Curs de Disseny de Producte (DIP)

1077 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Deusto Formación
Curs de Disseny de Producte (DIP)
Sol·licita informació
Curs
On-line
300 hores
Consulteu el preu

Descripció

En els últims anys, un dels sectors que més estan creixent en volum de vacants és el del disseny i arts gràfiques. Concretament, el 2017 aquest sector va créixer un 192% respecte de l'any anterior. Això es deu al fet que la ferotge competitivitat entre productes fa necessaris perfils molt creatius que facin destacar els nostres productes respecte als de la competència i capaços de buscar idees que aportin valor, diferenciació i solució de problemes.
El curs té com a objectiu formar dissenyadors de producte capaços d'analitzar i comprendre les noves exigències que planteja el mercat i saber anticipar-se a elles oferint solucions creatives, originals, versàtils, atractives i respectuoses amb el medi ambient.
Aquest curs de Disseny de producte posa a l'abast dels alumnes aquelles competències i habilitats que els van a capacitar per desenvolupar-se en un mercat competitiu que requereix, cada vegada més, professionals multidisciplinaris capaços de donar solucions globals. Així, al costat dels conceptes teòrics que qualsevol dissenyador ha de conèixer i saber aplicar en cada moment en funció de les necessitats, el curs ofereix una sèrie de projectes pràctics de creació de producte amb un dels programes CAD més utilitzats en el sector: Autodesk Inventor .
beneficis:
• Disposaràs en tot moment del suport, seguiment i assessorament de les següents figures:
o Consultor / a acadèmic / a com a orientador acadèmic,
? Funció: Assessorar i acompanyar l'alumne en el seu procés formatiu
? Atenció personalitzada per alumne, contactant a l'inici del curs per facilitar la següent informació:
? Presentació personal, benvinguda al curs, i objectius didàctics de la Unitat 1
? Planificació estudis personalitzada
? E-mail personalitzat del consultor / a per curs
? Horari de consultoria telefònica (8 hores setmanals)
? Horari de tutoria personalitzada presencial o virtual
o Professor / a expert i especialitzat en la matèria,
? Funció: tasques d'assessorament tècnic i avaluació del procés formatiu dels alumnes
? Atenció personalitzada per alumne:
? Contacte a través del Campus (apartat consultes / professor)
? Correcció de proves d'avaluació i Projecte final del curs (en 48 hores)
? Resposta a dubtes i preguntes (en 24 hores)
• Biblioteca al Campus online, amb contingut extra del curs, en format document, link o vídeo.
• Tindràs accés a una borsa d'ocupació gestionada per Randstad, empresa líder en recursos humans i portal d'ocupació de referència a Espanya.
• L'objectiu és oferir una borsa d'ocupació, de forma gratuïta, a tots els alumnes, des del primer dia que han comprat el curs, aportant un portal exclusiu integrat en el nostre campus.
• Servei de pràctiques professionals voluntàries en el qual podràs accedir a un ampli ventall d'empreses col·laboradores. Fins i tot si no disposes d'una empresa propera d'entre les oferides, se't dóna l'oportunitat que aportacions una per a ajudar-te així a adquirir experiència professional.
• El curs inclou una subscripció gratuïta de 3 mesos a la revista Harvard Deusto Management & Innovation amb informació pràctica i útil sobre les principals àrees del management, amb especial atenció a l'impacte de les TIC en la gestió empresarial.
• Bloc de la marca, que permet ampliar coneixement, informar de tendències del sector, donar claus estratègiques en diferents àrees. Tot això creat i gestionat per experts de l'àrea.

Temari

Material imprès
7 mòduls

Material en línia
• Guia d'estudi
• Exercicis resolts
• Solucions als Ejerecicios resolts
• English for IT
• 7 proves d'avaluació
• 3 projectes finals
• 7 videotutorials:
Videotutorial 1: La interfície d'Autodesk Inventor
Recorregut pels apartats fonamentals de la interfície del programa perquè l'alumne els conegui i comenci a familiaritzar-se amb els mateixos. També s'explicarà com canviar la interfície i de quina manera ajustar-la en funció del projecte en el qual s'estigui treballant.
 
