Diploma d'Especialització de Ciberseguretat en Xarxes i Sistemes (UOC)

1043 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Ciberseguretat en Xarxes i Sistemes (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
Internet s'ha convertit en un mitjà d'informació bàsic tant per a les nostres vides personals com professionals. Per la xarxa hi circulen grans volums de dades privades i confidencials (dades financeres, mèdiques, industrials, etc.) vulnerables a tot tipus d'atacs. Les mesures de seguretat són imprescindibles per protegir els sistemes d'usos indeguts i abusius, i els habilita a oferir uns serveis robustos i de qualitat.

Temari

Les assignatures d'aquest programa, formen part del pla d'estudis del Màster universitari de ciberseguretat i privadesa.
Es cursen dues assignatures en el primer semestre i les tres restants, el segon semestre.
1er Semestre
 • Fonaments de ciberseguretat (6 crèdits)
 • Seguretat i pentesting de servidors de dades (6 crèdits)
2on Semestre
 • Arquitectures i protocols de seguretat (6 crèdits)
 • Seguretat i pentesting de sistemes (6 crèdits)
 • Seguretat en cloud computing (6 crèdits)

Competències per a les quals et prepara el curs

Conèixer les tècniques d'explotació de vulnerabilitats d'una xarxa i els punts febles d'un sistema. Capacitat per identificar, avaluar i gestionar els principals riscos d'un domini informàtic, tant tecnològics com procedents de l'enginyeria social. Capacitat per usar tècniques i contramesures bàsiques de seguretat per a la prevenció d'atacs derivats de l'enginyeria social. Coneixement i utilització d'eines per a l'administració i la protecció de xarxes cablejades i sense fils, i la gestió d'alertes de seguretat. Capacitat per concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes de comunicacions en contextos residencials, empresarials o institucionals, responsabilitzant-se de la seguretat del sistema i de la protecció de les dades dels usuaris. Conèixer les tècniques principals de seguretat en els sistemes operatius. Capacitat per configurar i administrar una base de dades físicament i lògicament, per tal d'assegurar la integritat, la disponibilitat i la confidencialitat...

Destinataris

Perfils:
El Diploma d'Especialització de Ciberseguretat en xarxes i sistemes va adreçat va especialment a enginyers, enginyers tècnics, llicenciats o graduats en l'Àrea de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.
També hi poden accedir interessats d'altres titulacions i /o professionals de l'àmbit TIC , així com interessats provinents de cicles formatius de l'àmbit TIC.
El programa s'adreça a professionals que vulguin adquirir responsabilitats relacionades amb l'administració de xarxes i sistemes corporatius. En particular, el perfil dels estudiants del postgrau és el d'enginyers, graduats i professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
L'objectiu del programa és capacitar els estudiants per tal que adquireixin les competències per exercir els perfils professionals següents:
 • Director de sistemes informàtics: dirigeix, supervisa i proposa processos operatius mitjançant sistemes informàtics. Executa les polítiques i els plans informàtics i tecnològics de la institució.
 • Consultor de seguretat de sistemes de la informació: en l'àmbit d'una organització, és el responsable d'identificar els riscos vinculats a l'ocupació dels serveis informàtics i de proposar solucions per dotar-los d'un bon nivell de seguretat. Dona suport a l'aplicació de solucions i defineix els procediments organitzatius que puguin ser plenament eficaços amb relació al sistema de seguretat. Desenvolupa procediments i mètodes de seguretat. Identifica, selecciona, especifica i planifica els mecanismes de seguretat. Divulga les polítiques de seguretat, involucrant-hi tots els membres de l'organització.
 • Enginyer de comunicació de veu i dades: dissenya arquitectures de xarxes de dades segures (internet, xarxes de dades privades, etc.) i dissenya xarxes sense fils segures (Wifi, WiMAX, GSM, UMTS, etc.).
 • Administrador de xarxes i sistemes: porta a terme accions congruents amb l'estratègia definida per l'oficial de seguretat. Entre les responsabilitats que assumeix hi ha la implementació, la configuració i l'operativa dels controls de seguretat informàtica (tallafocs, IPS/IDS, filtres contra programes maliciosos o antimalware, etc.); el monitoratge d'indicadors de controls de seguretat; proveir un primer nivell de resposta davant d'incidents (típicament per mitjà d'accions en els controls de seguretat que operen); donar suport a usuaris; gestionar l'alta, la baixa i la modificació d'accessos a sistemes i aplicacions, i gestionar els pedaços de seguretat informàtica (proves i instal·lació).
 • Administrador de bases de dades: gestiona les bases de dades corporatives.
 • Auditors tècnics de seguretat: especialistes en monitoratge, anàlisi del trànsit de xarxes i detecció d'intrusions.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
2 anys d'experiència en qualsevol àmbit TIC, ja sigui en aspectes tècnics (analista de vulnerabilitats, arquitecte de sistemes, programador, administrador de xarxes i sistemes, etc.) o bé de gestió (gestió de sistemes TIC, auditories ,etc.).
Coneixements previs:
Es requereixen coneixements previs de:
 • Xarxes, sistemes operatius
 • Administració de xarxes i sistemes operatius,
 • Programació.
 • Sistemes distribuïts.
 • Seguretat en xarxes i criptografia.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Inici: 24 de setembre 2024.

Objectius

El Diploma d'Especialització de Ciberseguretat en Xarxes i Sistemes proporciona una formació tècnica i especialitzada en l'àmbit de la seguretat en xarxes i sistemes. L'ensenyament combina l'adquisició d'una base teòrica sòlida de coneixements amb una formació pràctica i basada en l'estudi de casos reals. Després de completar el programa, l'estudiant serà capaç de dissenyar i implementar estratègies que puguin garantir la seguretat dels recursos informàtics d'una empresa, per mitjà de polítiques de prevenció, protecció i prevenció d'atacs.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització de Ciberseguretat en Xarxes i Sistemes (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X