Orientació Acadèmica

Com triar uns estudis i una professió - Què vol dir orientació?

 • Què és l'orientació?

  Relacionem la paraula orientació amb saber el camí, saber cap on un s'ha de dirigir. L'orientació acadèmica i professional té la missió d'ajudar a les persones que trobin el seu camí cap als seus futurs estudis i cap a la seva futura professió. Els orientats poden ser joves que estan decidint sobre el seu futur però també persones més grans que volen reorientar el seu futur.
   

  Les principals característiques de l'orientació són les següents:
   
  • És un assessorament realitzat per orientadors (experts) en la presa de decisions d'uns estudis o d'una professió valorant tots els elements que hi intervenen.
    
  • No es tracta només de resoldre indecisions o problemes puntuals, sinó també  d'ajudar les persones a ser independents i crítiques en els seus criteris d'elecció, afavorir la presa de decisions i ser capaces de fer un projecte de futur per elles mateixes facilitant les eines necessàries per superar períodes de transició.
    
  • L'orientació professional és un procés continu i gradual que ens acompanya al llarg de tota la vida, fins i tot després de la jubilació. Per  tant, incumbeix a persones de qualsevol edat i nivell d'estudis. És important no desvincular les diferents etapes formatives: primària, secundària, formació professional, universitat ... I tota  la formació complementària i de reciclatge que haurem de rebre al llarg de la nostra vida. 
    
  • En el procés  d'orientació és un acte vinculat al passat i, sobretot, al futur.
    
  • No és adequat prendre una decisió quan s'està angoixat per exemple per la pressió dels exàmens i quan no es coneix prou l'oferta formativa existent. És important  reflexionar sense presses i amb perspectiva.
    
  • Cal ser realista, no enganyar-se a un mateix i tenir alternatives per si fallen les coses o per si no es compleixen les previsions o els desitjos.

  Destaquem que l'orientació és un procés continu present a les diferents etapes de la vida de la persona i que és el fruit d'un bon procés de reflexió. Per poder prendre bé una decisió, és molt important reflexionar sobre tots els elements que hi influeixen.
   
  Dins la nostra secció d'orientació podràs trobar tots els passos que t'ajudaran a orientar-te cap al teu futur acadèmic i professional.   
Cursos relacionats