Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Professions que pots exercir amb una oposició

Professions que pots exercir superant una oposició

A continuació pots trobar algunes professions a les que s'hi pot accedir a través d'una oposició i el nivell mínim d'estudis que cal tenir.

Recorda que per conèixer el detall dels requisits d'accés, com també, el procés selectiu, has de consultar-ho directament a la convocatòria de l'oposició.
 
Sectors professionals
Cossos de seguretat Medicina i Salut Administració de Justícia Administració Hisenda i Seguretat Social Correus
Educació Serveis Socials Informàtica Treball en aeroports Relacions Internacional  
 
Cossos de seguretat
Professional Nivell mínim d'estudis
Títol de Graduat en Educació Secundària o Batxillerat, depenent de la convocatòria.
Si es vol accedir a una escala superior a l'escala bàsica d'alguna d'aquestes professió, es requereix major titulació acadèmica.
 
Medicina i Salut
Professional Nivell mínim d'estudis
Carrera universitària habilitat per a l'exercici
de la professió.

En algunes especialitats, com per exemple 
llevador o llevadora, es requereix també superar una
formació específica. En aquest cas, l'especialitat
en obstetrícia i ginecologia dins de la branca d'infermeria.
Títol de Graduat en Educació Secundària.
 
Administració de Justícia
Professional Nivell mínim d'estudis
Carrera universitària habilitant per a l'exercici de la professió.
Títol de Batxillerat o títol de Tècnic Superior.
 
Administració
Professional Nivell mínim d'estudis
Carrera universitària. La temàtica de la carrera pot variar en funció del càrrec específic.
Títol de Batxillerat, Tècnic o Tècnic Superior, depenent de la convocatòria.
 
Hisenda i Seguretat Social
Professional Nivell mínim d'estudis
Estudis universitaris
Títol de Batxillerat o títol de Tècnic
 
Correus
Professional Nivell mínim d'estudis
Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
 
Educació
Professional Nivell mínim d'estudis
Estudis universitaris
Per a exercir com a professor en Educació
Secundària Obligatòria, Batxillerat,
Formació Professional i ensenyaments
d'idiomes és necessari estar en possessió del Màster Oficial en Formació del Professorat.
Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
 
Serveis socials
Professional Nivell mínim d'estudis
Estudis universitaris
 
Informàtica
Professional Nivell mínim d'estudis
Estudis universitaris.                                    
Títol de Tècnic Superior.
 
Treball en aeroports
Professional Nivell mínim d'estudis
Estudis universitaris
Títol de Batxillerat
 
Relacions Internacional
Professional Nivell mínim d'estudis
Estudis universitaris

Informa't de què són les oposicions i les claus per escollir una oposició.