Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Programes de garantia juvenil per a l'estudi

Què són els programes de garantia juvenil?

Els programes de garantia juvenil són programes destinats a facilitar l'accés al mercat de treball als joves. Aquests programes realitzen diferents accions a nivell formatiu i laboral per tal de facilitar que els joves puguin accedir amb més fluïdesa al mercat laboral.

Els destinataris d'aquests programes són joves d'entre 16 i 30 anys que no estiguin treballant ni estudiant i que vulguin participar en el programa de garantia juvenil.

Si t'interessa el programa has d'inscriure't a través d'una Oficina Jove o una Oficina de Treball del SOC, també es pot fer de forma telemàtica a través de la pàgina web del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Una vegada inscrit, en un període màxim de quatre mesos s'ofereix una oportunitat d'ocupació, autoocupació, període de pràctiques o una acció formativa.

En el nostre apartat de programes de garantia juvenil per a l'ocupació podràs trobar més informació sobre les característiques específiques d'aquests programes, com també, els seus requisits d'accés. Et recomanem que t'informis prèviament abans de sol·licitar la inscripció. 

Programes de garantia juvenil a Catalunya

Dins dels programes de garantia juvenil s'ofereixen diferents accions per ajudar a millorar la formació dels joves. Cada territori disposa d'unes accions concretes. Les persones interessades s'han de posar en contacte amb una Oficina Jove o una Oficina de Treball del SOC per conèixer els programes concrets que s'ofereixen a la seva comarca i el procés per realitzar-ne la inscripció.

Els programes i accions que s'estan duent a terme actualment a Catalunya són les següents:

Programa Joves per l'ocupació

El programa "Joves per l'ocupació" ofereix formació professional durant, aproximadament, 12 mesos amb la finalitat d'aconseguir un contracte laboral. Va dirigit principalment a joves d'entre 16 i 24 anys (o menors de 30 amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%) que no tenen el títol de l'ESO i amb poca o sense experiència professional i volen reprendre la seva formació.
 

Programa Noves oportunitats per a joves

El programa "Noves oportunitats per a joves", dirigit a joves d'entre 16 i 24 anys que no compten amb cap titulació, pretén ajudar a trobar el camí a aquells joves que han tingut dificultats per seguir estudiant l'institut i que per l'edat, són invisibles per a les empreses. Aquest programa ofereix itineraris flexibles, vinculats a l'entorn productiu i formació professionalitzadora amb un acompanyament intensiu durant tot l'itinerari. 

Programes integrals

Els programes integrals ofereixen als joves una orientació individualitzada i formació i pràctiques a empreses, posant èmfasi al potencial del jove. Es crea un itinerari a mida d'una durada d'entre 3 i 9 mesos, en funció de les necessitats de cada persona.
 

Projectes singulars

Els projectes singulars són projectes adaptats a les necessitats de cada comarca. Hi ha iniciatives de formació i orientació, emprenedoria, mobilitat internacional, o, directament, de contractació per a ocupacions concretes.
 

Programa Fem ocupació per a joves

El programa "Fem ocupació per a joves" permet als joves obtenir una qualificació a través d'una contractació. És a dir, el jove es forma a la vegada que adquireix experiència professional. Es facilita orientació al jove a través d'un tutor que en fa el seguiment individualitzat.