UPMBALL - Unión Patronal Metalúrgica de Hospitalet y Baix Llobregat

Campus, seus i serveis
UNIÓ PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT, és l'organització empresarial de representació, gestió, defensa, coordinació i foment dels interessos professionals de les empreses que exerceixen activitats econòmiques de caràcter metalúrgic en els seus diferents sectors: industrial, comercial i de serveis .
No té finalitat lucrativa i la integració de les empreses es realitza de forma voluntària.  
Promou serveis, informa, assessora,  facilita i fomenta la formació   i gestiona els temes de comú interès per als seus associats.
Va néixer l'any 1.976 a l'Hospitalet.
    UPMBALL - Unión Patronal Metalúrgica de Hospitalet y Baix Llobregat
  • UPMBALL - Unión Patronal Metalúrgica de Hospitalet y Baix Llobregat
    Av. Fabregada, 93 Esc. Dcha. 1º 3ª08901 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Altres centres que poden interesar-te