Diploma d'Especialització d'Indústries Culturals (interuniversitari: UOC, UdG)

7 Persones han demanat informació
1015 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització d'Indústries Culturals (interuniversitari: UOC, UdG)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
La cultura ha estat tradicionalment inscrita en diferents àmbits amb característiques i especificitats pròpies. Tanmateix, els últims anys, aquestes fronteres es tornen cada vegada més difuses, mentre que cada vegada es té més en compte el valor de la cultura com a motor de desenvolupament econòmic i social. En aquest postgrau s'incideix en les particularitats dels principals sectors culturals tan pel fa a la gestió com al paper dels nous sectors emergents.

Temari

El curs Indústries Culturals (interuniversitari: UOC, UdG)  consta de cinc assignatures* i el Projecte final.  Es desenvolupa en dos semestres:
Semestre 1:
En aquest semestre s'ofereixen tres assignatures:
Lletres i sector editorial  (5 crèdits ECTS)
Ofereix una panoràmica cultural a la confluència de les lletres i el sector editorial, així com un marc metodològic per a la seva anàlisi.
L'aposta per aquesta suma, per aquesta confluència, serveix per mostrar fins a quin punt el món del llibre és, alhora, tradicional i rabiosament contemporani, ampli, divers, complex i molt més articulat (del creador als lectors, passant per les mans d'editors, distribuïdors, venedors i promotors) del que a vegades les mirades parcials (d'associacions d'escriptors, gremis d'impressors, editors o llibreters, professors, crítics literaris o promotors de la lectura) fan pensar.
La indústria audiovisual (5 crèdits ECTS)
En aquesta assignatura es donen els coneixements necessaris per entendre els canvis i les transformacions generades en el sector audiovisual, en àrees com la televisió, el cinema i l'anomenat new media, així com aproximar-se als nous paradigmes dels processos de creació, producció i distribució.
S'atendran dos aspectes: (1) el sector en el marc del context social, polític i cultural actual i (2) la intensa i variable influència que aquest sector ha tingut tant de les tecnologies de la informació i la comunicació, com de la globalització dels productes que genera. Aquesta intensa relació ha generat grans canvis que no només ha marcat el sector sinó que l'ha relacionat estretament amb altres àmbits de la creació i del mercat contemporani.
Producció i direcció en gestió cultural** (5 crèdits ECTS)
Ofereix els coneixements pràctics de producció necessaris per poder aplicar en els seus projectes professionals de futur. Es tracta de diferents eines que compaginen l'arquitectura necessària per ser capaç de desenvolupar projectes en el camp professional.
Es proposa un recorregut pels coneixements adquirits a la pràctica d'un grup de professionals en actiu que ofereixen de forma ordenada la seva experiència. Aquests professionals han estructurat el seu propi saber en un format de material docent, de tal manera que pugui contribuir en el procés de formació de nous gestors culturals o bé suposar un suport per a aquells gestors amb experiència que volen treballar de forma més estructurada o posar en marxa noves iniciatives. Inclou quatre temes clau de la producció i la direcció en gestió cultural, que tracten els aspectes més recurrents a l'hora de posar en marxa accions en aquest camp professional.
Semestre 2:
En aquest semestre es desenvolupen dues assignatures i el Projecte final:
Intervenció i acció en gestió cultural (5 crèdits ECTS)
Aquesta assignatura parteix de la pràctica real de competències per a la gestió cultural. Es proposen i es realitzen activitats pràctiques amb l'objectiu d'evidenciar el seu domini de les competències necessàries en la intervenció efectiva en el camp de la gestió cultural. Aquestes accions es duran a terme durant el període lectiu de l'assignatura sota el seguiment d'un consultor amb funcions de tutoria que orientarà el treball i la forma d'evidenciar que es disposa de les competències definides en aquest Pla docent. Per a això s'utilitzarà la metodologia del portafolis que constitueix en una aplicació interactiva on l'estudiant va dipositant en forma de "carpeta" els seus treballs, produccions o evidències, de diferent índole i format, per mitjà de les quals es proposa demostrar algunes capacitats adquirides en el marc de la formació, experiència i pràctica.
La idea de portafolis procedeix de disciplines molt relacionades amb l'àmbit artístic i professional. Representa la carpeta física en què artistes plàstics, escènics, fotògrafs i altres relacionats, com arquitectes o dissenyadors, guarden els seus treballs que representen el millor del seu treball de forma visual, ràpida i efectiva: projectes, fotografies de la seva obra o en escena, cartells, vídeos, reconeixements, notes de premsa, escrits, etc.
Les arts en viu: gestió de les arts escèniques i performatives (5 crèdits ECTS)
Aquesta assignatura té com a objectiu desenvolupar un programa d'estudis que obri diferents línies de fuga en relació a la gestió de pràctiques artístiques corporals, a partir de la comprensió dels diferents elements implicats.
El fet escènic és allò que es realitza davant d'un públic en un lloc i en un moment determinat. I el que aquí passa és el resultat d'un procés creatiu entès com una cosa que està passant i que depèn de la relació entre actors / performers / ballarins i el públic. D'aquesta manera, podem afirmar que la condició necessària perquè es doni una realització escènica és la copresència física entre persones que actuen i persones que observen en un espai determinat.
El treball que desenvoluparem durant el curs es basa en la reflexió sobre els diferents elements que operen a les arts escèniques i performatives, que principalment són el cos, l'espai i el temps, i el paper que compleixen en les diferents fases de la cadena de valor (creació-producció-distribució-exhibició).
Projecte final  (5 crèdits ECTS)
Projecte final en el qual es mostrarà i aplicarà les diferents etapes a seguir tant per estructurar un projecte cultural com per realitzar la seva avaluació. Es prendrà com a base o model un esquema existent: un esquema complet però flexible alhora, que ens permetrà adaptar-lo de manera personal, segons el tema triat per l'estudiant. El resultat final serà el disseny d'un projecte cultural complet. 
* Les assignatures (excepte el Projecte final) formen part del pla d'estudis del Màster Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG).
** Aquesta assignatura i el Projecte final conformen l'especialització Disseny de projectes culturals.

