger. Els secretaris bilingües utilitzen una o més llengües estran...
Els secretaris jurídics proporcionen suport administratiu i de secretaria especialitzada per al personal professional de les oficines judicials. Preparen documents de text i de processos judicials i la correspondència. Altres tasques són l'organització de l'agenda de l'oficina, la programació de cit...
Els inspectors d'hisenda són funcionaris públics que treballen per a l'Agència Tributària. S'asseguren que les empreses i els treballadors autònoms paguen els impostos que els corresponen. Interpreten les xifres i decideixen si cal investigar una empresa.
Els taxadors calculen el valor d'immobles, terrenys o altres béns com ara maquinària i obres d'art. Poden treballar per a diverses organitzacions, incloent-hi agències immobiliàries, l'administració pública o l'administració municipal.
Els subhastadors valoren obres, i organitzen i dirigeixen subhastes. Alguns s'especialitzen en un tipus d'obra, com ara pintures o porcellanes.
Els caps de vendes a l'engròs organitzen el personal i controlen el flux de mercaderies en un comerç majorista. S'encarreguen de negociar amb els fabricants i altres proveïdors, del control d'existències i del finançament, emmagatzemament, transport, venda i comercialització de mercaderies a l'engrò...
Els missatgers en moto transporten documents urgents o valuosos i paquets d'un lloc a l'altre, i s'asseguren que s'entreguen amb seguretat. Alguns empresaris demanen als missatgers que aportin i mantinguin la seva pròpia moto.
Els comercials de serveis publicitaris venen espais publicitaris per a mitjans digitals i en línia, diaris, revistes i llocs a l'aire lliure. Alguns venen espais publicitaris a la ràdio i la televisió. Gran part de la seva feina es fa negociant per telèfon o cara a cara, directament amb els anuncian...
Els auditors externs comproven que els comptes de les empreses i organitzacions estan al nivell del que és exigible. Això també inclou els organismes del sector públic, on són responsables de la despesa de diners públics. Els auditors interns treballen a empreses o organitzacions del sector públic.
Els acomodadors fan una sèrie de funcions a cines i teatres. Tallen les entrades, acompanyen la gent al seu seient i venen programes i refrescos. De vegades la seva feina inclou netejar.
Els taquígrafs de tribunal treballen als tribunals realitzant la transcripció literal de les audiències. Anoten les declaracions dels testimonis, els al·legats, les conclusions del jutge, el veredicte i tota imposició de pena posterior.
Els cobradors de deutes, o cobradors de morosos, són empleats per particulars o companyies als quals es deuen diners. Estableixen contacte per correu o per telèfon o visiten el deutor a casa seva. Ofereixen assessorament i suggereixen formes de pagar el que es deu. Com a darrer recurs, de vegades ha...
Els gerents de tintoreria o bugaderia supervisen els empleats que porten a terme les operacions de neteja. També poden exercir funcions de gestió en una tintoreria o bugaderia.
Els administradors de la Unió Europea (UE) treballen a les institucions de la UE, incloent-hi la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Consell i el Tribunal de Justícia. Participen en l'elaboració i posada en pràctica de polítiques en àmbits com ara les relacions exteriors, transports, medi amb...
Els entrevistadors d'estudis de mercat recopilen fets i opinions a través d'entrevistes al públic o als membres d'una empresa. Acostumen a seguir un format establert i registren les respostes en un qüestionari. L'entrevista es pot fer cara a cara al carrer o al domicili dels entrevistats o bé per te...
Els revisors de comptadors efectuen la lectura de comptadors d'electricitat, gas o aigua a habitatges i oficines. Així mateix, s'encarreguen d'informar sobre l'existència de comptadors defectuosos o que s'han fet malbé.