Serveis

Beques
Biblioteca
Borsa de treball
Campus virtual
Programes d’intercanvi a l’estranger
Servei d’orientació

Descripció del centre

L'Escola d'Art d'Olot és l'única escola oficial d'art i disseny de les comarques gironines. Des de la seva fundació ha mantingut una participació activa en el seu entorn social, educatiu, econòmic i cultural.

En l'actualitat està dedicada a satisfer les necessitats de formació en les especialitats d'art i disseny, de més de quatre-cents alumnes procedents, principalment de totes les comarques veïnes.

Característiques

Experiència

L’Escola d'Art fou fundada el 15 de juliol de 1783, durant el regnat de Carles III, pel Bisbe Tomàs de Lorenzana, com "Publica Escuela de Dibuxo". 

El curs 1986-87 s’inicia l’ensenyament oficial d’arts aplicades i oficis artístics segons el Pla de 1963, com escola municipal, depenent de l’Ajuntament d’Olot.  El 20 de juny de 1990 l’escola entra a formar part de la xarxa oficial d’escoles d’art de Catalunya amb el nom de Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics d’Olot (amb codi 17005340), per la qual cosa els recursos humans i els recursos de funcionament passen a dependre de la Generalitat de Catalunya. 

El curs 1996/97 s’inicia una nova especialitat amb el CFGS d’arts aplicades a l’Escultura i l’escola passa a nomenar-se Escola d’Art d’Olot. Des del curs 2003-2004 l'Escola d'Art, ha passat a ser "Escola d’Art i Superior de Disseny" completant l’oferta formativa amb una diplomatura (equivalent) de Disseny d’Interiors. Des del curs 2007-08 l'Escola imparteix també la diplomatura (equivalent) de Disseny Gràfic.

Des del curs 2010-2011 s'imparteix el Grau en Disseny a les especialitats de disseny gràfic i disseny d'interiors depenent de l'ESDAP.

Al curs 2013-2014 s'incorpora a l'oferta formativa el CFAM de revestiments murals i s'actualitzen els cicles de la familia de Comunicació Gràfica i Audiovisual a la LOE, i al 2016-2017 s'actualitzen els cicles de la família d'Arts Aplicades a l'Escultura.

Des del curs 2017-2018 el centre participa al Projecte de Qualitat i Millora Contínua del Departament d'Ensenyament. 

Model educatiu
Públic
Què ofereix aquest centre

Batxillerat Artístic, Cicles formatius de Grau Superior en Arts Plàstiques i Disseny, Cursos d'Art, Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny i estudis universitaris ESDAP. 

Campus i seus

ESDAP (Campus Olot)
Carrer Pare Antoni Soler, 1 17800 Olot (Girona)

Altres centres que et poden interessar

X