Diploma d'Expert de Dret Fiscal de l'Empresa al Context Internacional i Digital

1101 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Dret Fiscal de l'Empresa al Context Internacional i Digital
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
19 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Diploma d'Expert de Dret Fiscal de l'Empresa està enfocat en el context internacional i digital, per tal de formar professionals capacitats per afrontar els reptes fiscals de les empreses a l'actual era digital i globalitzada.
El diploma d'expert de dret fiscal de l'empresa en el context internacional i digital és un programa de formació especialitzada adreçat a estudiants i professionals del sector empresarial que vulguin adquirir coneixements en matèria fiscal i tributària amb un enfocament internacional i digital.
En el món actual, on l'economia i els negocis cada vegada són més globals i digitals, és fonamental comptar amb professionals capacitats per afrontar els reptes fiscals i tributaris que es presenten en aquest entorn. Per això, aquest diploma d'expert s'enfoca a oferir a l'estudiantat una formació sòlida i actualitzada en els aspectes fiscals que afecten les empreses en el context internacional i digital.
El programa es divideix en diferents matèries destudi, incloent limpost de societats i comptabilitat, fiscalitat internacional i duanera, impost sobre el valor afegit, i impostos especials i fiscalitat digital. L´estudiantat tindrà l´oportunitat d´aprendre de la mà de professors especialitzats en aquestes àrees, que proporcionaran una visió pràctica i actualitzada de la realitat fiscal i tributària de les empreses.
En resum, el diploma d'expert de Dret Fiscal de l'Empresa en el context internacional i digital és una excel·lent oportunitat per a aquells que vulguin adquirir coneixements sòlids i actualitzats en matèria fiscal i tributària amb un enfocament internacional i digital i convertir-se en professionals altament capacitats per afrontar els desafiaments fiscals de les empreses actualment.

Temari

Semestre 1
Impost sobre societats i comptabilitat (Semestre) (5 cr.)

Inclou una introducció a la comptabilitat, règim general de l'impost de societats i els règims especials de l'impost de societats.
Fiscalitat internacional i duanera (Semestre 1) (4 cr.)
Inclou els aspectes generals de la fiscalitat internacional (fonts normatives, principis de fiscalitat internacional, sobirania fiscal, doble imposició internacional, convenis per evitar la doble imposició, residència fiscal); l'impost sobre la renda dels no residents; els impostos duaners, i la planificació fiscal internacional (amb una referència especial a la transparència fiscal internacional, els paradisos fiscals i els plans d'acció BEPS).
Semestre 2
Impost sobre el valor afegit i impostos especials (Semestres 1 i 2) (6 cr.)

Inclou un estudi exhaustiu de l'IVA (en operacions interiors, en operacions exteriors, exempcions i règims especials) i dels impostos especials (aquells que graven el consum de determinats béns: tabac, alcohol, petroli, electricitat i carbó, pel seu efecte nociu per a la salut o el medi ambient (impostos especials de fabricació), així com la primera matriculació de vehicles (impost especial sobre determinats mitjans de transport) i les primes d'assegurances (impost sobre les primes d'assegurances).
Fiscalitat a internet (Semestre 2) (4 cr.)
Inclou la tributació de les operacions de comerç electrònic i els aspectes i les operacions més importants de l'Administració Electrònica Tributària.

Competències per a les quals et prepara el curs

Disseny destratègies dactuació en el camp tributari per a un assessorament fiscal òptim, dacord amb els principis de lordenament tributari i la finalitat de les normes fiscals. Anàlisi crítica de l'ordenament tributari i de la seva aplicació. Negociació i argumentació a l'entorn professional tributari. Cerca d'informació, documentació i fonts de referència tributària a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. Presa de decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal o de l'aplicació tributària a les administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria. Treball en equip i capacitat de lideratge a l'àmbit tributari, planificant i gestionant el temps de forma adequada. Capacitat per interpretar textos de naturalesa tributària en anglès. Capacitat per aplicar el coneixement tributari a la pràctica professional

Destinataris

Perfils
Recomanació de matrícula per a graduats en fiscalitat o amb experiència en aquesta matèria, graduats en dret, ADE, economia, altres formacions en finances o comerç internacional (inclou UOC).
 • Perfil professional: assessors fiscals comptables o financers.
 • Advocats o juristes que busquen una major especialització.
 • Altres professionals de làrea fiscal o de comercialització internacional en empreses.
A qui s'adreça
 • Graduats en Dret, ADE, Economia, altres formacions en finances o comerç internacional (inclou UOC).
 • Assessors fiscals comptables o financers.
 • Advocats o juristes que busquen una major especialització.
 • Altres professionals de làrea fiscal o de comercialització internacional en empreses.
Sortides professionals
 • Assessors fiscals comptables o financers amb projecció internacional.
 • Advocats o juristes especialitzats en làmbit financer internacional.
 • Altres professionals de làrea fiscal, de comercialització o de direcció financera dempreses amb especialització en làmbit fiscal internacional.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir al programa es requereix titulació universitària prèvia o dos anys dexperiència laboral i/o professional en làmbit del dret o la fiscalitat.
Coneixements previs
Formació bàsica en dret fiscal/tributari o fiscalitat o experiència en fiscalitat.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

Objectius
 • Consulta i ús correcte de les fonts tributàries
 • Capacitat d'anàlisi, síntesi i relació de les normes i les figures tributàries.
 • Capacitat d'interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributària en un entorn complex, canviant i global
 • Capacitat per a l'elaboració i la redacció d'informes i dictàmens, recursos, declaracions, formularis i la resta de documentació en l'àmbit tributari
 • Capacitat per identificar tant les característiques dels diferents règims especials de tributació com els avantatges fiscals i evitar els possibles inconvenients que alguns d'aquests règims impliquen
Competències
 • Disseny destratègies dactuació en el camp tributari per a un assessorament fiscal òptim, dacord amb els principis de lordenament tributari i la finalitat de les normes fiscals
 • Anàlisi crítica de l'ordenament tributari i de la seva aplicació.
 • Negociació i argumentació a l'entorn professional tributari
 • Cerca d'informació, documentació i fonts de referència tributària a través de les tecnologies de la informació i la comunicació
 • Presa de decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal o de l'aplicació tributària a les administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria
 • Treball en equip i capacitat de lideratge en l'àmbit tributari, planificant i gestionant el temps de manera adequada

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Dret Fiscal de l'Empresa al Context Internacional i Digital
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X