Curs d'Administració de Comunitats de Propietaris (online)

1102 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
EANE - Escuela Abierta de Negocios
Curs d'Administració de Comunitats de Propietaris (online)
Sol·licita informació
Curs
On-line
150 hores
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs estudia tots els elements necessaris per a la perfecta tasca de l'administrador d'immobles a partir de tres apartats principals:
• La Propietat Horitzontal amb les característiques pròpies d'una eficaç administració d'edificis i comunitats.
• L'estudi de la nova Llei d'Arrendaments Urbans aprofundint en les relacions contractuals entre propietari i llogater.
• L'administració dels Recursos Econòmics de la comunitat de propietaris.
El temari es basa en una metodologia pràctica amb l'objectiu que els coneixements s'adquireixin en una aplicació exacta i pràctica, totalment professional.

Temari

Unitat 1. Característiques generals i àmbit d'aplicació
• Naixement de la propietat horitzontal.
• Aplicació de la Llei de propietat horitzontal.
Unitat 2. Constitució de la comunitat de propietaris
• Règim de la propietat per pisos o locals.
• L'acció de divisió.
• El títol constitutiu.
• El Reglament de règim interior.
Unitat 3. Elements privatius i comuns
• Obres, elements comuns i privatius. Activitats prohibides.
• La divisió, agrupació, segregació i agregació de pisos i locals.
Unitat 4. Drets i obligacions dels propietaris
• Obligacions dels propietaris.
Unitat 5. Obres i activitats
• Realització d'obres per part de la comunitat.
• Obres: noves instal·lacions, serveis i millores.
• Obres: construccions de noves plantes o alteracions de l'edifici.
Unitat 6. Òrgans de govern de la comunitat
• Òrgans de govern de la comunitat.
Unitat 7. La junta de propietaris
• Funcions de la Junta de propietaris.
• Assistència i votacions en Junta.
• Convocatòria de les Juntes.
Unitat 8. Acords de la junta de propietaris
• Normes per als acords de la Junta de propietaris.
• Impugnació dels acords.
• El llibre d'actes.
Unitat 9. Responsabilitat de la comunitat de propietaris
• Obligacions de l'administrador.
• Procediment davant les obligacions.
• Deutes de la comunitat de propietaris.
Unitat 10. Extinció i tractaments registrals
• Extinció del règim de la propietat horitzontal.
• Complexos immobiliaris.
• Constitució del fons de reserva.
• Els elements comuns i la inscripció registral.
• Els processos anteriors.
• Derogacions i vigència de la llei.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs, l'Escola li atorgarà el diploma d'Administració de Comunitats de Propietaris reconegut per associacions professionals que et permetin exercir una professió amb garanties.

Perspectives laborals

Treballar En una gestoria, assessoria, administració de finques. Gestió I assessorament en una administració de finques

Professorat

Tutor personal: A la teva disposició per dubtes i seguiment

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua: Sense exàmens presencials
Curs d'Administració de Comunitats de Propietaris (online)
EANE - Escuela Abierta de Negocios
Campus i seus: EANE - Escuela Abierta de Negocios
Escuela abierta de negocios - EANE
Avda. Meridiana 354 10º 08027 Barcelona
Sol·licita informació
X