Orientació Acadèmica

Programes de garantia juvenil per a l'estudi

 • Què són els programes de garantia juvenil?

  Els programes de garantia juvenil són programes destinats a facilitar l'accés al mercat de treball als joves. Aquests programes realitzen diferents accions a nivell formatiu i laboral per així facilitar que els joves puguin accedir amb més fluidesa al mercat laboral.

  Els destinataris d'aquests programes són joves d'entre 16 i 30 anys que no estiguin treballant ni estudiant i que vulguin participar en el programa de garantia juvenil.

  Si t'interessa el programa has d'inscriure't a través d'una Oficina Jove o una Oficina de Treball del SOC, també es pot fer de forma telemàtica a través de la pàgina web del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Una vegada inscrit,  en un període màxim de quatre mesos s'ofereix una oportunitat d'ocupació, autoocupació, període de pràctiques o una acció formativa.

  En el nostre apartat de programes de garantia juvenil per a l'ocupació podràs trobar més informació sobre les característiques específiques d'aquests programes, com també, els seus requisits d'accés.

  Programes de garantia juvenil a Catalunya

  Dins dels programes de garantia juvenil s'ofereixen diferents accions per ajudar a millorar la formació dels joves. Cada territori disposa d'unes accions concretes. Les persones interessades s'han de posar en contacte amb una Oficina Jove o una Oficina de Treball del SOC per conèixer els programes concrets que s'ofereixen a la seva comarca i el procés per realitzar-ne la inscripció.

  Els programes i accions que s'estan duent a terme actualment a Catalunya són les següents:

  Programa Joves per l'ocupació

  El programa "Joves per l'ocupació" ofereix formació professional durant, aproximadament, 12 mesos amb la finalitat d'aconseguir un contracte laboral. Va dirigit principalment a joves d'entre 16 i 24 anys (o menors de 30 amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%) que no tenen el títol de l'ESO i amb poca o sense experiència professional i volen reprendre la seva formació.
   

  Programa Noves oportunitats per a joves

  El programa "Noves oportunitats per a joves" pretén ajudar a trobar el camí a aquells joves que no estan estudiant, amb el suport d'orientadors professionals. El programa posa a disposició dels joves la formació necessària i metodologies innovadores per ajudar-lo a seguir el seu camí.
   

  Programes integrals

  Els programes integrals ofereixen als joves una orientació individualitzada i formació i pràctiques a empreses, posant èmfasi al potencial del jove. Es crea un itinerari a mida d'una durada d'entre 3 i 9 mesos, en funció de les necessitats de cada persona.
   

  Projectes singulars

  Els projectes singulars són projectes adaptats a les necessitats de cada comarca. Hi ha iniciatives de formació i orientació, emprenedoria, mobilitat internacional, o, directament, de contractació per a ocupacions concretes.
   

  Programa Fem ocupació per a joves

  El programa "Fem ocupació per a joves" permet als joves obtenir una qualificació a través d'una contractació. És a dir, el jove es forma a la vegada que adquireix experiència professional. Es facilita orientació al jove a través d'un tutor que en fa el seguiment individualitzat.
Cursos relacionats