Diploma d'Especialització de Reptes Filosòfics Contemporanis (UOC)

1013 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Reptes Filosòfics Contemporanis (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El diploma d'especialització de Reptes Filosòfics Contemporanis té per objectiu proporcionar les eines conceptuals i metodològiques pròpies del pensament crític i filosòfic, per poder aprofundir en l'anàlisi i la comprensió dels reptes socials, ambientals i polítics del món actual.

Temari

El contingut i l'enfocament del diploma d'especialització es distribueix en dos semestres.
1r semestre
 • El problema de la diferència (5 crèdits ECTS)
 • Reptes ambientals (5 crèdits ECTS)
 • Reptes sociopolítics (5 crèdits ECTS)
2n semestre
 • El problema del real (5 crèdits ECTS)
 • Reptes tecnocientífics (5 crèdits ECTS)
 • Treball final (5 crèdits ECTS)

Competències per a les quals et prepara el curs

Fer judicis a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi (a) basant-se en criteris comunicables, (b) tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), (c) de manera autocorrectiva i autocrítica i (d) que generin aportacions creatives i originals. Desenvolupar habilitats per presentar i explicar resultats de recerca produint textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents, argumentant idees complexes de manera persuasiva, utilitzant amb seguretat i precisió la terminologia relativa a la filosofia, fent servir correctament la bibliografia pertinent i integrant les citacions en la pròpia argumentació. Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals, que ens poden ajudar a comprendre els reptes globals de l'actualitat. Qüestionar i valorar críticament la formulació dels problemes i interrogants que se'ns plantegen, construint noves preguntes o definint punts de vista alternatius..

Destinataris

A qui es dirigeix:
 • Llicenciats, diplomats i graduats en les diverses disciplines de les ciències naturals, humanes i socials que volen aprofundir en la seva formació.
 • Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten, a causa de la seva activitat professional, una millor comprensió del món contemporani i de la seva complexitat, i també l'adquisició de les eines analítiques per desenvolupar-la.
 • Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant els nous reptes del món contemporani.
 • Professionals i tècnics de qualsevol sector econòmic i també del món polític que vulguin millorar, fins i tot a nivell d'especialització, els seus coneixements filosòfics, sense una orientació professional precisa i amb l'objectiu d'ampliar la seva formació personal.
 • Estudiants que es vulguin orientar cap a una formació en la recerca en el camp de la filosofia i les humanitats en general.
Perfils:
El perfil dels estudiants als quals s'adreça aquest programa són professionals i persones procedents de diferents àmbits disciplinaris que, en les seves pràctiques diàries, s'enfronten a alguns dels reptes globals contemporanis o a les seves múltiples derivacions locals.
Aquest programa s'adreça a totes les persones que volen adquirir les competències necessàries per utilitzar el pensament filosòfic com a eina privilegiada per abordar alguns dels reptes socials contemporanis, qüestionant els plantejaments convencionals, els supòsits habituals o les formulacions estàndard d'aquests problemes, i ampliar així els coneixements, els sabers i les competències que hagin adquirit en la formació anterior.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
S'accepten estudiants formats en qualsevol àrea de coneixement. Si no es té formació filosòfica prèvia, es demana paciència i esforç a l'hora d'apropar-se a les lectures i als exercicis d'escriptura.
 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

El diploma d'especialització té per objectiu formar professionals que siguin capaços d'explorar i afrontar amb rigor els grans reptes del món contemporani, com ara els que obre i planteja la tecnociència (robòtica, digitalització, intel·ligència artificial i singularitat tecnològica, futur del treball, transhumanisme i posthumanisme, etc.), els reptes mediambientals, la legitimitat dels sistemes polítics i altres qüestions importants com la bioètica (i els problemes deontològics que se'n deriven), la migració, el populisme, la postveritat o les diferències (i desigualtats) socials.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

El programa s'orienta a millorar i complementar l'activitat professional que ja desenvolupin els estudiants.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització de Reptes Filosòfics Contemporanis (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X