Orientació Acadèmica

Què infueix en l'elecció d'uns estudis i d'una professió: els condicionants

 • Quins elements influiran en la teva decisió?

  Per poder escollir uns estudis i una professió has de saber com ets, conèixer, conèixer els criteris per triar uns estudis i una professió, i conèixer aquells elements que poden influir en la teva elecció.

  Existeixen diferents condicionants que influiran en l'elecció dels teus estudis i de la teva professió: els estudis i les professions de moda, les expectatives de la teva família o l'opinió dels demés en són alguns.

  Alguns tindran més pes que altres, per poder decidir és important que els coneguis, identifiquis el pes que tenen en la teva elecció i no deixi que un únic element sigui el que marqui la teva decisió.


  A continuació pots trobar un llistat dels diferents elements que poden condicionar la teva decisió:
   
  ELS CONDICIONANTS
  Socials
  • Les professions que estan "de moda" i la imatge que es té d'elles.
    
  • L'opinió i influència de les teves amistats.
    
  • Les professions més típiques de l'entorn on es viu (zona rural, comercial, industrial ...).
  Educatius
  • El rendiment acadèmic, l'aprofitament dels estudis realitzats, els hàbits d'estudi, etc.
    
  • Les opinions dels teus tutors o dels professors, orientadors i equip psicopedagògic del teu centre, etc.
    
  • Les condicions d'accés a determinats estudis (selectivitat, proves específiques, notes de tall ,...).
    
  • La formació rebuda, tant a l'escola o institut com la complementària (cursets de dibuix, teatre, esports, informàtica, idiomes, ...).
  Familiars
  • Les professions de la família, són les que més coneixes, i poden resultar atractives o al contrari, impossibles, en funció de les vivències i experiències en els seus llocs de treball.
    
  • Les expectatives familiars: la continuïtat d'un negoci familiar, el desig per uns estudis superiors, la pressió per una professió amb sortides professionals suposadament èxit.

  Econòmics
  • La situació econòmica familiar, sobretot si has d'estudiar lluny de casa o anar a un centre privat.
    
  • El lloc i el tipus de centre escollit.
    
  • La durada dels estudis i el preu.
    
  • Les perspectives laborals de la professió: sou, estabilitat en els contractes, índex d'atur, sortides professionals, ...
  Psicològics i personals
  • L'edat i les capacitats físiques.
    
  • El gènere, encara que aquest aspecte està canviant malauradament les professions encara estan molt diferenciades entre sexes, per exemple noies infermeres o mestres, nois informàtics o mecànics.
    
  • La personalitat.
    
  • El nivell d'aspiració i ambició professional.
    
  • El grau de maduresa vocacional i de la presa de decisions.

  Ara que ja coneixes tots els condicionants que poden influir en la teva decisió, pots seguir informant-te sobre com triar uns estudis i una professió a la nostra secció d'orientació.

  I si ja t'has decidit per uns estudis, pots començar a buscar tota l'oferta formativa al nostre buscador.
Cursos relacionats