Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Tipus de cursos d'estiu

L'estiu és un període per a descansar, però també pots aprofitar aquests mesos per a formar-te i ampliar els teus coneixements.

 

Les universitats, les associacions, els centres docents, els col·legis professionals i també els centres formatius privats ofereixen diferents alternatives d'estudi per a aquest període estival. L'oferta de cursos d'estiu és molt diversa, i depenent dels teus objectius personals et convindrà triar una opció o una altra.

 

A continuació t'expliquem els diferents criteris pels quals es poden classificar els cursos d'estiu i els tipus de cursos que existeixen en cada cas, perquè puguis decidir quina formació s'ajusta més a les teves necessitats i interessos.

tipus cursos estiu

Modalitat

En funció de la modalitat formativa, els cursos d'estiu poden ser presencials, semipresencials o en línia.

 • Els cursos presencials són aquells que es realitzen en el propi centre de formació. Els grups solen ser reduïts i tenen un fort component pràctic. Un avantatge d'aquesta modalitat de formació és la interacció directa amb els companys.

 • Els cursos online són molt habituals ja que permeten ser més flexibles i adaptar-se a les necessitats dels alumnes. És important tenir en compte que per a realitzar un curs online has de disposar de tot el material necessari (portàtil, Tauleta, telèfon intel·ligent o PC) i connexió a Internet.

 • Els cursos semipresencials combinen les dues modalitats de formació esmentades prèviament, és a dir, una part del curs es realitza de manera presencial i l'altra de manera en línia.

Dedicació diària 

Depenent de les hores que puguis dedicar al dia t'interessarà realitzar un curs regular o intensiu.

 • Els cursos regulars o estàndard estan dirigits a persones que vulguin combinar la seva formació amb altres activitats durant l'estiu. Normalment, es dediquen poques hores setmanals i es tracten els principals aspectes d'un tema.

 • Els cursos intensius tenen com a objectiu aconseguir el màxim aprenentatge en el mínim temps possible. Estan enfocats a adquirir uns coneixements determinats en un curt període de temps per motius acadèmics o professionals. El nombre d'hores diàries és superior al dels cursos regulars, però la durada total acostuma a ser inferior a l'anterior.

Nivell de complexitat dels continguts

Segons el nivell de dificultat del curs, podràs triar entre cursos introductoris o d'especialització.

 • Els cursos introductoris se centren en assentar les bases d'una disciplina determinada. Es dirigeixen a tota mena de gent que vulgui començar sobre un tema i conèixer els seus fonaments. Generalment, una vegada acabat aquest curs de nivell inicial existeix la possibilitat de continuar aprenent en un de caràcter específic.
 • Els cursos d'especialització són formacions de nivell avançat dedicades a persones que posseeixen coneixements previs sobre un tema i desitgen aprofundir.

Titulació obtinguda en finalitzar el curs

En relació al títol obtingut en acabar la formació, existeixen dos tipus de cursos: cursos que lliuren un certificat propi i cursos que proporcionen una titulació oficial.

 • Els cursos amb els quals s'obté un certificat propi del centre no compten amb una homologació oficial. No obstant això, serveixen per a acreditar els coneixements adquirits.

 • Els cursos que condueixen a l'obtenció d'un títol oficial són aquells en els quals s'ha comprovat de manera oficial que les característiques del temari s'adapten a la legislació que ho regula.

Temàtica

En funció dels teus interessos i l'àmbit en el qual desitgis formar-te, podràs triar entre diferents temes. Per exemple, fotografia, intel·ligència emocional, programació, gastronomia, ofimàtica, etc. Una de les opcions més populars a l'estiu són els idiomes.

 • Els cursos d'idiomes et permeten aprendre o perfeccionar habilitats comunicatives en diferents llengües, ja sigui per a poder obtenir un diploma expedit pel propi centro en el que aparegui l'idioma après i nivell adquirit, o per a preparar-te per a exàmens oficials d'idiomes. També pots realitzar cursos d'idiomes a l'estranger, on a més podràs practicar fora de les classes formals i realitzar altres activitats.

Destinataris

Existeixen cursos d'estiu dirigits a tota mena de col·lectius. Així, podem trobar els següents:

 • Cursos per a nens i nenes fins a 12 anys. La majoria d'aquests cursos tenen un fort component lúdic, dinàmic i experimental, encara que també existeixen programes en els quals es desenvolupen habilitats específiques com, per exemple, el pensament computacional o el rendiment esportiu.

 • Cursos per a estudiants d'ESO, Batxillerat i cicles formatius. És habitual que els joves d'entre 12 i 17 anys disposin de temps lliure durant l'estiu. Per això, diferents entitats com a associacions, escoles d'idiomes i algunes universitats, organitzen cursos d'estiu amb l'objectiu de millorar alguna competència, aprendre sobre un tema d'interès o simplement entretenir de manera lúdica. L'oferta formativa també és molt àmplia, existeixen cursos d'idiomes, ciències, tecnologia, geografia, cinema, art, esports, humanitats, i de molts altres temes.

En general, aquests cursos s'imparteixen diàriament en un horari concret. L'estudiant va cada dia a les classes i després torna a la seva casa. No obstant això, també existeix l'opció de realitzar una petita estada en el centre formatiu en la qual es combina el curs amb altres activitats.

 • Cursos per a estudiants universitaris. Les universitats organitzen anualment cursos durant els mesos d'estiu, majoritàriament al juliol, dirigits a estudiants universitaris, però també, a qualsevol persona que li pugui interessar. Són cursos pensats perquè els estudiants ampliïn els seus coneixements en un tema que els interessi sense haver d'estar relacionat amb el seu àmbit d'estudi. Existeix una àmplia gamma de cursos de diferents temàtiques en les quals aprofundir o introduir-se. Es tracten de cursos de de curta durada (entre 10 i 25 hores) i compten amb reconeixement acadèmic per als alumnes de la universitat, és a dir, s'atorguen crèdits ECTS per cada curs.

 • Cursos per a professionals específics. Hi ha cursos dedicats exclusivament a una mena de perfil professional. Són cursos de temàtiques específiques aconsellats per a determinats sectors o col·lectius. Un exemple de professionals que aprofiten el descans estival per formar-se són els docents. Durant aquest període no lectiu, el professorat té l'oportunitat de millorar les seves competències professionals en un àmbit concret (TIC, educació emocional, gestió de conflictes, innovació educativa, etc.). Aquests cursos són una gran oportunitat per a l'aprenentatge continu, i alguns d'ells poden servir com a mèrits en les oposicions al cos docent.

Troba els cursos d'estiu que pots realitzar i consulta els motius per fer un curs d'estiu.