Curs Universitari d'Introducció al món clàssic: mitologia grega.Universitat de Lleó - IAEU

Descripció

PRESENTACIÓ:

El predomini de les ciències dedicades a la instrumentació tecnològica ha passat a ser la característica fonamental que sembla definir la nostra societat.  

En els últims anys i des dels centres de major desenvolupament científic i tecnològic, alguns sectors del món empresarial i financer, organitzacions socials i polítiques diverses, deixen sentir una veu d'alarma en relació a la formació universitària ia l'especialització professional.  

En efecte, la més alta especialització tecnològica, "capaç d'optimitzar l'eficàcia", no assegura entendre alguna cosa de la subjectivitat del nostre temps.

Podria ser que conèixer Antígona ajudarà als polítics i als científics socials a entendre una mica més dels nous fenòmens de localisme extrem que sorgeixen per tot arreu com a contrapunt de la globalització.I que Medea ensenyés alguna cosa als comitè de Bioètica que decideixen sobre els límits i es plantegen l'abast de les noves formes de procreació humana.

Aquesta lació que la Cultura, que és una apel.lació a obrir les ments, redimensiona el camp de la formació permanent, resitua i revaloritza certs estudis "poc eficaços", entre ells el coneixement del món clàssic.

És en aquesta cruïlla actual que inscriure el curs "Introducció al món clàssic.La mitologia grega i els seus ecos literaris ", preparat per Carlos García Gual, Catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid.

En el desafiament d'una formació universitària menys escindida i més abarcadora de les possibilitats humanes, el curs proposa l'actualitat de l'atractiu dels clàssics grecs, amb la seva insuperable capacitat per explicar el món i el destí dels homes.El fervor de les generacions testifica que s'ha trobat en ells un missatge de renovada i persistent agudesa, plasmat amb elegància.  

Antígona i Medea, Prometeu i Ulisses són algunes de les figures mítiques i heroiques que podrem estudiar en el curs.


OBJECTIUS:

- Accedir a la gran tradició humanista de la cultura occidental el llegat perdura encara, a través de la lectura dels clàssics antics.  
- Descobrir el misteriós atractiu dels textos clàssics, de la seva inesgotable capacitat de suggerir i de suscitar els ecos més íntims de cada lector.  
- Ressuscitar imatges i raons que permetin redescobrir el missatge xifrat que un autor envia des del passat.  
- Insistir en la importància de la imaginació narrativa per a la configuració de la intel.ligència crítica, la memòria i la creativitat.  


METODOLOGIA:

Tots els cursos dels Programes AEU estan dissenyats per ser realitzatsíntegrament en línia . Per participar-hi no cal que es desplaci en cap moment del seu lloc de residència: n'hi ha prou amb un ordinador connectat a Internet per accedir al Campus Virtual de la Universitat.Un cop al Campus, es cursa en les mateixes condicions ia tots els efectes que els alumnes d'ensenyaments presencials.  

Els cursos no desenvolupen "classes" a l'estil tradicional, sinó que l'estudi es desenvolupa a partir de continguts que han rebut un tractament didàctic especial per a la modalitat de formació no presencial en entorns virtuals d'aprenentatge.El contingut dels diferents blocs temàtics dels cursos es distribueix en  Mòduls didàctics   que pot descarregar al disc dur del seu ordinador.  

El  Campus Virtual   facilita a l'estudiant un ampli canal d'informació mitjançant diferents mitjans telemàtics de comunicació.L'estudiant està assessorat en tot moment per  tutors i consultors   als quals pot acudir per a qualsevol consulta.La comunicació entre alumnes i alumnes amb professors i tutors es realitza a l'interior de l'aula virtual per mitjà de missatges email a bústies individuals i bústies compartits (Fòrums, Debats, Grups i també amb Xat).  

ElsProfessors , Igual del que es desenvolupa en l'ensenyament presencial, plantegen per aquests canals de comunicació temes a debatre, responen a preguntes dels alumnes, proposen lectures complementàries, orienten la investigació.  L'ensenyament és asincrònica, no requereix per tant horaris predeterminats.

D'altra banda,  l'avaluació   es realitza de manera continuada al llarg de tot el curs, té en compte la participació de cada alumne en els Fòrums, en les consultories i en els Debats, l'avaluació dels Mòduls Didàctics i, finalment, la realització i aprovació d'una monografia o assaig final.  


DIPLOMA:

Curs Universitari d'actualització Introducció al món clàssic.La mitologia grega i els seus ecos literaris

Otorgat per:

Universitat de Lleó
ICE
IAEU


Temari

Nombre de crèdits: 4 crèdits.  
Nombre d'hores: 60 hores.  
Durada-intensiu: 3 mesos.  

Mòdul Taller de Campus  
Classes pràctiques de navegació per Internet i funcionament del Campus Virtual de la Universitat.  

Temari:

La lectura dels clàssics.  
Mite i literatura a Grècia.Els gèneres literaris i els mites.  
La pervivència dels mites en la literatura moderna.  
La mitologia grega.  
Teogonia i cosmogonia.  
Els grans déus.  
Els grans herois.  
L'èpica heroica.La Ilíada.  
La tragèdia i els mites.Antígona  
Algunes figures mítiques i la seva pervivència literària.  
Dionís.  
Hermes.  
Prometeu  
Jàson i Medea.  
Teseu.  
Ulisses.  

Tutories i debats al Campus Virtual  

Destinataris

Titulats universitaris

Els estudiants universitaris i professionals que no disposin d'una titulació universitària homologada rebran una certificació dels estudis.  

La Comissió d'Admissió valorarà en cada cas els antecedents acadèmics, científics i professionals dels candidats.
 

Durada

60 hores

Promocions

15 becas totales.
Curs Universitari d'Introducció al món clàssic: mitologia grega.Universitat de Lleó - IAEU
Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Campus i seus: Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Escuelas Pías 28 08017 Barcelona
Cursos més populars
X