Curs d'AUDITOR INTERN en Sistemes de Gestió basats en les Normes ISO 9001 + ISO 14001+ ISO 45001

1077 Persones estan visitant aquest curs
Preu 450 €
Sol·licita informació
RTM CALIDAD Y FORMACION
Curs d'AUDITOR INTERN en Sistemes de Gestió basats en les Normes ISO 9001 + ISO 14001+ ISO 45001
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Barcelona
16 hores
Preu 450 €

Descripció

Capacitat con auditor intern en les principals normes de referència:
ISO 9001 (qualitat), ISO 14001 (mediambient), ISO 45001 (Seguretat i salut)

Temari

• Introducció a les auditories dels Sistemes de Gestió de les normes de referència
• Definicions i conceptes fonamentals. • Els participants de les auditories: client, auditor, auditat.
• Les dades objectives en el marc de les auditories que permeten avaluar l'eficàcia d'un Sistema de Gestió de la Qualitat, Ambiental i Seguretat i Salut en el Treball. No conformitats. Processos de millora contínua.
• Gestió d'un Programa anual d'auditories.
• Competència dels auditors. UNEIX EN ISO 19011:2018. Eficàcia, conducta professional i normes de responsabilitat.
• Realització de l'auditoria: pla de l'auditoria, preparació, selecció de la mostra, reunió inicial, recollida d'evidències, reunió final.
• Documents necessaris en una auditoria i registres que es generen.
• Preparació de les conclusions de l'auditoria: informe d'auditoria.
• Seguiment de les accions derivades de les auditories.
• Cas pràctic per a cadascuna de les normes: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001

Destinataris

Directius, comandaments i tècnics de producció, i altres professionals dels departaments de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut en el Treball que requereixin realitzar auditories individuals per norma (9001,14001,45001) o combinació d'elles, tant internes com a proveïdors. o que requereixin mantenir, actualitzar o millorar els seus coneixements i competències com a auditors que reben auditories com auditats.

Requisits

Coneixements previs de les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Utilitzen una metodologia eminentment pràctica learning by doing", és a dir, són pràctics i participatius (60%-80% del temps es dedica a casos pràctics)

Objectius

  • Planificar i organitzar una auditoria perquè compleixi amb els requisits de cadascuna de les normes de referència.
  • Conèixer les responsabilitats dels auditors, auditats i client i saber dimensionar l'equip auditor.
  • Conèixer els fonaments teòrics i pràctics per a la realització d'auditories internes i qualificar auditors interns segons les normes de referència.
  • Adquirir els coneixements necessaris i donar les pautes i habilitats requerides per a afrontar amb èxit auditories tant internes com de les entitats externes.
  • Aprendre a redactar un informe d'auditoria, incloses les no conformitats, observacions i àrees de millora.

Titulació obtinguda

En finalitzar el curs (sempre que els participants hagin assistit a un 75% de les hores del curs) se'ls lliurarà un diploma acreditatiu de l'assistència al curs i aprofitament de tots els coneixements que en l'es han impartit.

Promocions

Descomptes:
  • Aturats: 50%
  • Professionals autònoms i particulars: 30%
  • Empresa: 20% a partir de la 2a inscripció per a la mateixa convocatòria
No acumulables amb altres descomptes o accions promocionals.

D'aquest import, Les empreses que compleixin els requisits podran bonificar-se el seu import dels pagaments realitzats mensualment a la Seguretat Social. RTM realitza la gestió de la bonificació davant FUNDAE en el cas de sol·licitar-lo l'empresa client.

El preu inclou: assistència al curs, documentació de l'alumne, els coffee breaks, els menjars i certificat d'assistència .

Preu

Preu 450 €
450 Euros + 21% IVA. Bonificable davant FUNDAE per a treballadors en actiu (no autònoms)

Avantatges del curs

Beneficis per als participants: 1) La metodologia emprada en els nostres cursos és eminentment pràctica. Els cursos estan enfocats per a la posterior aplicació en l'entorn professional del participant (el 60- 80% del temps es dedica a casos pràctics). Metodologia d'impartició participativa i pràctica ("learning by doing"). 2) Entenem que el Formador és clau en aquesta tasca. És acuradament seleccionat i disposa dels coneixements, experiència i aptituds formatives adequades. 3) Durant els cursos es realitzen proves de comprensió, per a comprovar el grau de seguiment de la matèria per part dels participants. Es porta a terme un seguiment personalitzat per a cada participant. 4) En finalitzar els cursos els participants emplenen qüestionaris d'avaluació de la qualitat del curs amb la finalitat de mesurar l'abast dels objectius programats en la nostra formació i millorar contínuament per a poder complir les expectatives de nostres assisteix

Professorat

MÒNICA RICART PERALES Enginyera Tècnica en Química Industrial, intensificació al mig Ambient. Posseeix més de 15 anys d'experiència com a Consultora, treballant en el desenvolupament i implantació de projectes basats en les Normes ISO 14001 reglament EMAS, ISO 9001 i ISO 45001. Posseeix extensos coneixements i experiència en múltiples sectors. Així mateix, presenta àmplia experiència com a Formadora, complint el perfil requerit (bona comunicadora, amb vocació de formar, etc.)

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona: C/ Berruguete 92, 1º 2ª - Zona Olímpica Nou Vall d'Hebrón. 08035 Barcelona.

Horari

De 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30 hores
Curs d'AUDITOR INTERN en Sistemes de Gestió basats en les Normes ISO 9001 + ISO 14001+ ISO 45001
RTM CALIDAD Y FORMACION
Campus i seus: RTM CALIDAD Y FORMACION
RTM CALIDAD Y FORMACION Barcelona
C/Berruguete 92, 1º2ª (Zona Olimpica Nou Vall d'Hebrón) 08035 Barcelona
Sol·licita informació
X