Administració de Sistemes informàtics en Xarxa

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
2 anys
Consulteu el preu

Descripció

Administració de Sistemes informàtics en Xarxa.

Temari

Mòduls 1r curs
• Implantació de sistemes operatius.
• Gestió de bases de dades.
• Programació bàsica.
• Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació.
• Administració de sistemes gestors de bases de dades.
• Planificació i administració de xarxes.
• Formació i orientació laboral.
• Empresa i iniciativa emprenedora ..
• Habilitats personals, socials i professionals (tutoria).

Mòduls 2n curs
• Fonaments de maquinari.
• Administració de sistemes operatius ..
• Planificació i administració de xarxes ..
• Serveis de xarxa i internet.
• Implantació d'aplicacions web.
• Administració de sistemes gestors de bases de dades.
• Seguretat i alta disponibilitat.
• Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa.
• Habilitats personals, socials i professionals (tutoria).
• FCT.

Durada

Durada 2 cursos: 1.683 hores lectives. 317 hores en empreses.

Objectius

Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat de recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Titulació obtinguda

Tècnic / a Superior en Administració de sistemes informàtics en Xarxa.

Pràctiques

Si, 317 hores en empreses

Perspectives laborals

Tècnic en administració de sistemes. Responsable d'informàtica. Tècnic en serveis d'internet. Tècnic en serveis de missatgeria electrònica. Tècnic en teleassistència. Tècnic en administració de bases de dades. Tècnic de xarxes. Supervisor de sistemes. Tècnic en serveis de comunicacions. Tècnic en entorns web.

Preu

Consulteu el preu
Preu a consultar

Avantatges del curs

Formació amb continguts CISCO. Visites tècniques: CESCA, MARENOSTRUM, etc. Espai web a l'allotjament de les pàgines web. Laboratori propi d'equips telemàtics.
Campus i seus: Jesuïtes Bellvitge. Centre d'Estudis Joan XXIII
Jesuïtes Bellvitge. Centre d'Estudis Joan XXIII
Av. Mare de Déu de Bellvitge 100-110 08907 L'Hospitalet (Barcelona)
Cursos més populars
X