Orientació Acadèmica

Modalidalitats de la formació online

 • La formació on-line és una forma d'estudi que s'està consolidant com una de les metodologies a l'hora de cursar uns estudis. Sobretot per la flexibilitat horària que ofereix i perquè es pot cursar des de qualsevol lloc.

  tipus cursos online

  Hi ha tres principals modalitats de formació online: e-learning, b-learning i m-learning.

  E-learning

  L'e-learning utilitza diferents plataformes i suports pels quals l'estudiant pot realitzar un curs des de qualsevol lloc, l'únic element necessari és un dispositiu amb connexió a internet.

  La forma d'aprendre és molt variada ja que el professorat utilitza diferents metodologies per a l'aprenentatge, entre elles:
  • Vídeos tutorials.
  • Fòrums.
  • Xats.
  • Connexions virtuals entre professorat i alumnat.
  • Presentacions sobre un tema.
  • Exercicis pràctics.
  • Documents de lectura.
  • Materials complementaris per a l'aprenentatge.

  La seva forma d'avaluació també és molt variada:
  • Qüestionaris.
  • Entrega d'exercicis.
  • Avaluació entre pars.
  • Participació en els fòrums.
  • Creació de blocs.
  Les plataformes amb les que es realitzen els cursos permeten que existeixi una major interacció entre professorat i alumnat com també, entre el propi alumnat, facilitant així un fort dinamisme per a aquest tipus d'estudis. Aquests estudis normalment es realitzen a través de plataformes específiques per a l'aprenentatge, tot i que també es poden realitzar a través de xarxes socials o altres entorns web.

  B-learning

  Una altra possible forma d'estudi és el b-learning o blended Learning que combina la modalitat e-learning amb la presencial.

  L'alumnat realitza un percentatge d'hores de classe en modalitat e-learning i la resta de forma presencial. Les hores presencials són de gran utilitat per a resoldre dubtes amb el professorat, poder fer exercicis pràctics i també poder treballar amb grup amb la resta de companys.

  La part presencial d'aquesta formació et permet el contacte directe amb el professorat i els avantatges que això suposa i d'altra banda t'atorga la flexibilitat suficient per a la realització del curs.

  M-learning

  El m-learning o mobil learning és l'aprenentatge que es realitza a través del telèfon mòbil o tauleta. Moltes universitats i centres de formació estan introduint aquesta metodologia en els seus plans d'estudi.

  A través d'un dispositiu mòbil, pots accedir a una plataforma educativa amb diferents continguts i interactuar amb el professorat i altres companys.

  El m-learning facilita poder seguir un curs des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, adaptant-se així a les teves necessitats.
   

  Quin és el millor tipus de formació?

  El millor tipus de formació és aquella que s'adapta a les teves necessitats.

  Tot i que la formació online té molts avantatges, no sempre és la millor opció per a qualsevol tipus de persona ni per a qualsevol tipus d'estudi.

  Per poder estudiar bé a online, has de fixar-te un calendari d'estudi i complir-lo, així com, adaptar les teves tècniques d'estudi al nou context, per poder aprofitar al màxim aquests estudis.

  Un altre aspecte important és dominar bé les diferents eines TIC si vols fer un curs online, ja que el seu bon ús és fonamental per al bon aprofitament del curs.

  A banda d'això, depenent del teu objectiu i de les teves necessitats, serà més recomanable fer una formació presencial, semi-presencial o online.

  Per escollir bé uns estudis o escollir bé un curs online has de tenir en compte diferents aspectes, una vegada valorats, podràs decidir quin és el curs que millor s'adapta a les teves necessitats.

  Troba el teu curs a Educaweb!
Cursos relacionats