ESDAP

ESDAP

Campus, seus i serveis
La idea del Disseny en l'espai artístic del segle XXI pren força en el complex mapa de creació que es dibuixa des de la incorporació i l'impacte que tenen les noves tecnologies en una societat postfordista descrita com la societat del coneixement  i la informació.

Conscients d'aquesta transformació i els reptes que suposa, el Departament  d'Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya va crear l'any 2010, en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), on s'imparteix el Títol Superior de disseny (equivalent a grau universitari), en les seves quatres especialitats desplegades fins el moment: Gràfic, Interiors, Moda i Producte.

IDENTITAT / MODA [Estudia la imatge dins el món de la moda, en el procés de construcció d'identitats i col·leccions]

ESPAI / INTERIORS [Estudia el llenguatge de l'espai, la seva organització, el diàleg entre la proporció i la desconstrucció en el món contemporani]

OBJECTE / PRODUCTE [Estudia l'objecte, l'impacte i el seu paper transformador de l'entorn social; els sistemes de producció: usos i necessitats]

COMUNICACIÓ / GRÀFIC [Estudia la organització i el paper de la imatge en l'espai de comunicació, la seva arquitectura: la seducció i la transgressió]

Els valors que defineixen l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya , marc on s'imparteix el Títol  Superior verificat per l'Agència de Qualitat Universitària són:

La territorialitat, la institució disposa de set seus repartides pel territori català:
Barcelona: Seu Llotja i Seu Deià / Badalona: Seu Pau Gargallo / Hospitalet de Llobregat: Seu Serra i Abella / Olot: Seu Olot / Tàrrega: Seu Ondara / Vic: Seu Vic

Una oferta pública basada en la recerca de la qualitat i l'excel·lència en un programa docent  de 240 crèdits,  en grups reduïts  d'un màxim de 25 alumnes, on es combina l'especificitat i la interdisciplinarietat en les seves especialitats.
Treballa per estimular la creativitat i la innovació i propiciar la mobilitat internacional, amb la finalitat de preparar els seus alumnes per poder donar resposta als escenaris canviants de la societat del coneixement i la informació.
    ESDAP
  • ESDAP
    www.esdap.cat Barcelona / Hospitalet / Badalona/ Vic/Olot/Tàrrega (Barcelona)
Altres centres que poden interesar-te