Orientació Acadèmica

Formació online / a distància - Oferta i nivells de formació online

 • La formació online es caracteritza per tenir una oferta educativa molt variada que va des de els ensenyaments de caràcter oficial fins als cursos sense un reconeixement oficial.

  Existeixen centres educatius que realitzen els seus ensenyaments en format totalment online, i altres que combinen aquesta oferta amb la formació presencial o semi-presencial.

  Ensenyaments reglats o de caràcter oficial

  Aquests ensenyaments van dirigits a:
  • Persones de nacionalitat espanyola i residents a l'estranger.
  • En cas d'una altra nacionalitat, cal haver començat estudis oficials a Espanya.
  • I, excepcionalment persones que per diferents causes, degudament justificades, no puguin assistir a un centre ordinari, per exemple: joves amb una dedicació professional a l'esport, que pertanyen a una família de professió itinerant, etc.  
  • Cal demanar l'autorització al l'administració educativa corresponent.
  Aquests estudis es poden realitzar a través del Centre per a la Innovació i Desenvolupament de l'Educació a Distància (CIDEAD) o a través d'instituts d'ensenyament secundari, acreditats per poder impartir aquests cursos online. A Catalunya, el centre oficial on realitzar els estudis obligatòries online és l'IOC (Institut Obert de Catalunya).

  Altres estudis reglats:  

  Ensenyaments sense titulació oficial

  Troba el teu curs a Educaweb!
Cursos relacionats