Descripció del centre

El Centri de Cultura dels Dons és proposa com un espai de trobada, intercanvi i creació, que reculli els aportacions que en el terreny de la cultura han promogut els dons donis de sempre i en tots els àmbits. Entenem aquest espai cultural de dons com un instrument de participació i de millora de la qualitat dels condicions d'accés dels dons a la cultura com a emissores i també com a receptors.

La proposta s'insereix dins d'una relectura del concepte de cultura que inclogui tot allò que de forma explícita o implícita han produït els dons en tots els ordres de la seva expressió social, pública o privada, pertanyin o no al nostre àmbit territorial.

Campus i seus

CENTRE DE CULTURA DE DONES FRANCESCA BONNEMAISON
Sant Pere Més Baix, 7 08003 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X