Descripció del centre

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa és un centre de prestigi reconegut i de gran tradició en la formació de professionals de l'àmbit de l'enginyeria industrial i, des de l'any 2004, de l'àmbit de l'enginyeria aeronàutica.

Els 327 membres del personal docent i investigador i els 76 membres del PAS donen servei als 2.442 estudiants i estudiantes de l'Escola. L'ETSEIAT està ubicada al Campus de Terrassa, un campus capdavanter en recerca i transferència de tecnologia, que disposa d'una àmplia oferta de serveis com ara biblioteca, restauració, servei d'esports, xarxa sense fils, residència, etc., que es complementen amb altres que són característics d'un campus urbà.

L'ETSEIAT té implementat un programa d'acollida adreçat al nou estudiantat que consisteix en un seguit d'activitats orientades a aconseguir una ràpida adaptació a l'entorn universitari. Dintre d'aquest programa, cal destacar l'assignació d'un tutor a cada estudiant o estudianta, que actua com assessor personal durant el primer curs d'estada a l'Escola, o el curs de complements de química i d'expressió gràfica per als estudis de grau de l'àmbit aeronàutic.

L'Escola disposa d'instal·lacions i laboratoris docents i de recerca de primer nivell que garanteixen el desenvolupament d'una docència de qualitat i d'alt nivell en un ambient d'estímul intel·lectual. Els estudis de l'ETSEIAT es caracteritzen per uns fonaments sòlids i una visió multidisciplinària i integradora de l'enginyeria, que afavoreix el desenvolupament de competències de gestió mitjançant la realització de projectes que integren diverses tecnologies. En aquest sentit, l'Escola ha engegat el programa INSPIRE3, en el marc del qual l'estudiantat ha desenvolupat diversos projectes innovadors, entre els quals destaquen els aeromodels d'altes prestacions o un cotxe monoplaça de curses tipus Formula Student amb propulsió híbrida.

La mobilitat internacional i les pràctiques en empresa juguen un paper central en la planificació acadèmica dels estudis. Actualment, 200 estudiants i estudiantes realitzen alguna activitat acadèmica a l'estranger durant el curs, i anualment se signen més de 500 convenis de cooperació educativa mitjançant la Borsa de treball de l'Escola. D'altra banda, la celebració anual del Fòrum d'empreses dels sectors industrial i aeronàutic afavoreix la inserció laboral de l'estudiantat. L'Escola també participa en el programa de dobles titulacions del Centre de Formació Interdisciplinària Superior, i ha signat acords de doble titulació amb prestigioses universitats d'arreu del món.

Cursos més populars

Campus i seus

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT - UPC)
C. Colom, 11 08222 Terrassa (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT - UPC)
X