Curs Professionalitzador de Community Management (UOC)

Curs
On-line
90 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
Els Mitjans socials han revolucionat el món de la comunicació i han arribat per a quedar-se. Cap empresa pot mantenir-se al marge. Per això, el mercat laboral precisa de professionals de tots els sectors capaços de gestionar la comunicació d'empreses i institucions en les diferents xarxes socials.
La del Community Manager és una professió emergent, una peça imprescindible en la gestió de la comunicació corporativa. És bàsic dominar les eines però també conèixer les tècniques de comunicació en un entorn digital i ser capaç de dissenyar una òptima estratègia mitjà social i avaluar els resultats.

Temari

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.
COMMUNITY MANAGEMENT

Proporciona una visió global i una base conceptual, estratègica i operativa del Mitjà social Màrqueting i del Community Manager comoperfil professional emergent. La seva missió és elaborar, gestionar i dinamitzar comunitats entorn d'una marca, organització, esdeveniment o causa social en la xarxa, en sintonia amb el màrqueting de l'organització.

L'assignatura permet obtenir les claus per a idear i implementar estratègies i operatives de Community Manager tant per a obrir nuevosmercados a les petites i mitjanes empreses com per a facilitar l'establiment de converses amb els clients i públics de lasorganizaciones de qualsevol dimensió.

Programa:
CONCEPTES BÀSICS EN MITJANS SOCIALS
 • Introducció als mitjans socials
 • Introducció al community management
 • Punt de partida: establiment d'objectius i determinació de KPI
 • Etapes de dinamització en xarxes socials
 • El paper de les empreses i institucions en els mitjans socials
ESTRATÈGIA EN MITJANS SOCIALS
 • Estratègia en mitjans socials
 • Fases d'una estratègia mitjà social
MONITORATGE DE LA MARCA EN LA XARXA
 • Definició de monitoratge i reputació en línia
 • Què monitorar, com i on
 • Eines de monitoratge de tràfic i influència que hauríem de conèixer
TREBALL DIARI D'UN COMMUNITY MANAGER
 • Perfil del community manager
 • Gestió de comunitats
 • Gestió de la reputació de les marques
 • Monitoratge de tràfic i influència

Competències per a les quals et prepara el curs

Comprendre i valorar els aspectes clau de la web social i assumir els fonaments dels mitjans socials per a determinar una estratègia de mitjà social. Crear un pla estratègic en mitjans socials en funció d'uns objectius i dissenyar i aplicar un pla d'acció que aconsegueixi una correcta execució del pla estratègic. Monitorar i valorar l'impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les organitzacions. Exercir les funcions operatives d'un community manager creant i gestionant la comunitat i la reputació d'acord amb els objectius de l'organització, amb les eines més adequades.

Requisits

 • Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada.

Metodologia

Model formatiu de la UOC: Centrat en l'aprenentatge, la flexibilitat, l'accessibilitat i la col·laboració. Formació superior a la teva mesura:Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis. Diploma d'extensió universitària:Amb la garantia d'UOC X.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Data d'inici docència: 23 de febrer 2024.

Objectius

Entendre què és la web social i els mitjans socials identificant els diferents canals en els quals es desenvolupen. Identificar i adquirir les bases teòriques per a dur a terme la funció del community manager. Ser capaç de determinar l'estratègia i identificar els passos principals per a la correcta definició d'una estratègia mitjà social màrqueting, identificant les noves tendències en la web social per a implementar-les. Detectar les necessitats de cada projecte on volem implementar una estratègia en mitjans socials. Identificar les diferents fases (definició, vertebració i mesurament), la qual cosa ens permetrà modificar i aconseguir que els projectes evolucionenen funció d'uns resultats. Crear un pla estratègic en mitjans socials en funció d'uns objectius. Dissenyar un pla d'acció que aconsegueixi una correcta execució del pla estratègic. Entendre l'impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les empreses.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat de EducaciOnline en Community Management.

Promocions

Fracciona fàcil.

Borsa de treball

Borsa de Treball de la UOC: Ofertes de treball, informació pràctica, assessorament i molts avantatges més.

Tipus d'avaluació

40% Proves avaluació continua 33% Activitats dirigides 17% Treball individual 10% Treball final
Curs Professionalitzador de Community Management (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X