Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Oferta i nivells de formació online

La formació online es caracteritza per tenir una oferta educativa molt diversa, des d'ensenyaments reglats fins no reglades, passant per temàtiques molt variades.

nivells de formació online

Existeixen centres educatius que realitzen els seus ensenyaments en format totalment online, i altres que combinen aquesta oferta amb la formació presencial o semi-presencial.

Ensenyaments reglats 

Els alumnes que per circumstàncies personals no puguin acudir a un centre educatiu, poden cursar els següents ensenyaments en la modalitat online o a distància a través del Centre Integrat d'Ensenyaments Reglats a Distància (CIERD). A Catalunya, pots realitzar els estudis obligatoris online a l'Institut Obert de Catalunya (IOC), el centre oficial de formació a distància del Departament d'Ensenyament.  Aquests ensenyaments van dirigits a:
  • Persones de nacionalitat espanyola i residents a l'estranger.
  • En cas d'una altra nacionalitat, cal haver començat estudis oficials a Espanya.
  • I, excepcionalment persones que per diferents causes, degudament justificades, no puguin assistir a un centre ordinari, per exemple: joves amb una dedicació professional a l'esport, la música o la dansa, pertànyer a una família de professió itinerant, etc. Cal demanar l'autorització al l'administració educativa corresponent.
Els altres estudis reglats que es poden estudiar online són: Tots aquests estudis es poden cursar en centres oficials, o depenents o amb conveni amb les administracions educatives.

Els ensenyaments per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària (GESO) per a persones adultes, així com alguns cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i els cursos de preparació per a les proves d'accés a FP i a la universitat també es poden cursar mitjançant el CIERD o l'IOC.

Ensenyaments no reglats

Hi ha una gran oferta de cursos no reglats que es poden estudiar online o a distància. Són cursos que poden ajudar-te a adquirir algunes competències o millorar les que ja tens. La seva temàtica, durada i continguts són molt diversos, per això, és important que abans d'escollir un curs, t'informis de les seves característiques. 

Alguns exemples de formació no reglada que pots realitzar online són: Troba els estudis online que millor s'adaptin als teus interessos i necessitats en Educaweb.