Cursos per modalitats

Descripció del centre

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona és una institució amb més de 150 anys d'existència i de presència a l'entorn universitari, industrial i social de Catalunya. Aquesta circumstància fa que ens trobem davant d'un Centre de màxim prestigi en la formació de professionals en els àmbits de l'enginyeria industrial, l'enginyeria química, l'enginyeria d'organització industrial, l'enginyeria de materials, l'enginyeria biomèdica, logística i de disseny, per esmentar alguna de les seves titulacions i especialitzacions.  

L'Escola disposa d'unes instal·lacions en procés de renovació, que contenen un nombre important de laboratoris docents i de recerca, centres d'investigació, una magnífica biblioteca amb més de 300 llocs d'estudi i 8 aules informàtiques. A banda de les instal·lacions, cal remarcar que anualment es formalitzen 300 estades en universitats estrangeres (un 60% dels titulats i titulades) i més de 800 convenis de cooperació educativa.

Les nombroses associacions d'estudiants de l'Escola canalitzen la participació en la vida universitària i generen un nombre important d'activitats vinculades a la música, al cinema, al teatre, als esports, a la fotografia, a la sostenibilitat i a la cooperació internacional.

Cursos més populars

Campus i seus

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB - UPC)
Av. Diagonal 647 08028 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB - UPC)
X