RTM CALIDAD Y FORMACION

Curs d'AUDITOR INTERN en Sistemes de Gestió basats en les Normes ISO 9001 + ISO 14001+ ISO 45001

RTM CALIDAD Y FORMACION

Curs
Presencial
16 Hores
450 €

Descripció

Capacitat con auditor intern en les principals normes de referència:

ISO 9001 (qualitat), ISO 14001 (mediambient), ISO 45001 (Seguretat i salut)

Temari del curs

• Introducció a les auditories dels Sistemes de Gestió de les normes de referència
• Definicions i conceptes fonamentals. • Els participants de les auditories: client, auditor, auditat.
• Les dades objectives en el marc de les auditories que permeten avaluar l'eficàcia d'un Sistema de Gestió de la Qualitat, Ambiental i Seguretat i Salut en el Treball. No conformitats. Processos de millora contínua.
• Gestió d'un Programa anual d'auditories.
• Competència dels auditors. UNEIX EN ISO 19011:2018. Eficàcia, conducta professional i normes de responsabilitat.
• Realització de l'auditoria: pla de l'auditoria, preparació, selecció de la mostra, reunió inicial, recollida d'evidències, reunió final.
• Documents necessaris en una auditoria i registres que es generen.
• Preparació de les conclusions de l'auditoria: informe d'auditoria.
• Seguiment de les accions derivades de les auditories.
• Cas pràctic per a cadascuna de les normes: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001
Veure més

Destinataris

Directius, comandaments i tècnics de producció, i altres professionals dels departaments de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut en el Treball que requereixin realitzar auditories individuals per norma (9001,14001,45001) o combinació d'elles, tant internes com a proveïdors. o que requereixin mantenir, actualitzar o millorar els seus coneixements i competències com a auditors que reben auditories com auditats.

Requisits

Coneixements previs de les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001

Metodologia

Utilitzen una metodologia eminentment pràctica learning by doing", és a dir, són pràctics i participatius (60%-80% del temps es dedica a casos pràctics)

Horari/Torn

De 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30 hores

Places

15

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona: C/ Berruguete 92, 1º 2ª - Zona Olímpica Nou Vall d'Hebrón. 08035 Barcelona.

Objectius


  • Planificar i organitzar una auditoria perquè compleixi amb els requisits de cadascuna de les normes de referència.

  • Conèixer les responsabilitats dels auditors, auditats i client i saber dimensionar l'equip auditor.

  • Conèixer els fonaments teòrics i pràctics per a la realització d'auditories internes i qualificar auditors interns segons les normes de referència.

  • Adquirir els coneixements necessaris i donar les pautes i habilitats requerides per a afrontar amb èxit auditories tant internes com de les entitats externes.

  • Aprendre a redactar un informe d'auditoria, incloses les no conformitats, observacions i àrees de millora.Titulació obtinguda

En finalitzar el curs (sempre que els participants hagin assistit a un 75% de les hores del curs) se'ls lliurarà un diploma acreditatiu de l'assistència al curs i aprofitament de tots els coneixements que en l'es han impartit.

Promocions

Descomptes:

  • Aturats: 50%

  • Professionals autònoms i particulars: 30%

  • Empresa: 20% a partir de la 2a inscripció per a la mateixa convocatòria


No acumulables amb altres descomptes o accions promocionals.D'aquest import, Les empreses que compleixin els requisits podran bonificar-se el seu import dels pagaments realitzats mensualment a la Seguretat Social. RTM realitza la gestió de la bonificació davant FUNDAE en el cas de sol·licitar-lo l'empresa client.El preu inclou: assistència al curs, documentació de l'alumne, els coffee breaks, els menjars i certificat d'assistència .

Preu

450 €
450 Euros + 21% IVA. Bonificable davant FUNDAE per a treballadors en actiu (no autònoms)

Avantatges del curs

Beneficis per als participants:

1) La metodologia emprada en els nostres cursos és eminentment pràctica. Els cursos estan enfocats per a la posterior aplicació en l'entorn professional del participant (el 60- 80% del temps es dedica a casos pràctics). Metodologia d'impartició participativa i pràctica ("learning by doing").

2) Entenem que el Formador és clau en aquesta tasca. És acuradament seleccionat i disposa dels coneixements, experiència i aptituds formatives adequades.

3) Durant els cursos es realitzen proves de comprensió, per a comprovar el grau de seguiment de la matèria per part dels participants. Es porta a terme un seguiment personalitzat per a cada participant.

4) En finalitzar els cursos els participants emplenen qüestionaris d'avaluació de la qualitat del curs amb la finalitat de mesurar l'abast dels objectius programats en la nostra formació i millorar contínuament per a poder complir les expectatives de nostres assisteix

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'AUDITOR INTERN en Sistemes de Gestió basats en les Normes ISO 9001 + ISO 14001+ ISO 45001

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'AUDITOR INTERN en Sistemes de Gestió basats en les Normes ISO 9001 + ISO 14001+ ISO 45001