Videotutorial 2: Començar un projecte
Aquí s'explicarà com crear un projecte partint des de zero, o com importar un projecte ja creat amb Inventor per treballar sobre ell. S'explicarà també on ajustar les mesures en què es va a treballar el projecte i altres característiques generals.
 
Videotutorial 3: Modelar les diferents parts
En aquest videotutorial s'explicarà de quina manera s'ha de configurar la pantalla d'Inventor per dissenyar parts o peces i es farà (a partir d'un cas pràctic senzill) un repàs a les principals eines que ofereix el programa per dissenyar-les, acoblar i modificar aquests acoblaments .
 
Videotutorial 4: L'esbós
En aquest videotutorial s'aprofundeix en la creació i edició d'esbossos, en la modificació de la seva geometria, en la seva projecció i en la representació d'una vista de peça.
 
Videotutorial 5: Operacions d'esbós
En aquest videotutorial s'expliquen la gran varietat d'operacions que es poden dur a terme sobre l'esbós amb Inventor (revolució, nervis, bobines ...).
 
Videotutorial 6: Plans
En aquest videotutorial s'expliquen les qüestions bàsiques relacionades amb els plànols: per crear nous esbossos, la creació de vistes en els plànols, la modificació dels plànols, l'ús i modificació de les etiquetes, etc.
 
Videotutorial 7: Impressió en 3D des Inventor
En aquest videotutorial s'expliquen les funcions d'impressió en 3D que ofereix Inventor: des de la comprovació de mesures a l'ampliació o reducció del projecte a imprimir, des del mallat a la creació de l'arxiu de sortida i les característiques que aquest ha de tenir, etc. Aquestes explicacions relacionades amb la impressió en 3D es faran a partir del projecte del llum inclòs en el curs.

Temari:
Mòdul 1. Fases del disseny (I). De la idea a l'esbós
1. Primera fase: definició del producte
1.1. Com neix un producte?
1.2. Definició del producte: metodologia
1.3. Fase d'anàlisi
1.4. Fase d'investigació
1.5. Anàlisi de viabilitat
1.6. Elaboració del brief i el pla de disseny
1.7. Elaboració del PDS
2. Segona fase: definició del concepte del disseny
2.1. El treball del dissenyador
2.2. Les eines del dissenyador
2.3. Com es gesten les idees?
2.4. metodologia projectual
2.5. Tècniques de creativitat

Mòdul 2. Dibuix per a disseny de productes
1. El procés creatiu: pensament gràfic i mètode analític
1.1. Per què dibuixar a mà alçada en el disseny industrial?
1.2. Tipologia dels dibuixos per al disseny de producte
2. Instruments, materials i tècniques de dibuix d'esbossos
2.1. La importància de la taula de treball
2.2. Instruments per al dibuix d'esbossos
2.3. el paper
3. Les tècniques graficoplàstiques
3.1. L'esbós amb tècniques graficoplàstiques greixos
3.2. L'esbós amb tècniques graficoplàstiques seques: pastís
3.3. L'esbós amb tècniques graficoplàstiques aquoses
4. Sistemes de representació: sistema dièdric normalitzat
4.1. Tipus de projecció: cilíndrica i cònica
4.2. El sistema dièdric normalitzat o de vistes
5. Sistemes de representació: sistemes axonomètric i cònic
5.1. Dibuixar amb la perspectiva correcta
5.2. El sistema axonomètric
5.3. El sistema cònic
6. El procés creatiu
6.1. L'estudi de la llum
6.2. El traçat de línies elementals i el·lipses
6.3. Ajudes per al dibuix d'esbossos
6.4. errors freqüents

