Orientació Laboral

Oposicions - Fases de l'oposició

Fases de l'oposició

Tot el procés a seguir per realitzar una oposició
Fases de l'oposició
 • Fases de l'oposició

  Les oposicions consten de diferents fases i d'un calendari. L'opositor ha de conèixer el detall de cada una d'aquestes, per així, poder realitzar tot el procés amb èxit.

  A continuació t'ensenyem les principal fases d'una oposició:

  1. Oferta d'ocupació pública

  Primer de tot ha de sortir l'oferta d'ocupació pública. Durant el primer trimestre de l'any apareix publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) o als butlletins oficials de cada administració totes les oposicions que es convocaran al llarg de l'any.
   

  2. Bases i convocatòria de l'oposició

  Posteriorment a la publicació de l'oferta, cada administració (ajuntament, diputació, etc.) publicarà les bases de l'oposició on apareixeran: les característiques de la plaça, els requisits que s'han de complir, el sistema selectiu, les proves a superar, etc. A les bases podràs veure si pots presentar-te o no a l'oposició.

  En funció de l'oposició, juntament amb les bases o posteriorment es publica la convocatòria i s'obre el termini per presentar-se a l'oposició.
   

  3. Planificar-se

  Una bona organització és important per poder reunir tota la documentació necessària, presentar-la a temps i tenir temps per estudiar.

  A vegades, no hi ha gaire temps entre la publicació de la convocatòria i l'inici del procés, una correcta planificació serà de gran ajuda.
   

  4. Reunir tota la documentació

  Quan surten les  bases s'ha d'analitzar si es té o no tota la documentació i planificar-se per aconseguir la que falti. Pot ser que s'hagi d'anar a alguna administració o centre per a que realitzin algun certificat, i aquesta expedició no sempre és immediata.

  Si l'opositor no té tota la documentació necessària per presentar-se al procés, en quedarà exclòs. Així que mai s'ha de deixar la documentació per a l'últim moment.
   

  5. Preparar-se per les proves

  La preparació d'unes oposicions requereix temps.

  A vegades, el temps real entre la convocatòria i la data de realització de les proves no és suficient per preparar-les bé. Per aquest motiu, és important conèixer la regularitat en la que es convoquen unes oposicions i els temaris de la darrera convocatòria. Tot i que hi poden haver canvis en els temaris, normalment són similars. Així, l'opositor pot començar a preparar-se per a les proves molt abans de que surti la convocatòria, i així assegurar-se anar-hi ben preparat.

  Alguns temaris són llargs i es necessita temps per preparar-los bé, dissenyar un bon pla d'estudi i fer un curs que ajudi a preparar l'oposició pot ser d'utilitat.

  Si es preparen els exàmens amb temps, quan surti la convocatòria amb els temaris específics, únicament s'hauran d'estudiar els temes no inclosos en la convocatòria anterior o repassar els diferents temes i fer simulacions d'examen per poder anar-hi el millor preparat.
   

  6. Presentar la documentació

  Tot i que sembli un pas molt obvi, la documentació s'ha de presentar durant les dates establertes i tal i com s'indica a les bases. És possible que s'hagin de compulsar alguns documents, presentar els originals, omplir una instància sol·licitant entrar al procés d'oposició, etc.

  Qualsevol petit error en la presentació de la documentació pot ser motiu d'exclusió del candidat.
   

  7. Realitzar el procés selectiu

  Para a aquest darrer pas és important:
  • Anar ben preparat.
  • Descansar el dia previ a les proves.
  • Portar tota la documentació i materials necessaris per fer bé les proves.
  • No deixar que els nervis s'apoderin de tu.
  • Confiar en tu mateix.
Cursos relacionats