Diploma d'Expert de Comunicació Interna

1033 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Comunicació Interna
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
11 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
Saps com s'elabora un pla de comunicació estratègicament? T'interessa tot el que es relaciona amb la comunicació interna? Amb aquest curs despecialització adquiriràs les competències i els coneixements que es necessiten en làmbit professional de la comunicació corporativa.
La comunicació interna és un element clau dins de les organitzacions, com s'ha vist a la situació ocasionada per la pandèmia que han viscut. Quan parlem de comunicació interna parlem d'una gestió, planificada, amb accions dissenyades, executades i mesures, al si d'una organització, desenvolupada per algú responsable d'aquesta funció, el destinatari de la qual és cadascuna de les persones que conformen aquesta organització, i que té com a principal comesa alinear tot el que passa, allò que es diu i allò que es pensa, en funció d'un propòsit.
Aquest programa forma part del màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments.

Temari

Aquesta especialització està formada per dues assignatures:
Comunicació estratègia i creativa a les organitzacions (5 crèdits)
 • Planificació estratègica
 • Gestió estratègica de marca
 • Creativitat estratègica
 • El pla de comunicació (anàlisi de la situació de partida, redacció dobjectius, mapa de públics, posicionament, estratègia, tècniques, tàctiques, accions, avaluació, etc.)
 • Innovació en comunicació corporativa
Comunicació interna (6 crèdits)
 • El mapa de la comunicació interna
  • Què és? Definicions, característiques i una mica d'història
  • Els reptes de la comunicació interna
  • Una especialitat de la comunicació
  • El departament o àrea responsable de la comunicació interna
 • Plantejament estratègic de la comunicació interna
  • Negoci i comunicació interna
  • Etapes del plantejament estratègic de la comunicació interna: investigació preliminar, estratègia, execució i mesura
  • Actors, llenguatges i mitjans de la comunicació interna
  • Situacions en què la comunicació interna és clau
* Curs d'especialització derivat del màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments.

Competències per a les quals et prepara el curs

Competències específiques: Conéixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar. Adquirir la capacitat de prendre decisions des d´un enfocament estratègic a partir dels resultats d´una investigació rigorosa. Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector on opera l'organització, identificant els públics objectiu, i mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents. Saber aplicar amb creativitat tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i l'oportunitat comunicativa de què es tracti en el context d'una organització.

Destinataris

Perfils
L'especialització de Comunicació Interna s'adreça a graduats i professionals que vulguin completar i actualitzar la formació a l'àmbit de la comunicació institucional i empresarial, les relacions públiques corporatives i la comunicació interna.
A qui s'adreça
Aquesta titulació està adreçada als qui vulguin dedicar-se a la comunicació corporativa, les relacions institucionals i la comunicació interna.
Sortides professionals
El curs despecialització busca satisfer la demanda dun sector en expansió. Un dels objectius fonamentals consisteix a crear les condicions ideals per tal que l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries per ser capaç de desenvolupar les funcions professionals següents:
 • Responsable de comunicació corporativa a empreses o institucions. Des d´una visió holística de la comunicació, responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional i la comunicació interna.
 • Responsable de comunicació interna. Responsable de fomentar la comunicació amb els treballadors i el diàleg entre totes les àrees de lorganització.
 • Auditor/a de comunicació. Professional responsable de determinar si l'organització comunica eficaçment la identitat i l'estratègia.
 • Assessor/a de comunicació. Professional que assessora empreses sobre com desenvolupar lestratègia de comunicació corporativa.

Requisits

Requisits d'accés
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent: un mínim d'un any d'experiència professional en l'àmbit de la comunicació corporativa i les relacions públiques, l'organització i la producció d'esdeveniments , i/o en l'àmbit del protocol.
Coneixements previs
No calen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Entendre què és la planificació estratègica des de diferents models teòrics.
 • Aprendre la terminologia bàsica de la planificació estratègica i les fases bàsiques d'aquesta planificació.
 • Entendre l'evolució del model de comunicació en el context actual.
 • Assumir els conceptes propis de la nova gestió creativa i estratègica de marca així com el valor de les accions promocionals.
 • Incidir en la relació entre estratègia i creativitat.
 • Treballar el concepte creatiu, la projecció en campanya i els elements.
 • Entendre i saber diferenciar les tàctiques de comunicació interpersonal, les dels mitjans de lorganització, dels mitjans de comunicació i les publicitàries.
 • Saber redactar el programa de relacions públiques, amb l"agrupació d"accions i el seu calendari.
 • Saber triar els criteris d'avaluació del pla, des de les mètriques apropiades fins a la periodització i les tipologies.
 • Entendre el paper actual del departament de comunicació a les organitzacions i conèixer les seves relacions en les diverses àrees i departaments, especialment amb direcció, màrqueting i recursos humans.
 • Familiaritzar l'estudiant amb les eines de comunicació emprades avui dia dins de les organitzacions, per tal de determinar l'abast del missatge de comunicació estimat.
 • Capacitar l'estudiant per desenvolupar el pla de comunicació integral del pla d'empresa, delimitant els objectius, l'operativa i els recursos en la comunicació interna de l'organització.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Comunicació Interna
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X