Competències per a les quals et prepara el curs

Competència avançada en el coneixement de les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural. Capacitat per identificar, establir relacions i construir sinergies de planificació i actuació cultural amb els diferents agents i referents del territori d'actuació (administració pública, sector privat i tercer sector). Competència per construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals, de manera individual o mitjançant associacions professionals. Capacitat avançada en disseny, elaboració i avaluació de projectes d'intervenció cultural en el camp de les polítiques públiques i les indústries culturals i creatives.

Destinataris

A qui es dirigeix:
 • Gestors culturals en exercici interessats a actualitzar-se en els camps d'aquest programa.
 • Responsables de serveis municipals i comarcals de cultura.
 • Diplomats i llicenciats interessats a adquirir una formació especialitzada en aquest camp.
 • Responsables d'organitzacions culturals del tercer sector.
 • Nous emprenedors en iniciatives empresarials en el sector cultural o àrees afins.
Perfils:
 • Educadors en patrimoni, turisme i gestió cultural.
 • Planificadors i gestors locals de cultura, turisme, patrimoni i medi ambient.
 • Dinamitzadors i promotors culturals.
 • Tècnics en gestió cultural.

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
Tenir  com a mínim 1 any d'experiència laboral i/o professional en àmbits afins a la temàtica del programa, prèvia valoració  positiva de la direcció del programa que establirà la possibilitat de realització de complements de formació en el cas que sigui necessari.
Els àmbits afins al programa són la gestió cultural, institucions i entitats culturals, documentació, gestió i creació de continguts al sector cultural, turístic o de l'oci, programació cultural, comunicació cultural, àmbits i sectors culturals.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Identificar els trets característics dels diversos sectors culturals.
 • Entendre les dinàmiques i les estratègies que actualment es desenvolupen en els sectors tractats.
 • Identificar els públics i la seva relació amb els sectors culturals.
 • Conèixer els canvis que s'han generat en els diferents sectors mitjançant les noves actituds dels consumidors.
 • Formular preguntes sobre les oportunitats i les amenaces que experimenta actualment el sector.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització d'Indústries Culturals (interuniversitari: UOC, UdG)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X