Orientació Acadèmica

Oferta i nivells de formació online

 • Els cursos online es caracteritzen per tenir una oferta educativa molt variada que va des dels ensenyaments de caràcter oficial fins als cursos sense un reconeixement oficial. Les seves temàtiques formatives també són molt variades.

  nivells de formació online

  Existeixen centres educatius que realitzen els seus ensenyaments en format totalment online, i altres que combinen aquesta oferta amb la formació presencial o semi-presencial.

  Ensenyaments reglats o de caràcter oficial

  Aquests ensenyaments van dirigits a:
  • Persones de nacionalitat espanyola i residents a l'estranger.
  • En cas d'una altra nacionalitat, cal haver començat estudis oficials a Espanya.
  • I, excepcionalment persones que per diferents causes, degudament justificades, no puguin assistir a un centre ordinari, per exemple: joves amb una dedicació professional a l'esport, que pertanyen a una família de professió itinerant, etc.
  • Cal demanar l'autorització al l'administració educativa corresponent.
  Aquests estudis es poden realitzar a través del Centre per a la Innovació i Desenvolupament de l'Educació a Distància (CIDEAD) o a través d'instituts d'ensenyament secundari, acreditats per poder impartir aquests cursos online. A Catalunya, el centre oficial on realitzar els estudis obligatòries online és l'IOC (Institut Obert de Catalunya).

  Els altres estudis reglats que es poden estudiar online són: Tots aquests estudis es poden cursar en centres oficials, o depenents o amb conveni amb les administracions educatives.
   

  Ensenyaments no homologats

  Hi ha una gran oferta de cursos no homologats o no reglats que es poden estudiar online o a distància. Són cursos que poden ajudar-te a adquirir algunes competències o millorar les que ja tens. La seva temàtica, durada i continguts són molt diversos, és important que abans d'escollir un curs t'informis de les seves característiques. 

  Els cursos no homologats que pots estudiar online són:
    Troba el teu curs a Educaweb!
Cursos relacionats