Orientació Laboral

Professions que pots exercir amb una oposició

Professions que pots exercir amb una oposició

A continuació pots trobar algunes professions a les que s'hi pot accedir a través d'una oposició i el nivell mínim d'estudis que cal tenir. Recorda que per conèixer el detall dels requisits d'accés, com també, el procés selectiu, has de consultar-ho directament a la convocatòria de l'oposició.
 
Sectors professionals
Cossos de seguretat Medicina i Salut Administració de justícia Administració Hisenda i Seguretat Social Correus
Educació Serveis Socials Informàtica Treball en aeroports Internacional  
 
Cossos de seguretat
Professional Nivell mínim d'estudis
Graduat en Educació Secundària o Batxillerat, depenent de la convocatòria.
Si es vol accedir a una escala superior a l'escala bàsica d'aquesta professió, es requereix major titulació acadèmica.
 
Medicina i Salut
Professional Nivell mínim d'estudis
Carrera universitària habilitat per a l'exercici de la professió.
En algunes especialitats, com per exemple els llevadors, es requereix també una especialització específica.
Graduat en Educació Secundària.
 
Administració de justícia
Professional Nivell mínim d'estudis
Carrera universitària habilitant per a l'exercici de la professió.
Batxillerat o títol de Tècnic Superior.
 
Administració
Professional Nivell mínim d'estudis
Carrera universitària. La temàtica de la carrera pot variar en funció del càrrec específic.
Graduat en Educació Secundària o Batxillerat, depenent de la convocatòria.
 
Hisenda i Seguretat Social
Professional Nivell mínim d'estudis
Estudis universitaris
Batxillerat o Tècnic
 
Correus
Professional Nivell mínim d'estudis
Graduat en Educació Secundària Obligatòria
 
Educació
Professional Nivell mínim d'estudis
Estudis universitaris
Els professors hauran d'estar també en possessió del màster habilitant per a professorat, o una titulació equivalent.
Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
 
Serveis socials
Professional Nivell mínim d'estudis
Estudis universitaris
 
Informàtica
Professional Nivell mínim d'estudis
Estudis universitaris
Títol de Tècnic Superior.
 
Treball en aeroports
Professional Nivell mínim d'estudis
Estudis universitaris
Títol de Batxillerat
 
Internacional
Professional Nivell mínim d'estudis
Estudis universitaris

Informa't de què són les oposicions i les claus per escollir una oposició.