Grau d'Anglès

1021 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Facultat de Lletres (URV)
Grau d'Anglès
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Tarragona
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Pràctiques externes

Amb les Pràctiques Externes els estudiants posen en funcionament, en l'àmbit professional de l'ensenyament de l'anglès, en el treball editorial, en la indústria cultural i turisme, o en l'assessorament lingüístic i administració, les competències específiques, transversals i nuclears assimilades. D'aquesta manera s'integren els coneixements teòrics i les habilitats adquirides durant la carrera amb les realitats a les que es poden aplicar, i desenvolupen l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.
Objectius

El grau d'Anglès ha de ser el nucli més important de generació de professionals de la llengua anglesa i, també ha d'actuar com a garantia de la qualitat d'aquests professionals.

A part del domini en profunditat de la llengua anglesa, els estudis superiors que es presenten en aquesta proposta afegeixen a la part purament lingüística una formació en aspectes culturals i literaris que estan íntimament relacionats amb la realitat lingüística anglòfona. A més, la possibilitat d'adquirir coneixements d'altres llengües modernes afavoreix la formació de professionals versàtils i adaptables a situacions lingüístiques i culturals variades i complexes.

Així, els objectius són:

    
Proporcionar les eines d'aprenentatge de la llengua anglesa necessàries per garantir un procés d'adquisició de la llengua efectiu i sòlid.
    
Proporcionar les bases teòriques i els elements pràctics necessaris per aconseguir un nivell de coneixement passiu i un ús actiu excel · lents i en profunditat de la llengua anglesa.
    
Completar la formació en llengua anglesa de l'estudiant amb coneixements de la cultura i la literatura de les comunitats lingüístiques de parla anglesa, així com de la traducció associada a la llengua anglesa.
    
Facilitar als estudiants les eines professionalitzador que els permetin accedir a una gran varietat de llocs de treball en què la llengua anglesa sigui una eina d'ús quotidià i un requisit imprescindible.

Treball de fi de Grau

Desenvolupar adequadament les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador, fusionar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar, aplicar les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret, i desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir venir i dur a terme un projecte és el que s'espera en el Treball de Fi de Grau. També s'ha de demostrar el coneixement, l'anàlisi i la utilització crítica de fonts i d'una bibliografia, elaborar un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball, en anglès.

Destinataris

perfil recomanat

El perfil d'ingrés al grau d'Anglès correspon al d'un alumnat amb un interès específic i una capacitat rellevant per a les matèries de llengua i literatura i en concret per a la llengua anglesa. Per tant, se li pressuposa un nivell de coneixement de la llengua anglesa entre A2 i B1 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües. En general, doncs, el grau d'Anglès està dirigit a persones amb un interès per la cultura anglosaxona en totes les seves manifestacions (lingüístiques, literàries, culturals, mediàtiques, etc.), La multiculturalitat, el contacte amb altres llengües i altres cultures. Es pressuposa un alt grau de sensibilitat cap a qüestions d'interculturalitat, aspectes sociològics,

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

240 ECTS

Perspectives laborals

Aquest títol capacita per a exercir les activitats professionals: ensenyament de la llengua anglesa en tots els nivells, treball editorial: edició de textos, traduccions, etc. Indústria de la cultura i del turisme; assessorament lingüístic, i treball administratiu en empreses multinacionals.
Grau d'Anglès
Facultat de Lletres (URV)
Campus i seus: Facultat de Lletres (URV)
Facultat de Lletres (URV)
Avinguda Catalunya, 35 43002 Tarragona
Sol·licita informació
X