Diploma d'Especialització de Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals

6 Persones han demanat informació
1095 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.565 €
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Preu 3.565 €

Descripció

10% descompte!
Actualment, la societat de la informació i el coneixement genera un ampli procés de transformació de l'activitat de les organitzacions. Prenent com a marc de referència els canvis del mercat laboral i les transformacions organitzatives, el diploma d'especialització en línia de Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals vol dotar de competències per a la gestió dels recursos humans i les relacions laborals des d'una orientació interdisciplinària.
La gestió de persones a l'organització parteix d'uns principis socials, econòmics i jurídics que s'han de conèixer per poder gestionar-la eficaçment. En aquest sentit, l'objectiu és dotar l'estudiant dels coneixements, les tècniques i els fonaments necessaris per a la gestió de persones i la seva aplicació correcta en l'àmbit empresarial. S'hi introdueixen, des del punt de vista econòmic, jurídic i social, continguts lligats a les tècniques, les activitats i les noves formes de gestió de recursos humans; s'hi aborden els conceptes, les institucions i les eines jurídiques d'utilitat per a la gestió de les relacions laborals; i s'analitzen els factors de l'activitat laboral que interfereixen positivament i negativament en la salut laboral mitjançant la prevenció de riscos laborals i riscos psicosocials derivats de la feina, per fomentar i mantenir el nivell més alt de benestar físic, mental i social dels treballadors.

Temari

Primer semestre
 • Transformacions del treball (4 ECTS)
 • Organització del treball i pràctiques de recursos humans (4 ECTS)
 • Aspectes legals dels recursos humans (I) (4 ECTS)
Segon semestre
 • Aspectes legals dels recursos humans (II) (4 ECTS)
 • Salut i qualitat de vida a la feina (4 ECTS)
 • Taller d'habilitats socials (4 ECTS)
 • Treball final de postgrau (6 ECTS)

Competències per a les quals et prepara el curs

Obtenir una visió de conjunt de lentorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans entenent de forma integrada les perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa. Implementar pràctiques de recursos humans i dorganització del treball que promoguin el potencial innovador de les persones i de lorganització en el seu conjunt. Dissenyar plans per promoure un entorn de desenvolupament de les persones, fomentar la qualitat de vida a la feina i respondre a la diversitat i als principis d'igualtat d'oportunitats. Desenvolupar habilitats d'autogestió i interpersonals per assolir objectius propis, grupals i organitzatius, i establir i mantenir relacions positives. Crear i/o aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC i especialment internet de manera avançada.

Destinataris

Perfils
El programa permet assolir competències per concretar actuacions i incidir en l"aplicació d"aspectes clau en l"àmbit de la gestió dels recursos humans i de les relacions laborals.
En el cas dels graduats en Psicologia, Ciències del Treball, Dret, ADE o Economia, entre d'altres, permet aprofundir diversos aspectes de l'àmbit de la gestió de persones.
A qui s'adreça
S'adreça a les persones que vulguin orientar la seva activitat professional cap a la gestió de persones a les organitzacions i especialitzar-se en aquesta funció en el context de la societat del coneixement.
Sortides professionals
 • Professionals i tècnics en recursos humans a empreses i organitzacions.
 • Col·lectius de persones que necessiten coneixements tècnics per a la gestió del capital humà a les organitzacions.

Requisits

Requisits d'accés
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de la següent experiència professional:
 • 2 anys d'experiència a qualsevol d'aquests àmbits: Administració, Recursos Humans, Dret, Ciències Socials / Ciències del Comportament, Administració d'Empreses, Enginyeria, Econòmiques, Humanitats.
Coneixements previs:
 • Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent al nivell B2 del marc europeu comú de llengües.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

'objectiu general del postgrau és desenvolupar competències que permetin exercir com a professional tècnic en recursos humans a les organitzacions i en el context laboral actual. En concret, els objectius són els següents:
 • Analitzar el procés de transició de la societat industrial a la societat del coneixement.
 • Conèixer limpacte de la tecnologia, lorganització del treball i la qualificació dels treballadors sobre els processos laborals.
 • Posar en pràctica tècniques per a la incorporació, el desenvolupament i l'avaluació de l'exercici dels recursos humans a l'organització.
 • Conèixer els factors que afavoreixen la generació duna cultura dempresa preventiva.
 • Analitzar els factors que interfereixen en la salut laboral i identificar els aspectes primordials que integren la prevenció i la intervenció psicosocial dels riscs laborals.
 • Detectar els conflictes subjacents en les relacions laborals en el marc organitzatiu i identificar amb caràcter crític la resposta que ofereix el marc normatiu.
 • Proposar solucions que s"adaptin a les necessitats d"una empresa d"incorporació de treballadors i una política retributiva de jornada i de flexibilitat.
 • Conéixer les implicacions legals que té la política de personal en matèria de Seguretat Social.
 • Detectar limpacte fiscal associat a les polítiques de personal.
 • Utilitzar els aspectes conceptuals, les tècniques i els procediments de negociació i resolució de conflictes.
 • Visibilitzar l'apoderament humà com un dels compromisos dels recursos humans i entendre algunes de les microcompetències de l'apoderament.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

Fracciona fàcil
Diploma d'Especialització de Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X