Descripció


 • Apropar-nos al concepte de dret del treball per conèixer les relacions laborals objecte de la seva regulació i les excloses, atenent a la regulació de la matèria continguda en l'actual Estatut dels Treballadors.

 • Conèixer, d'on procedeixen, quines són les fonts, tant de l'ordenament jurídic en general, com les que regulen la relació laboral.

 • Identificar, dins de l'actual constitució espanyola, els preceptes de contingut laboral.

 • Distingir els tipus de lleis (orgàniques i ordinàries) i les normes amb rang de llei (decrets llei i decrets legislatius), de les dictades en virtut de la potestat reglamentària (reglaments).

 • Saber, en què consisteix el costum laboral, la funció de la jurisprudència i el valor de les resolucions administratives.

 • Diferenciar els principis d'aplicació del Dret en general (principi de jerarquia normativa), dels principis específics del Dret del treball (norma mínima, norma més favorable i condició més beneficiosa).

 • Saber identificar els conceptes de Absorción i Compensació salarial, posant especial èmfasi en els requisits per a l'aplicació d'aquestes regles.

 • Acosta'ns a la interpretació del Dret laboral; les regles utilitzades per a això i els principis específics que regeixen en aquesta branca del Dret.

 • Tenir clar en què consisteix la irrenunciabilitat i indisponibilitat de drets per al treballador.Veure més

Temari del curs

 1. Dret substantiu individual de treball.
 2. Dret substantiu col·lectiu de treball.
 3. Economia social.
 4. Seguretat social:
 • Enquadrament en el sistema de seguretat social.
 • Actes de enquadrament.
 • Obligació i responsabilitat en la cotitazió.
 • La base de cotització.
 • Els tipus a explicar a la base de cotització.
 • Recaptació en les quotes de seguretat social.
 • Acció protectora.
 • Incapacitat temporal.
 • Incapacitat permanent.
 • Jubilació.
 • Mort i supervivència.
 • Règim especial de treballadors autònoms.
 • La protecció per desocupació.
 • El subsidi per desocupació.
 • Finançament i gestió de la desocupació.
 • Nòmina.
 • Manual pràctic per a realitzar nòmines.
Veure més

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs rebràs el diploma d'Estudis d'Empresa de Expert en Assessoria laboral i seguretat social.

Perspectives laborals

Un cop finalitzat el curs amb els coneixements adquirits, l'alumne tindrà la capacitat suficient per optar a una millora de la seva situació laboral, si ja té un lloc de treball, o per accedir al mercat de treball si no en té.

Per treballar en gestories i assessories.
Accedir a una organització de caràcter sindical en qualitat d'assessor o com a personal de plantilla.
Ser responsable de les qüestions laborals en una empresa o institució.
Com alumne de ESTUDIS D'EMPRESA, accediràs a la nostra Borsa de Treball, a la qual van moltes empreses que necessiten personal amb una excel · lent preparació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en assessoria laboral i seguretat social

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en assessoria laboral i seguretat social