Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Què és la formació online?

Què és la formació online?

La formació online és una modalitat educativa que es presenta com a alternativa a la formació presencial i permet donar resposta a les necessitats educatives que planteja una societat cada vegada més diversificada i en constant evolució.

què són els cursos online

Aquest tipus de formació es troba dins de la modalitat d'ensenyament e-learning, és a dir, aprenentatge a través d'Internet i les tecnologies associades.  

L'e-learning es basa a aprofitar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), utilitzant diferents plataformes virtuals o altres eines, per a distribuir materials formatius i generar eines de comunicació amb l'objectiu de crear un entorn virtual per a l'aprenentatge.

A través de la tecnologia, l'estudiant i el professor tenen accés a formació interactiva i multimèdia en format web. Els tutors realitzen un seguiment de la formació a través dels serveis virtuals i proporcionen els continguts i materials, així com tot el necessari, per a completar la formació amb èxit.

La formació online possibilita l'accés a l'educació a totes aquelles persones que per circumstàncies personals, professionals, socials, geogràfiques o altres de caràcter excepcional no poden seguir els estudis a través del règim presencial ordinari.

Aquest tipus d'ensenyament, que està en auge des de fa temps, s'ha volgut impulsar com una eina útil i necessària per a la formació contínua i al llarg de la vida. Cal dir que els principals usuaris de la formació online són persones adultes.

Actualment, hi ha una àmplia oferta de cursos online i fins i tot s'ha desenvolupat el sector empresarial dedicat exclusivament a la creació i gestió d'aquest tipus de formació. De fet, nombrosos estudis mostren com les empreses inverteixen, cada vegada més, en la formació contínua dels seus treballadors a través de plataformes e-learning i en la creació d'espais virtuals per a l'intercanvi d'experiències i coneixements.

L'ensenyament online ofereix una sèrie d'avantatges i inconvenients:
 
Avantatges d'estudiar online
 • Flexibilitat horària.
 • Facilitat per compaginar l'estudi amb altres activitats.
 • Es pot estudiar a qualsevol hora des de qualsevol lloc.
 • Continguts actualitzats.
 • Varietat de formats (vídeos, podcast, fòrums, entorn per al treball en grup, materials en format web, exercicis interactius, etc.).
 • Contacte directe amb el docent.
 • Amplia oferta formativa.
 
Inconvenients d'estudiar online
 • Has de tenir unes competències tecnològiques mínimes per superar amb èxit la formació.
 • Has de tenir una bona organització i planificació de l'estudi.
 • Normalment, la comunicació és asíncrona, i no sempre es poden resoldre els dubtes al moment.
 • Com a alumne, has de tenir un paper molt actiu en la teva formació per aprofitar-la al màxim.
 

La formació online és igual de vàlida que la presencial?

La validesa d'un curs està en el tipus de curs que és, els continguts que s'estudien, el centre que l'imparteix i la titulació que s'obté al finalitzar, és a dir, que sigui oficial i homologada. La modalitat en la que es realitza el curs no afecta a la seva validesa.


Coneix totes les modalitats que existeixen de formació online, com també, els criteris que t'ajudaran a escollir un curs.