Diploma d'Expert de Desenvolupament i Màrqueting de Productes de Nutrició Esportiva (UOC)

1013 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Desenvolupament i Màrqueting de Productes de Nutrició Esportiva (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
Amb el diploma d'expert de Desenvolupament i Màrqueting de Productes de Nutrició Esportiva pots adquirir coneixements sobre com s'elaboren els productes de nutrició esportiva i es promou una campanya de comunicació i difusió d'aquests productes.
El diploma d'expert de Desenvolupament i Màrqueting de Productes de Nutrició Esportiva et permet innovar dins de la indústria alimentària, i et dota d'eines per poder comercialitzar aquests productes. Pots aportar valor afegit dins d'aquest sector tenint en compte tant la visió ètica com la legislativa.

Temari

Càrrega lectiva
Per obtenir aquest diploma d'expert, l'estudiant ha de superar 12 crèdits ECTS.
El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per assolir les competències associades amb una assignatura.
Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació de l'estudiant.
El procés d'aprenentatge està basat en el model d'avaluació contínua (AC), és a dir, no es faran proves finals presencials en cap de les assignatures.
Assignatures:
Aquest diploma d'expert es cursa en un únic semestre acadèmic, i consta de tres assignatures obligatòries.
Assignatura - Crèdits ECTS
Ergogènia nutricional i farmacològica 4
 • Ajudes ergogèniques aplicades a la pràctica esportiva.
 • Interaccions entre fàrmacs i aliments o plantes.
 • Dopatge.
R+D en productes alimentaris per a esportistes 4
 • Desenvolupament, innovació, producció i comercialització de nous productes alimentaris per a esportistes.
 • Tècniques de comercialització.
 • Aspectes nutricionals, de salut i tecnològics.
 • Categories d'aliments per a esportistes (aspectes tecnològics, els seus mecanismes d'acció, la seva seguretat i eficàcia).
 • Variants dels productes alimentaris convencionals que actualment estan en auge.
Comunicació i màrqueting en nutrició esportiva 4
 • Rol de la comunicació en la promoció de pràctiques i comportaments al voltant del fet alimentari.
 • Planificació, gestió i difusió de campanyes de comunicació relacionades amb el món de l'alimentació i l'esport.
 • Aspectes ètics i legislació relacionada amb la comunicació alimentària (legislació sobre publicitat, declaracions nutricionals, al·legacions de salut, etc.).
 • Màrqueting de serveis i productes per a esportistes en el camp de l'alimentació.
En aquest programa no es cursen pràctiques.

Destinataris

Perfils:
Aquest diploma d'expert capacita els estudiants per integrar-se en equips multidisciplinaris dedicats a:
 • Recerca i desenvolupament de productes de nutrició esportiva.
 • Creació de campanyes de comunicació i màrqueting de l'àmbit de la nutrició esportiva.
Les empreses del camp de la complementació i suplementació esportiva, com a sector econòmic que ha experimentat un creixement elevat, també requereixen professionals formats de manera específica en alimentació i esport per treballar en el desenvolupament de productes orientats a la millora del rendiment sense comprometre l'estat de la salut i basats en l'evidència científica.

Requisits

Requisits acadèmnics:
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement d'un mínim de 2 anys d'experiència professional en els àmbits següents:
 • Nutrició Humana i Dietètica,
 • Infermeria,
 • Medicina,
 • Farmàcia,
 • Fisioteràpia,
 • Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE),
 • Un altre camp vinculat a les Ciències de la Salut.
Aquest diploma d'expert no habilita per exercir una professió regulada. En l'àmbit de la nutrició i la salut, algunes professions, activitats o competències estan regulades pel BOE. Des de l'any 2009, són els títols de grau universitari de Nutrició Humana i Dietètica els que habiliten per a l'exercici de la professió regulada (Resolució de 5 de febrer de 2009, BOE de 17 de febrer de 2009).
Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües, que permeti consultar i entendre recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.
S'aconsella disposar de competències de nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Competències específiques Identificar, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica de salut, valorant críticament les fonts d'informació utilitzades i preservant la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i d'igualtat entre les persones. Avaluar intervencions en alimentació aplicades a l'activitat física per a la millora de la salut i el rendiment esportiu, així com el seu impacte a partir d'indicadors d'eficàcia, efectivitat, seguretat i qualitat. Avaluar la idoneïtat de l'ús de les ajudes ergogèniques en nutrició, farmacologia i psicologia per optimitzar el rendiment sense comprometre l'estat de salut. Analitzar els processos de desenvolupament i innovació per a la producció de productes alimentaris per a esportistes, tenint en compte la seguretat i qualitat, així com la tecnologia necessària i el marc legal...

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Pràctiques

En aquest programa no es cursen pràctiques.

Perspectives laborals

El diploma d'expert de Desenvolupament i Màrqueting de Productes de Nutrició Esportiva ofereix una formació versàtil que afavoreix la inserció i la mobilitat laboral, i també la millora professional en diferents àmbits, com ara: Empreses de desenvolupament de productes alimentaris orientats a la millora del rendiment físic. Empreses dedicades a gestionar campanyes de màrqueting de productes de nutrició esportiva. com a Desenvolupador de productes alimentaris per a esportistes Assessor de campanyes de màrqueting sobre productes alimentaris per esportistes.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Desenvolupament i Màrqueting de Productes de Nutrició Esportiva (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X