EANE - Escuela Abierta de Negocios

Curs d'Administració de Comunitats de Propietaris (online)

EANE - Escuela Abierta de Negocios

Descripció

En aquest curs es desenvolupen tots els elements necessaris per a la perfecta tasca de l'administrador d'immobles, basant-nos en tres grans apartats La Propietat Horitzontal amb les característiques pròpies d'una administració d'edificis i comunitats eficaç. L'estudi de la nova Llei d'Arrendaments Urbans aprofundint en les relacions contractuals entre propietari i inquilí l'administració dels Recursos Econòmics de la comunitat de propietaris.

El temari és clarament pràctic amb la finalitat que l'assumpció de coneixements es transfereixi en una aplicació exacta i pràctica, definitivament professional.

Temari del curs

Unitat 1. Característiques generals i àmbit d'aplicació
• Naixement de la propietat horitzontal.
• Aplicació de la Llei de propietat horitzontal.
Unitat 2. Constitució de la comunitat de propietaris
• Règim de la propietat per pisos o locals.
• L'acció de divisió.
• El títol constitutiu.
• El Reglament de règim interior.
Unitat 3. Elements privatius i comuns
• Obres, elements comuns i privatius. Activitats prohibides.
• La divisió, agrupació, segregació i agregació de pisos i locals.
Unitat 4. Drets i obligacions dels propietaris
• Obligacions dels propietaris.
Unitat 5. Obres i activitats
• Realització d'obres per part de la comunitat.
• Obres: noves instal·lacions, serveis i millores.
• Obres: construccions de noves plantes o alteracions de l'edifici.
Unitat 6. Òrgans de govern de la comunitat
• Òrgans de govern de la comunitat.
Unitat 7. La junta de propietaris
• Funcions de la Junta de propietaris.
• Assistència i votacions en Junta.
• Convocatòria de les Juntes.
Unitat 8. Acords de la junta de propietaris
• Normes per als acords de la Junta de propietaris.
• Impugnació dels acords.
• El llibre d'actes.
Unitat 9. Responsabilitat de la comunitat de propietaris
• Obligacions de l'administrador.
• Procediment davant les obligacions.
• Deutes de la comunitat de propietaris.
Unitat 10. Extinció i tractaments registrals
• Extinció del règim de la propietat horitzontal.
• Complexos immobiliaris.
• Constitució del fons de reserva.
• Els elements comuns i la inscripció registral.
• Els processos anteriors.
• Derogacions i vigència de la llei.
Veure més

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua: Sense exàmens presencials

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs, l'Escola li atorgarà el diploma d'Administració de Comunitats de Propietaris reconegut per associacions professionals que et permetin exercir una professió amb garanties.

Perspectives laborals

Treballar En una gestoria, assessoria, administració de finques.
Gestió I assessorament en una administració de finques

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Administració de Comunitats de Propietaris (online)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Administració de Comunitats de Propietaris (online)