Orientació Acadèmica

Tipus de cursos d'estiu

Tipus de cursos d'estiu

Quan acaben les classes, comença l'estiu. L'estiu és un període per descansar, però també pots aprofitar aquests mesos per formar-te i ampliar els teus coneixements.
 
Les universitats i els altres centres formatius ofereixen diferents cursos per a aquest període estival. Aquests cursos poden anar dirigits a un col·lectiu específic, ser cursos més genèrics o cursos que t'ofereixen la possibilitat de treure't un títol,diploma, certificat, o ampliar els teus coneixements sobre un tema en un període reduït de temps.

tipus cursos estiu

A continuació pots trobar els diferents tipus de cursos d'estiu que existeixen.
 

Cursos d'estiu per a col·lectius concrets

Molts cursos d'estiu van dirigits a totes aquelles persones que tenen vacances durant els mesos d'estiu, i, per tant, temps per invertir en els seus estudis.

Als principals col·lectius que es dirigeixen aquests cursos d'estiu són:
 

Cursos d'estiu d'universitats per a estudiants de secundària i cicles formatius

Algunes universitats organitzen cursos d'estius dirigits especialment als estudiants de secundària o de formació professional. L'objectiu d'aquests cursos és que els estudiants aprenguin sobre un tema en concret, i això els permeti, a part de conèixer de prop el sector, descobrir els seus interessos, aptituds i habilitats en aquest camp.

Molts d'aquests cursos serveixen com a activitats d'orientació, en els quals l'estudiant pot experimentar i adquirir competències tècniques. L'oferta formativa també és molt àmplia, existeixen cursos de ciències, tecnologia, geografia, cinema, dret, humanitats, i de molts altres temes.
 
Algunes universitats organitzen aquests cursos com a cursos que es realitzen diàriament en un horari en concret i l'estudiant va cada dia a les classes i després torna a casa seva. Altres universitats ofereixen l'opció de realitzar una petita estada a la universitat on poden realitzar el curs i també altres activitats lúdiques.
 

Cursos d'estiu d'universitats per a estudiants universitaris o el públic en general

Les universitats organitzen anualment cursos durant els mesos d'estiu, majoritàriament el juliol, dirigits a estudiants universitaris, però també, a qualsevol persona que li pugui interessar.

Són cursos de curta durada (entre 10 i 25 hores) i d'una gran varietat de temàtiques pensades per a que els estudiants puguin conèixer més de prop un tema o contingut. Es tracta d'un petit aprofundiment en un àmbit.

Les persones que realitzen aquests cursos poden buscar realitzar una petita especialització o conèixer més de prop i formar-se sobre un tema que els interessa, i així, augmentar els seus coneixements (que no han d'estar relacionats amb el seu àmbit d'estudi o ámbit professional).
 

Cursos d'estiu per al professorat

Les associacions de mestres i professorat, alguns col·legis professionals o fins i tot les administracions educatives, són alguns exemples de centres o entitats que aprofiten els mesos d'estiu per oferir formació als docents. Durant aquest període no lectiu, el professorat té l'oportunitat de millorar les seves competències tècniques professionals en un àmbit en concret (TIC, educació emocional, gestió de conflictes, ensenyament de matemàtiques, etc). Aquests cursos són una gran oportunitat per a l'aprenentatge continu dels docents, i alguns poden servir com a mèrits en les oposicions al cos docent.
 

Cursos intensius d'estiu

 
A més dels cursos dirigits a un col·lectiu concret, existeixen cursos de temàtiques molt concretes que s'ofereixen de forma intensiva durant els mesos d'estiu. Són cursos pensats perquè puguis obtenir un certificat o titulació. A continuació t'ensenyem alguns dels exemples d'aquests cursos:
 

Cursos intensius d'idiomes

 
Els cursos intensius d'idiomes són cursos d'entre 10 i 20 hores setmanals (aproximadament) que es realitzen durant els mesos de juliol i agost. Aquests cursos et permeten aprendre i millorar un idioma durant un període reduït de temps, ja sigui per poder obtenir un certificat del centre en el qual aparegui l'idioma après i nivell adquirit, o per preparar-te per a exàmens oficials d'idiomes.

Els cursos intensius d'idiomes els pots realitzar aquí o a l'estranger, on a més de les classes podràs practicar l'idioma fora de les classes formals. Existeixen també campaments d'idiomes dirigits a nenes, nens i joves.

 

Altres cursos intensius


A part dels cursos d'idiomes, existeixen altres cursos que s'ofereixen de forma intensiva durant els mesos d'estiu. L'objectiu d'aquests cursos és poder aprendre sobre un tema en concret durant un període reduït de temps. A diferència dels altres cursos d'estiu, els cursos intensius es caracteritzen per tenir una major durada d'hores.

Aquests cursos poden servir-te per aconseguir un títol, com per exemple:
O ser cursos que et permetin una major especialització en un àmbit, com per exemple:
Troba els cursos d'estiu que pots realitzar i els motius per fer un curs d'estiu.