Orientació Acadèmica

Aspectes generals de la formació online i a distànica

 • Què és la formació online?

  La formació online i a distància és una modalitat educativa que es presenta com a alternativa a la formació presencial i permet donar resposta a les necessitats educatives que planteja una societat cada vegada més diversificada i en constant evolució.

  què són els cursos online

  Aquest tipus d'ensenyament que està en ple creixement i des de fa temps s'ha volgut impulsar l'e-learning com una eina útil i necessària per a la formació contínua.  

  La formació on-line i a distància possibilita l'accés a l'educació a totes aquelles persones que per circumstàncies professionals, personals, socials, geogràfiques o altres de caràcter excepcional no poden seguir l'ensenyament a través del règim presencial ordinari. Aquesta modalitat formativa es realitza a distància, a través de les Tecnologies de l'Informació i la Comunicació (TIC) utilitzant diferents plataformes virtuals i altres eines. Els principals usuaris d'aquest tipus de formació son les persones adultes.

  L'e-learning es basa en aprofitar la facilitat de distribució de materials formatius i eines de comunicació per a crear un entorn per a l'aprenentatge . A través de la tecnologia, l'estudiant i el professor tenen accés a cursos interactius i multimèdia en format web, els tutors realitzen un seguiment de la formació a través dels serveis interactius, continguts i materials i tot el necessari per completar la formació amb èxit .

  Actualment, hi ha una àmplia oferta de cursos online i fins i tot s'ha desenvolupat el sector empresarial dedicat exclusivament a la creació i gestió d'aquest tipus de formació. De fet, nombrosos estudis mostren com les empreses inverteixen, cada vegada més, en la formació contínua dels seus treballadors a través de plataformes e-learning i en la creació d'espais virtuals per a l'intercanvi d'experiències i coneixements.

  L'ensenyament online ofereix una sèrie d'avantatges i inconvenients:
   
  Avantatges d'estudiar online
  • Flexibilitat horària.
  • Facilitat per compaginar l'estudi amb altres activitats.
  • Es pot estudiar a qualsevol hora des de qualsevol lloc.
  • Continguts actualitzats.
  • Varietat de formats (podcast, fòrums, entorn per al treball en grup, materials en format web, exercicis interactius, etc.).
  • Contacte directe amb el docent.
  • Amplia oferta formativa.
   
  Inconvenients d'estudiar online
  • Has de tenir unes competències tecnològiques mínimes per superar amb èxit la formació.
  • Has de tenir una bona organització i planificació de l'estudi.
  • Normalment, la comunicació és asíncrona, i no sempre es poden resoldre els dubtes al moment.
  • Com a alumne, has de tenir un paper molt actiu en la teva formació per aprofitar-la al màxim.
   

  La formació online és igual de vàlida que la presencial?

  La validesa d'un curs està en el tipus de curs que és, els continguts que s'estudien, el centre que l'imparteix i la titulació que s'obté al finalitzar. La modalitat en la que es realitza el curs no afecta a la seva validesa.


  Coneix totes les modalitats que existeixen de formació online, com també, els criteris que t'ajudaran a escollir un curs.
Cursos relacionats