Serveis

Beques
Biblioteca
Campus
Pràctiques a empreses
Programes d’intercanvi a l’estranger

Descripció del centre

La idea del Disseny en l'espai artístic del segle XXI pren força en el complex mapa de creació que es dibuixa des de la incorporació i l'impacte que tenen les noves tecnologies en una societat postfordista descrita com la societat del coneixement  i la informació.

Conscients d'aquesta transformació i els reptes que suposa, el Departament  d'Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya va crear l'any 2010, en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), on s'imparteix el Títol Superior de disseny (equivalent a grau universitari), en les seves quatres especialitats desplegades fins el moment: Gràfic, Interiors, Moda i Producte.

IDENTITAT / MODA [Estudia la imatge dins el món de la moda, en el procés de construcció d'identitats i col·leccions]

ESPAI / INTERIORS [Estudia el llenguatge de l'espai, la seva organització, el diàleg entre la proporció i la desconstrucció en el món contemporani]

OBJECTE / PRODUCTE [Estudia l'objecte, l'impacte i el seu paper transformador de l'entorn social; els sistemes de producció: usos i necessitats]

COMUNICACIÓ / GRÀFIC [Estudia la organització i el paper de la imatge en l'espai de comunicació, la seva arquitectura: la seducció i la transgressió]

Els valors que defineixen l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya , marc on s'imparteix el Títol  Superior verificat per l'Agència de Qualitat Universitària són:

La territorialitat, la institució disposa de set seus repartides pel territori català:
Barcelona: Seu Llotja i Seu Deià / Badalona: Seu Pau Gargallo / Hospitalet de Llobregat: Seu Serra i Abella / Olot: Seu Olot / Tàrrega: Seu Ondara / Vic: Seu Vic

Una oferta pública basada en la recerca de la qualitat i l'excel·lència en un programa docent  de 240 crèdits,  en grups reduïts  d'un màxim de 25 alumnes, on es combina l'especificitat i la interdisciplinarietat en les seves especialitats.
Treballa per estimular la creativitat i la innovació i propiciar la mobilitat internacional, amb la finalitat de preparar els seus alumnes per poder donar resposta als escenaris canviants de la societat del coneixement i la informació.

Característiques

Avantatges d'estudiar en aquest centre
Títol superior de disseny (240 crèdits ECTS / 4 anys)
escola pública: preus públics
 
Experiència
Des del 2010
Requisits d'admissió
1. L’accés requereix: a) tenir el títol de batxiller o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i b) superar una prova específica d’accés.

2. Les persones de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica regulada i organitzada pel departament competent en matèria educativa, i que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents, i b) superar una prova específica d’accés.
Model educatiu
PRESENCIAL
Què ofereix aquest centre
Títol oficial equivalent al grau universitari a tots els efectes
Interconnexió territorial (7 campus a Catalunya)
Pla d'estudis oficial (verificat per l'Agència de Qualitat Universitària (AQU)
Pràctiques externes en empresa
Mobilitat internacional

Campus i seus

ESDAP
www.esdap.cat Barcelona / Hospitalet / Badalona/ Vic/Olot/Tàrrega (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

X