Diploma d'expert del Paper de l'Alimentació a la Prevenció de Patologies

1046 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'expert del Paper de l'Alimentació a la Prevenció de Patologies
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El diploma d'expert en línia del Paper de l'Alimentació en la Prevenció de Patologies està pensada per donar resposta a una demanda creixent de professionals amb especialització en l'estudi de la relació entre la nutrició i els principals mecanismes fisiopatològics de les malalties cròniques relacionades amb la alimentació i el paper preventiu daquesta.
Tot i que s'ha comprovat l'important paper que exerceix la nutrició en el manteniment de la salut i en la prevenció de determinades malalties, s'observa que mentre que una part del món pateix greus problemes de disponibilitat d'aliments, deficiències nutricionals i malnutrició als països desenvolupats es produeix un augment epidèmic de diverses malalties directament relacionades amb una alimentació errònia i excessiva, com les anomenades malalties metabòliques (obesitat, diabetis, hiperlipèmies, etc.).
Davant d'aquesta dualitat i de la problemàtica que representa, és més important que mai saber com abordar i gestionar les diferències nutricionals i aportar la informació necessària sobre el paper de la nutrició en la prevenció i el tractament de les patologies cròniques relacionades amb l'alimentació.

Temari

Càrrega lectiva
Per obtenir aquest diploma d'expert, els estudiants hauran de superar 12 crèdits ECTS.
El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que els estudiants poden invertir per adquirir les competències associades a cadascuna de les assignatures.
Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació per part dels estudiants.
El procés d'aprenentatge es basa en el model d'avaluació continuada (EC) i no es realitza cap prova presencial en cap assignatura.
Assignatures
Aquest diploma expert es cursa en un únic semestre acadèmic, i consta de 2 assignatures obligatòries.
Assignatura - Crèdits ECTS
Alimentació per a la prevenció de patologies prevalents 6
 • Diabetis
 • Malalties cardiovasculars (HTA, dislipèmies i arítmies)
 • Obesitat
 • Trastorns tiroïdals
 • Càncer/SIDA
 • Patologies gastrointestinals
 • Osteoporosi
Alimentació al món 6
 • L'alimentació al món: hàbits alimentaris i problemes nutricionals
 • Conceptes i Marcs de Seguretat Alimentària
 • Avaluació i anàlisi de l'estat nutricional
 • Trastorns de la conducta alimentària
 • En aquest programa no es fan pràctiques.

Destinataris

Perfils:
El diploma d'expert del Paper de l'Alimentació a la Prevenció de Patologies capacita l'estudiantat per integrar-se en equips multidisciplinaris dedicats a:
Prevenció i promoció de la salut.
Assessorament en temes alimentaris.
Sortides professionals
El diploma d'expert del Paper de l'Alimentació a la Prevenció de Patologies ofereix una formació versàtil que afavoreix la inserció i la mobilitat laboral, i també la millora professional en diferents àmbits com els següents:
 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i la promoció de la salut.
 • Empreses i centres de restauració col·lectiva (com geriàtrics, menjadors escolars, hospitals i hostaleria, etc.).
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius i associacions, entre d'altres, relacionats amb la prevenció i la promoció de la salut o la informació nutricional.

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement d'un mínim de 2 anys d'experiència professional en els àmbits següents:
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Infermeria,
 • Medicina,
 • Farmàcia,
 • Fisioteràpia,
 • Psicologia,
 • Biologia,
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments,
 • Bioquímica
 • Un altre camp vinculat a les Ciències de la Salut.
Aquest diploma d'expert no habilita per exercir una professió regulada. En làmbit de la nutrició i la salut, algunes professions, activitats o competències estan regulades pel BOE. Des de l'any 2009, els títols de grau universitari de Nutrició Humana i Dietètica són els que habiliten per a l'exercici de la professió regulada (Resolució de 5 de febrer de 2009, BOE de 17 de febrer de 2009).
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.
Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Objectius
 • Integrar el coneixement dels efectes de la nutrició sobre la salut i la malaltia per tal de fomentar l'educació nutricional i l'adquisició d'hàbits saludables.
 • Assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionats amb la nutrició i els estils de vida.
 • Analitzar els reptes i les oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador, cultural, sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.
Competències específiques
 • Identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la incidència que tenen en els hàbits alimentaris.
 • Analitzar els reptes i les oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador i de canvi sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.
 • Liderar l'organització, la gestió i la implementació dels diferents tipus de tractament dietètic preventiu i suport nutricional en diferents patologies.
 • Abordar la interacció entre nutrició i genètica, les seues expectatives futures i les seues implicacions ètiques.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'expert del Paper de l'Alimentació a la Prevenció de Patologies
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X