Curs Tecnologies Multimèdia Aplicades TMA I

Curs
Presencial
Terrassa (Barcelona)
600 €

Descripció

objectius:
Conèixer els diferents àmbits d'ús de les tecnologies multimèdia, en relació amb la formació, la salut, l'oci o entreteniment, així com els negocis i altres activitats professionals. Comprendre l'àmbit de coneixement de la prospectiva i conèixer la previsió d'ús de les tecnologies multimèdia que es desprèn d'estudis de prospectiva tecnològica. Revisar projectes innovadors d'aplicació de les tecnologies multimèdia als diferents sectors d'activitat.

Temari

Introducció a la prospectiva i al mètode Delphi.
1. La prospectiva: definició.
2. Mètodes d'estudi utilitzats en la prospectiva.
3. El mètode Delphi. Descripció detallada per aplicar en l'assignatura.
Entorns virtuals i aplicacions multimèdia en els àmbits de la formació, la salut, els negocis, l'empresa i les activitats professionals i, l'oci: estat de l'art i previsió.
1. Història de l'ús de les tecnologies i aplicacions multimèdia en cadascun dels àmbits.
2. Tecnologies i aplicacions multimèdia que s'estan utilitzant actualment en cada àmbit i previsió a curt i mitjà termini.

Destinataris

Professionals que estiguin interessats a actualitzar i ampliar els seus coneixements en el camp de les tecnologies multimèdia.

Durada

DATA INICI: 21/09/12 DURADA: 4 MESOS CRÈDITS ECTS: 6

Lloc on s'imparteix el curs

Terrassa
Curs Tecnologies Multimèdia Aplicades TMA I
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia. CITM-UPC
Campus i seus: Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia. CITM-UPC
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia. CITM-UPC
C. de la Igualtat, 33 08222 Terrassa (Barcelona)
Cursos més populars
X