Mòdul 3. Fases del disseny (II). El disseny detallat
1. Disseny detallat
1.1. Definició detallada del producte
1.2. Maquetes i prototips
1.3. Documentació del producte
2. Modelització digital: Autodesk Inventor
2.1. Introducció al 3D: Autodesk Inventor
2.2. Disseny d'una espremedora amb Autodesk Inventor

Mòdul 4. Fonaments del disseny
1. Què és el disseny?
1.1. activitat multidisciplinar
1.2. Orígens del disseny
1.3. Evolució en el temps
2. El treball de dissenyador
2.1. El dissenyador com a generador d'idees
2.2. La relació dissenyador-empresa
2.3. El dissenyador com a marca
3. Llenguatge visual, el llenguatge del disseny
3.1. Elements de gramàtica visual
3.2. la composició
3.3. la percepció
4. Elements bàsics del disseny
4.1. forma
4.2. estructura
4.3. Proporció i escala
4.4. volum
4.5. Textures i motius
4.6. color
5. Ciència aplicada al disseny
5.1. ergonomia
5.2. antropometria
5.3. Biomecànica
5.4. biònica
6. Disseny i enginyeria
6.1. La funció de l'enginyeria
6.2. El disseny en la indústria
6.3. sostenibilitat
6.4. Decàleg del bon disseny

Mòdul 5. Materials aplicats al disseny
1. L'elecció del material
1.1. Propietats dels materials
1.2. Disponibilitat i costos
1.3. viabilitat
2. Materials d'origen natural: fusta i fibres vegetals
2.1. Classificació de la fusta i els seus derivats
2.2. Característiques i comportament de la fusta i els seus derivats
2.2. Les fibres vegetals
3. Materials metàl·lics
3.1. Classificació dels materials metàl·lics
3.2. Característiques i comportament dels materials metàl·lics
4. Polímers
4.1. Classificació dels polímers
4.2. Característiques i comportament dels polímers
5. Materials ceràmics
5.1. Classificació dels materials ceràmics
5.2. Característiques i comportament dels materials ceràmics
6. Materials compostos
6.1. Classificació dels materials compostos
6.2. Característiques i comportament dels materials compostos
7. Com treballar els materials amb Autodesk Inventor
7.1. Assignar un material i un aspecte a un component
7.2. Creació i assignació d'un nou material a partir d'un existent
7.3. Creació i assignació d'un nou material des de zero
7.4. Creació d'una nova categoria de materials

Mòdul 6. Processos industrials per a la transformació dels materials
1. Materials d'origen natural: fusta i fibres vegetals
1.1. Processos de fabricació de la fusta
1.2. Processos de fabricació de les fibres naturals
2. Materials metàl·lics
2.1. fosa
2.2. forja
3. Polímers
3.1. Comportament dels polímers
3.2. Processos de fabricació
4. Materials ceràmics
4.1. Classificació dels materials ceràmics
4.2. el vidre
5. Materials compostos
5.1. Comportament dels materials compostos
5.2. Classificació dels materials compostos
5.3. Processos de fabricació
6. Prototipatge ràpid
6.1. Impressió en 3D
6.2. Estereolitografia (SL)
6.3. Sinteritzat directe de metall per làser (DMLS)
6.4. Sinterització per làser (LS)
6.5. Modelat per deposició de material fos (FDM)

Mòdul 7. Projectes especialitzats
1. Disseny d'una llum articulada regulable amb Autodesk Inventor
1.1. Creació del projecte del flexo
1.2. Disseny i acoblament dels components de la base
1.3. Disseny i acoblament dels components del braç
1.4. Disseny i acoblament de la part superior
1.5. renderitzat final
2. Disseny d'un triturador de julivert
2.1. Creació d'un projecte
2.2. Disseny de les peces
2.3. Importa al projecte una de les peces
2.4. Dissenyar el conjunt del triturador

