Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Modalitats de la formació online

La formació online és una modalitat formativa que cada cop més s'està consolidant com una de les metodologies per estudiar qualsevol tipus de formació. Sobretot per la flexibilitat horària que ofereix i perquè es pot cursar des de qualsevol lloc.

tipus cursos online

Dins de la formació online, pots trobar variants. A continuació, et presentem la
es més comuns: e-learning, b-learning i m-learning.

E-learning

L'e-learning és el terme abreujat de electronic learning, és a dir, aquell aprenentatge que es realitza a través d'Internet utilitzant un dispositiu electrònic. És el que es denomina generalment com a formació online, aprenentatge en línia o teleformació.

Aquesta modalitat formativa suposa una evolució respecte a la formació a distància, ja que implica la utilització de diferents plataformes i suports TIC. L'únic element necessari per a realitzar una formació des de qualsevol lloc és un dispositiu amb connexió a Internet.

Aquesta modalitat formativa suposa una evolució respecte a la formació a distància, ja que implica la utilització de diferents plataformes i suportis TIC. L'únic element necessari per a realitzar una formació des de qualsevol lloc és un dispositiu amb connexió a Internet.

La forma d'aprendre és molt variada ja que el professorat utilitza diferents metodologies per a l'aprenentatge, entre elles:
 • Vídeos tutorials.
 • Fòrums.
 • Xats.
 • Podacast.
 • Connexions virtuals entre professorat i alumnat.
 • Presentacions sobre un tema.
 • Exercicis pràctics.
 • Documents de lectura.
 • Materials complementaris per a l'aprenentatge.

La seva forma d'avaluació també és molt variada:
 • Qüestionaris.
 • Entrega d'exercicis.
 • Avaluació entre pars.
 • Participació en els fòrums.
 • Creació de blocs.
Les plataformes amb les que es realitzen els cursos permeten que existeixi una major interacció entre professorat i alumnat com també, entre el propi alumnat, facilitant així un fort dinamisme per a aquest tipus d'estudis. Aquests estudis normalment es realitzen a través de plataformes específiques per a l'aprenentatge, tot i que també es poden realitzar a través de xarxes socials o altres entorns web.

B-learning

Una altra possible forma d'estudi és el b-learning o blended learning que es podria traduir com a ensenyament híbrid o aprenentatge semipresencial. Aquesta modalitat combina la formació online amb la presencial.

L'alumnat realitza un percentatge d'hores de classe en modalitat e-learning i la resta de forma presencial. Les hores presencials són de gran utilitat per a resoldre dubtes amb el professorat, fer exercicis pràctics i treballar amb grup amb la resta de companys.

D'una banda, la part presencial d'aquesta formació et permet el contacte directe amb el professorat i els avantatges que això suposa i, d'altra banda, atorga la flexibilitat suficient per a la realització del curs.

M-learning

El m-learning o mobil learning és l'aprenentatge que es realitza a través del telèfon mòbil o tauleta. Moltes universitats i centres de formació estan introduint aquesta metodologia en els seus plans d'estudi.

A través d'un dispositiu mòbil, pots accedir a una plataforma educativa amb diferents continguts i interactuar amb el professorat i altres companys.

El m-learning facilita poder seguir un curs des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, adaptant-se així a les teves necessitats.

Microlearning

El microlearning és una modalitat de formació que consisteix a aprendre mitjançant breus lliçons digitals.

Aquesta metodologia permet concentrar coneixements en petites càpsules de formació adaptades a l'usuari, s'utilitza en conceptes molt específics i s'acostuma a realitzar en format vídeo.

Quin és el millor tipus de formació?

El millor tipus de formació és aquella que s'adapta a les teves necessitats.

Tot i que la formació online té molts avantatges, no sempre és la millor opció per a qualsevol tipus de persona ni per a qualsevol tipus d'estudi.

Per poder estudiar bé online, has de fixar-te un calendari d'estudi i complir-lo, així com, adaptar les teves tècniques d'estudi al nou context, per poder aprofitar al màxim aquests estudis.

Un altre aspecte important és dominar bé les diferents eines TIC si vols fer un curs online, ja que el seu bon ús és fonamental per al bon aprofitament del curs.

A banda d'això, depenent del teu objectiu i de les teves necessitats, serà més recomanable fer una formació presencial, semi-presencial o online.

Per escollir bé uns estudis o escollir bé un curs online has de tenir en compte diferents aspectes, una vegada valorats, podràs decidir quin és el curs que millor s'adapta a les teves necessitats.

Troba el teu curs a Educaweb!