Orientació Acadèmica

Com tornar a estudiar

 • Si has pres la decisió de tornar a estudiar, has d'informar-te bé dels passos a seguir per poder escollir el curs que millor respongui a les teves necessitats.

  Per tornar a estudiar, un dels aspectes més importants és que estiguis motivat per aconseguir el teu objectiu. La bona actitud cap a aquesta nova aventura és una de les claus de l'èxit.

  A banda de l'actitud, és important que et facis una sèrie de preguntes que t'ajudaran a trobar el millor curs per a tu:
  Volver a estudiar

  Què vull estudiar i per què?

  El primer pas de tots és definir el motiu pel qual es vol tornar a estudiar: per trobar una nova feina, per aconseguir una titulació oficial que ajudi a promocionar-te professionalment, per oci,...

  En aquest pas és important definir el tipus de curs i la temàtica.

  Per poder prendre bé aquesta decisió és important que coneguis diferents professions i sectors professionals, les tendències de mercat, les tasques de cada tipus de professional, les professions amb major i menor demanda, etc.

  Tota aquesta informació t'ajudarà a escollir el millor curs.

  Moltes vegades, hi haurà més d'un curs que respongui al teu objectiu, els criteris per escollir bé un curs t'ajudaran a trobar el millor per a tu.

  A quins estudis puc accedir?

  En funció dels estudis previs que tinguis, podràs accedir a un tipus de formació o a una altra.

  Si la titulació a la que vols accedir no és oficial, hauràs de complir amb els requisits establerts per cada centre formatiu, aquests poden variar en funció del centre i del tipus d'estudis.

  En el cas de titulacions oficials, hauràs de complir amb els requisits d'accés a la titulació. En els següent requadre pots veure les principals titulacions oficials i els seus requisits d'accés:
   
  Estudis Requisits d'accés (complir amb un dels següents):
  Batxillerat
  • ESO
  CFGM*
  CFGS*
  • CFGM + prova o curs d'accés
  • Prova d'accés general i específica
  GRAU
  MÀSTER
  • Grau
  *Hi ha CFGM i CFGS específics d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. En ambdós casos, a banda de complir amb els requisits bàsics d'accés a l'FP, s'hauran de superar també unes proves artístiques o esportives per acreditar les habilitats necessàries per cursar amb èxit aquests estudis.

  Si no tens els requisits específics d'accés per a la titulació que vols accedir, hi ha cursos que et poden preparar per a les diferents proves d'accés.

  Quina titulació vull aconseguir?

  L'objectiu dels estudis marcarà el tipus de titulació que vols obtenir.

  Cursar una titulació oficial és molt recomanable si vols accedir a determinades professions o llocs de treball que ho requereixin.

  Si no és així, pots cursar altres titulacions no oficials. El criteri per escollir és que el curs respongui a les teves necessitats i que la titulació sigui reconeguda.

  El centre on cursar els estudis també és important. Hi ha centres més o menys especialistes i amb major o menor prestigi. Conèixer al detall els criteris per escollir un centre t'ajudarà a triar el que millor s'adapti a les teves necessitats.

  Com vull estudiar?

  Actualment, pots decidir fer uns estudis de forma presencial, en format b-learning, a distància o on-line.

  Abans d'escollir la modalitat d'estudi, analitza els avantatges i inconvenients de cada modalitat:

  Estudis presencials:
  Avantatges Inconvenients
  - Existeix un contacte directe entre el professorat i l'alumnat.
  - Hi ha una clara organització dels horaris i el calendari.
  - Els horaris de classe són fixes.
  - T'has de desplaçar.

  Estudis on-line o a distància:
  Avantatges Inconvenients
  - L'alumnat té llibertat per organitzar-se el seu calendari d'estudi.
  - Es pot estudiar des de qualsevol lloc i a qualsevol hora.
  - No hi ha un contacte presencial amb el professorat i l'alumnat.
  - L'alumnat ha de tenir un mínim de competències tecnològiques per seguir amb èxit els estudis.
  - L'alumnat ha de ser molt organitzat i constant.

  Abans d'escollir la modalitat és important que analitzis com aprens millor.

  En el cas dels estudis on-line, les competències tecnològiques són clau per poder-los seguir amb èxit. Si no tens un mínim d'aquests coneixements o no tens constància i organització, aquesta modalitat no és la més indicada.

  En alguns estudis, la part pràctica és fonamental, i realitzar-los de forma presencial és la millor opció.

  Tinc els recursos suficients?

  El factor econòmic pot ser un condicionant important a l'hora d'escollir un curs.

  Si no disposes dels recursos suficients, hauràs de valorar bé l'objectiu del curs i si aquest, dona resposta a les teves necessitats.

  Per això, és important que sàpigues que hi ha formes de finançar els teus estudis a través de beques i ajudes.

  Una altra opció és fer un curs gratuït.

  De quant temps disposo?

  El temps disponible i la bona organització d'aquest és un aspecte clau per tornar a estudiar.

  Abans d'escollir un curs és important que valoris el temps real que li podràs dedicar i en funció d'aquest, escollir un curs de major o menor dedicació, o decidir fer el curs de forma més intensiva o extensiva.

  Estudiar de nou suposa un esforç i una inversió de temps, per això serà important que ho puguis compaginar amb la teva vida diària.


  Una vegada hagis respost aquestes preguntes, pots començar a buscar el millor curs per a tu.
Cursos relacionats