Destinataris

Aquest curs va dirigit a:
• Dissenyadors i enginyers que volen ampliar la seva formació i adquirir nous coneixements i habilitats en el disseny de productes.
• Experts en programari CAD que volen ampliar els seus coneixements en l'ús i maneig d'un dels programes més utilitzats en estudis de disseny: Autodesk Inventor.
• Product Manager d'estudis de disseny que vulguin conèixer amb més detall tots els secrets d'un sector que demanda professionals amb formació especialitzada.
• Totes aquelles persones que vulguin iniciar-se en el món del disseny de producte.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Videoconferències mensuals en línia i en directe, impartida per un ponent expert per complementar o ampliar la temàtica inclosa en el temari del curs (45 m. Aprox). Disposaran d'accés a videoconferències de i AutoCAD i REVIT. 6 Videotutorials impartits per una experta en la matèria per introduir-nos al programari de Inventor. L'alumne té accés a la comunitat virtual d'aprenentatge Deusto Disseny, un espai de comunicació i interacció entre alumnes i el Dinamitzador de la comunitat, on es realitzaran concursos i reptes que fomentin la participació i la creativitat dels alumnes. El projecte final li servirà per posar en pràctica els coneixements adquirits durant el programa de formació.

Durada

Durada: 24 mesos.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és dotar l'alumne dels coneixements i eines
necessaris per a:
• Entendre i diferenciar les diferents fases que s'han de seguir per al disseny d'un producte: des de la idea inicial fins a la creació.
• Identificar els principals materials que s'empren en la fabricació de productes i saber utilitzar-los correctament en funció de les necessitats, l'ergonomia, les peticions del client ...
• Descriure els processos industrials que se segueixen en la fabricació dels productes com background per a la presa de decisions encertades en els processos creatius.
• Utilitzar Autodesk Inventor, un programari CAD amb àmplia difusió professional en estudis de disseny.

Titulació obtinguda

Dos Títols: diploma propi expedit per Deusto Formació i titulació pròpia de la Universitat Internacional de València (VIU), amb 8 crèdits ECTS. Deusto Formació és Centre de Formació Autoritzat per Autodesk, empresa desenvolupadora d'Inventor i líder en el mercat. En acabar el curs, l'alumne rebrà un diploma propi expedit per Deusto Formació i emès en col·laboració amb Autodesk.

Pràctiques

Possibilitat de realitzar pràctiques voluntàries.

Perspectives laborals

Aquest curs està especialment dissenyat per contribuir a l'especialització dels següents llocs: Dissenyador en departaments de disseny o desenvolupament de producte. Modelador CAD i 3D. Investigador en materials. Dissenyador fee-lance. Product Manager a empreses d'innovació.

Avantatges del curs

Prescriptor: Aval VIU. El curs incorpora la llicència d'Inventor, que l'alumne podrà descarregar des del portal del seu fabricant. Inventor està sol disponible per a Windows. Possibilitat de ser instal·lat en MAC sota màquina virtual. La llicència d'ús del programari té una vigència de 2 anys a partir del moment de la seva activació. La llicència és versió estudiant. L'única limitació en comparació amb la versió professional és que amb la estudiant apareix en les impressions una marca d'aigües que diu "Versió Estudiant". És imprescindible tenir 64 bits Windows 7 a mínim per poder usar la llicència. En el cas que hi hagués una actualització de programari durant el curs, els alumnes tindran accés també a aquesta actualització. DISSENYA AMB MI, esdeveniment anual on es proposa la realització d'un disseny. Mòdul e-learning complementari d'English for IT 'que des d'un enfocament eminentment pràctic ajuda a conèixer i utilitzar l'anglès en un entorn laboral.

Professorat

Autors del curs: Núria Coll, José María Salmerón, Max Enrich, David Torres, Alejandra Martí Jover, Alicia Viver, Sergio Portes Sanz, Isabel Arjona. Equip docent: Ricard Rodríguez (Professor): Enginyer Tècnic en Disseny Industrial per la Universitat de Girona. Actualment compagina la seva tasca com a dissenyador industrial amb la docència.
Curs de Disseny de Producte (DIP)
Deusto Formación
Sol·licita informació
X